કરાત અને કેરેટ વચ્ચેનો મતભેદ

કરાત વિ કેરાટ

"કરાત" અને "કેરેટ" બંને ઘરેણાંની દુનિયામાં વપરાતા પરિમાણો છે. તેઓ એક જ ઉચ્ચાર હોઈ શકે છે પરંતુ અલગ જોડણી અને સંપૂર્ણપણે અલગ વસ્તુઓ માપવા. "કેરેટ" હીરા અને અન્ય કિંમતી પત્થરોના વજનનું માપ છે; જ્યારે "કરત" એક મૂલ્યવાન ધાતુની શુદ્ધતાનું માપ છે, ખાસ કરીને સોના

કરાત
કરાત મેટલની શુદ્ધતાનું માપ છે. "કરાત" ખાસ કરીને સોનાની શુદ્ધતા માપવા માટે વપરાય છે. સોનાની શુદ્ધતા 1-24 થી વધારી શકાય છે. ટ્વેન્ટી-ચાર કરતો સોનાનો શુદ્ધ પ્રકાર છે સોનું નરમ ધાતુમાંનું એક છે અને દાગીના બનાવવા માટે તેને સખત બનાવવા માટે એલોય્સ સાથે ઉમેરવાની જરૂર છે. સોનામાં ઉમેરવામાં આવતા એલોય્સને તે સખત અને ઉપયોગી બનાવવા માટે નિકલ, જસત, અથવા તાંબુ છે. અનુભવી આંખ દ્વારા સોનાના દાગીનાના રંગ દ્વારા આ એલોયની હાજરી ઓળખી શકાય છે. ટ્વેન્ટી-ચાર કારત સોનાના સૌથી શુદ્ધ સ્વરૂપને દર્શાવે છે, જેમાં ઓછામાં ઓછી એલોય ઉમેરવામાં આવે છે. બાર કેરેટ સોનાનો ઉલ્લેખ છે જે 50 ટકા સોના અને 50 ટકા એલોય છે. સામાન્ય રીતે, 18 કેરેટ ઘરેણાં ઉપલબ્ધ છે. પરંતુ ભારત જેવા દેશોમાં, 22 કેરેટ ઘરેણાં વધુ તરફેણ અને લોકપ્રિય છે. 10 થી ઓછા કરારોમાંના કોઈપણ સોનાને ગોલ્ડ ગણવામાં આવતો નથી. કાતરનું સ્તર ઘરેણાંનાં દરેક ભાગ પર મુકવામાં આવે છે. યુ.એસ. માં, "કેરેટ" "કેવલી" તરીકે લખાય છે. "અન્ય દેશોમાં" કેરેટ "પણ" સી "તરીકે લખાય છે. "

કેરેટ
"કેરેટ" કિંમતી પથ્થરો અને મોતીનું વજન છે. તે ખાસ કરીને હીરા વજન માટે ઉપયોગ થાય છે. કેરેટ એક ગ્રામ અથવા 200 એમજીનું પાંચમા ભાગ છે. પણ તરીકે તેવા પરચૂરણ ખર્ચ 2 ગ્રામ તે સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતી મેટ્રિક સિસ્ટમ પર આધારિત માપ છે. તેથી જો હીરા 5 કેરેટ હીરા છે, તો તેનું વજન 1 ગ્રામ છે. એક કેરેટને 100 પોઇન્ટ્સમાં વહેંચવામાં આવે છે. જો હીરા અડધા કેરેટ છે, તો તેને 50 પોઇન્ટર કહેવામાં આવે છે. શબ્દ "કેરેટ" મૂળ "કાર્બોબ બીન" તરીકે ઓળખાતી બીનથી ઉદ્દભવે છે, જે મૂલ્યવાન રત્નોની ગણતરી કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે. Carob બીજ ખાસ કરીને ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો કારણ કે તેઓ ખૂબ સુસંગત વજન હતું 1907 માં, રત્નોનું માપન કરવા માટે કેરેટનો કાયદેસર ધોરણ તરીકે ઉપયોગ કરવાનું શરૂ થયું. તે "સીટી તરીકે સૂચિત છે. "ઉદાહરણ તરીકે, 1 સીટી ધરાવતી રિંગ. 18 કિ ગોલ્ડ રિંગમાં હીરા લોકપ્રિય છે. ડાયમંડ્સ મોટેભાગે 18 કિ સોનામાં સેટ કરવામાં આવે છે, કારણ કે સોનાની સોનાના દાગીના કરતાં હીરાના સલામત સેટિંગને હાંસલ કરવા માટે સોનાને વધુ કઠણ કરવાની જરૂર છે.

સારાંશ:

1. કરાત મેટલની શુદ્ધતા માપ છે, ખાસ કરીને સોના; કેરેટ કિંમતી પથ્થરોનું વજન, ખાસ કરીને હીરાનું માપ છે.
2 કરત 1-24 ના સ્કેલ પર માપવામાં આવે છે; કેરેટ એક ગ્રામ અથવા 200 એમજીનું પાંચમા ભાગ છે. અને 100 પોઇન્ટ્સમાં વહેંચાયેલું છે.
3 કરાત સામાન્ય રીતે "કે" તરીકે સૂચિત છે; કેરેટને સામાન્ય રીતે "સીટી" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે."