વોલ્વ્સ અને શિયાળ વચ્ચે તફાવત

વોલ્વ્સ vs ફોક્સ્સ

વોલ્વ્સ અને શિયાળ એ જ કેનેડીડે પરિવારના છે પરંતુ ઘણી બધી બાબતોમાં અલગ છે. કદ, વર્તણૂક અને શિકારની પદ્ધતિઓમાં તફાવત છે.

શિયાળ મધ્યમ કદના હોય છે અને એક સાંકડી નાછો અને fluffy પૂંછડી સાથે આવે છે. શિયાળ વરુના કરતા ઘણું નાનું હોય છે અને તે કેનડીટે પરિવારમાં અન્ય તમામ કરતા પણ નાનું હોય છે. શિયાળ પૅકમાં રહેવાનું પસંદ નથી પરંતુ માત્ર બે કે ત્રણ સાથીઓ સાથે જ છે. કારણ કે તેમની પાસે એક નાનો શારીરિક ફ્રેમ છે, તેઓ માત્ર નાના પ્રાણીઓનો શિકાર કરે છે અને મોટા પ્રાણીઓનો શિકાર કરતા નથી. શિયાળ પણ જંતુઓ, ફળો અને તેનાં રસ ઝરતાં ફળોની ખાય છે.

શિયાળની સરખામણીએ, વરુ મોટો છે. તેઓ પાસે વ્યાપક અને ભારે તોપ છે. શિયાળથી વિપરીત, વરુને મનુષ્ય દ્વારા ઘણું ડર છે કારણ કે તેમની પાસે વધુ માંસભક્ષક પ્રકૃતિ છે. શિયાળ મનુષ્યો માટે મૈત્રીભર્યું છે. વરુના 6 થી 10 પેકમાં રહે છે. તેઓ મોટા પ્રાણીઓનો શિકાર કરે છે

શિયાળથી વિપરીત, વરુ ઘુસણખોરી કરે છે. વુલ્વ્ઝ મુખ્યત્વે ઉત્તર ગોળાર્ધમાં જોવા મળે છે, જ્યારે શિયાળ લગભગ દરેક જગ્યાએ જોવા મળે છે.

કદની સરખામણી કરતી વખતે બચ્ચો મોટા છે. એક પુખ્ત વરુ આશરે 150 પાઉન્ડનું વજન ધરાવે છે અને લગભગ 3 ફીટ ઊંચું હોઈ શકે છે. બીજી તરફ, શિયાળ 30 પાઉન્ડનું વજન ધરાવે છે અને લગભગ 1 ફૂટ ઊંચું હોઈ શકે છે.

વરુના બચ્ચાને બચ્ચાં તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, અને શિયાળના લોકો કિટ તરીકે ઓળખાય છે. જ્યારે એક મૂર્ખ ગ્રે, સફેદ, કથ્થઈ અને કાળા રંગોમાં આવશે, ત્યારે કિટ લાલ, ભૂખરા, ચાંદી અને સફેદ રંગમાં આવી શકે છે.
શિયાળ તેમજ વરુ ભયાવહ પ્રાણીઓ છે

સારાંશ:

1. શિયાળ એક વરુ કરતાં ઘણું નાનું હોય છે અને તે કેનડીડે પરિવારમાં બીજા બધા કરતા પણ નાનું હોય છે. એક પુખ્ત વરુ આશરે 150 પાઉન્ડનું વજન ધરાવે છે અને લગભગ 3 ફૂટ ઊંચું હોઈ શકે છે. બીજી બાજુ, શિયાળનું વજન આશરે 30 પાઉન્ડ હોય છે અને ઊંચાઇ આશરે 1. 5 ફૂટ જેટલી હોઈ શકે છે.
2 શિયાળ એક સાંકડી snout અને fluffy પૂંછડી ધરાવે છે. વોલ્વ્સ પાસે વ્યાપક અને ભારે મૉક્સ છે
3 શિયાળ પૅકમાં રહેવાનું પસંદ નથી પરંતુ માત્ર બે કે ત્રણ સાથીઓ સાથે જ છે. વરુના 6 થી 10 પેકમાં રહે છે.
4 શિયાળ નાના પ્રાણીઓનો શિકાર કરે છે અને મોટા પ્રાણીઓનો શિકાર કરતા નથી. તેઓ જંતુઓ, ફળો અને બેરી પણ ખાય છે. વોલ્વ્સ મોટા પ્રાણીઓ પર શિકાર કરે છે
5 શિયાળથી વિપરીત, વરુને મનુષ્ય દ્વારા ઘણું ડર છે કારણ કે તેમની પાસે વધુ માંસભક્ષક પ્રકૃતિ છે.
6 વરુના બચ્ચાઓને બચ્ચાં તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને શિયાળને કિટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
7 શિયાળ તેમજ વરુ ભયાવહ પ્રાણીઓ છે.