ટ્રાન્સજેન્ડર અને ટ્રાન્સસેક્યુઅલ વચ્ચેનો તફાવત

ટ્રાન્સજેન્ડર વિ ટ્રાન્સસેક્યુઅલ

ટ્રાન્સજેન્ડર અને ટ્રાન્સસીક્યુલેઅલ લોકો લાક્ષણિક પુરુષો અને સ્ત્રીઓ છે જે એમ વિચારે છે કે તેઓ ખોટા શબોમાં જન્મ્યા હતા. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, એક વ્યક્તિ જેમની પાસે માદાની શરીરરચનાની લાગણી હોય છે તે વ્યક્તિને ટ્રાન્સજેન્ડર અથવા ટ્રાન્સસેક્સ્યુઅલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઠીક છે, સમાનતા અહીં સમાપ્ત થાય છે. જો કે આ બંને જૂથોમાં સમાનતા છે, તેમ છતાં તેઓ એ જ શૈલીના ભાગરૂપે વિચારી શકતા નથી.

ટ્રાન્સજેન્ડર એક એવું રાજ્ય છે કે જે વ્યક્તિની જાતીય લિંગ (જન્મ સમયે નક્કી કરે છે) વ્યક્તિલક્ષી લિંગ સાથે મેળ ખાતી નથી. તેમ છતાં ટ્રાન્સજેન્ડર વ્યક્તિઓ અલગ સ્ત્રી અથવા પુરુષ જનનેન્દ્રિય હોવા છતાં, આ વ્યક્તિઓ જાણે છે કે તેઓ ખોટા શરીરમાં છે. લિંગ વ્યક્તિઓ માત્ર એવું લાગે છે કે તેમના લિંગ તેમના ભૌતિક અભિગમ સાથે મેળ ખાતા નથી. પરંતુ આ લોકો તેમના લિંગને બદલતા નથી.

ટ્રાન્સસીક્યુલેલ થવું, કોઈ વ્યક્તિને ટ્રાન્સસીક્યુલેલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે જો તે વ્યક્તિ જન્મજાત ન્યુરોલોજીકલ ઇન્ટર્સેક્સ શરત સાથે જન્મે છે, જેને બેન્જામિન સિન્ડ્રોમ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. Transsexuals એક અર્થમાં transgenders તરીકે કહેવામાં આવે છે, પરંતુ મુખ્ય તફાવત એ છે કે transsexuals તેમના લિંગ સાથે મેળ કરવા માટે અમુક સમયે તેમની સેક્સ બદલવા માટે પ્રેમ.

જ્યારે ટ્રાન્સસીક્યુલેઅલ માને છે કે જો કોઈ સાચું ટ્રાન્સસીક્યુલેલ હોવું જોઇએ તો સર્જરી માટે અને સેક્સ બદલવું જોઈએ, ટ્રાન્સજેન્ડર વ્યક્તિને તે જરૂરી નથી લાગતું.

ટ્રાન્ઝેક્યુલીઝમ એ એક એવી એવી એવી શરત છે કે જેમાં વ્યક્તિ પોતાની જન્મત લિંગની વિરુદ્ધ પોતાને ઓળખે છે. પ્રશ્નની બીજી બાજુએ, ટ્રાન્સજેન્ડર એક વ્યક્તિ પોતાના વર્તન અલગ વિચારવું વર્તન હોઈ pertained છે.

જ્યારે ટ્રાંઝેન્જર વ્યક્તિ તેના લિંગને બદલવાનો વિચાર નથી કરતો પણ માત્ર તેના ઇચ્છિત સેક્સ જેવા પોશાક પહેર્યો હોય, ટ્રાન્સસીલાઇવ્ઝ સંપૂર્ણ ભૌતિક પરિવર્તન ઇચ્છે છે અને તેઓ પોતાની જાતને ઓળખી કાઢેલા સંભોગની નજીક હોવા ઇચ્છે છે .

Transsexual ને તબીબી સ્થિતિ તરીકે કહેવામાં આવે છે અને ટ્રાન્સસીક્યુઅલ વ્યક્તિઓ લૈંગિક વેરિએન્ટ નથી. ટ્રાન્સસીક્યુલેઅલ વ્યક્તિઓ દ્વિસંગી લિંગમાં માને છે તેમ, તેઓ જાતિ વેરિઅન્ટ હોઈ શકતા નથી. જ્યારે સંકલનશીલ વ્યક્તિઓ એવું વિચારે છે કે તેમના શરીર ખોટા છે અને તેમની લિંગ નથી, ત્યારે લિંગ વ્યક્તિઓ એવું વિચારે છે કે તેમનું લિંગ સંપૂર્ણપણે ખોટું છે.

સારાંશ
1 ટ્રાન્સજેન્ડર એક એવી રાજ્ય છે કે જે વ્યક્તિની સ્પષ્ટ લિંગ (જન્મ સમયે નક્કી કરે છે) વ્યક્તિલક્ષી લિંગ સાથે મેળ ખાતી નથી.
2 વ્યક્તિને ટ્રાન્સસીકલીક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે જો તે વ્યક્તિ જન્મજાત ન્યુરોલોજીકલ ઇન્ટરેક્સ શરત સાથે જન્મી હતી.
3 Transsexuals માને છે કે જો કોઈ સાચું ટ્રાન્સસીક્યુલેલ હોવું જોઇએ તો સર્જરી માટે અને સેક્સ બદલવું જોઈએ. ટ્રાન્સજેન્ડર વ્યક્તિઓ તે જરૂરી નથી લાગતું નથી