વ્હાઇટ એન્ડ ડાર્ક ચિકન વચ્ચેનો તફાવત

સફેદ વિરુદ્ધ ડાર્ક ચિકન

લોકો હવે સફેદ અને ઘેરા ચિકનથી વધુ વાકેફ છે. તેઓ જાણે છે કે ડાર્ક ચિકનને ખૂબ જ ન લો જોઇએ. તેઓ જાણે છે કે શ્યામ ચિકન આરોગ્ય માટે ખરાબ છે અને સફેદ ચિકન સારો છે જો કે, મોટા ભાગના લોકો સફેદ અને ઘેરા ચિકન વચ્ચેના તફાવતથી અજાણ છે.

ચિકનમાં સફેદ અને શ્યામ માંસ બંને હોય છે. સફેદ અને કાળી ચિકનની તુલના કરતી વખતે, પછીનો એક ઘાટા રંગમાં આવે છે. તે માત્ર રંગમાં નથી કે બે ચિકન અલગ પડે છે પરંતુ તે અન્ય ઘણી વસ્તુઓમાં અલગ પડે છે.

બંને વચ્ચે જોવા મળેલી તફાવત એ છે કે સફેદ ચિકન સૂકી છે જ્યારે ડાર્ક ચિકન રસદાર બને છે. એ પણ જોવામાં આવે છે કે શ્યામ ચિકન સફેદ ચિકન કરતાં વધુ ચરબીનું છે.

સ્તનમાં અને પાંખોમાં માંસને સામાન્ય રીતે સફેદ માંસ કહેવામાં આવે છે અને જાંઘો અને પગમાં માંસ શ્યામ માંસ તરીકે ઓળખાય છે. જ્યારે સફેદ ચિકન અને ડાર્ક ચિકનમાં સ્નાયુઓની સરખામણી કરો ત્યારે, એક તફાવત તરફ આવી શકે છે શ્યામ માંસના સ્નાયુઓ ચરબીમાંથી મૂળભૂત રીતે તેમના ઉર્જા મેળવે છે. ઘેરા રંગને બે પ્રોટીનની હાજરીને કારણે મળી છે જે ચરબીને ઊર્જામાં રૂપાંતર કરવાની પ્રક્રિયામાં સામેલ છે.

વ્હાઇટ ચિકન ગ્લાયકોજેનમાંથી તેની શક્તિ મેળવે છે, જે ગ્લુકોઝનું પોલીસેકરાઈડ છે. આ ગ્લાયકોજન યકૃતમાં સંગ્રહિત થાય છે અને જ્યારે સફેદ સ્નાયુઓને ઊર્જાની જરૂર હોય ત્યારે તે શર્કરામાં ભાંગી પડે છે.

હવે સ્વાદની સરખામણી કરતા, ઘેરા ચિકનની મજબૂત સ્વાદ હોય છે. એવું કહેવાય છે કે આ ગંધ સ્નાયુની પેશીઓમાં વિવિધ રસાયણો, ચરબી અને પ્રોટીનની પ્રવૃત્તિને કારણે છે.

રાંધવાના કિસ્સામાં, સફેદ ચિકન ઝડપથી રાંધવામાં આવે છે આ કારણ છે કે શ્યામ ચિકનની તુલનામાં સફેદ ચિકન ટેન્ડર અને પાતળું હોય છે.

સારાંશ

1 ડાર્ક ચિકન આરોગ્ય માટે ખરાબ છે અને સફેદ ચિકન સારું છે.

2 શ્યામ ચિકન રસદાર આવે છે જ્યારે સફેદ ચિકન સૂકા આવે છે

3 ડાર્ક ચિકનમાં સફેદ ચિકન કરતાં વધુ ચરબીની સામગ્રી છે.

4 સ્તનમાં અને પાંખોમાં માંસને સામાન્ય રીતે સફેદ માંસ કહેવામાં આવે છે અને જાંઘ અને પગના માંસને શ્યામ માંસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

5 શ્યામ ચિકન મજબૂત સ્વાદ ધરાવે છે.

6 રાંધવાના કિસ્સામાં, સફેદ ચિકન ઝડપથી રાંધવામાં આવે છે.

7 શ્યામ માંસના સ્નાયુઓ ચરબીમાંથી મૂળભૂત રીતે તેમના ઊર્જા મેળવે છે. સફેદ ચિકન ગ્લાયકોજેનમાંથી તેની શક્તિ મેળવે છે, જે ગ્લુકોઝનું પોલીસેકરાઈડ છે.