સુન્ની અને સુફી વચ્ચેનો તફાવત

સુન્ની વિ સુફી સુન્ની અને સૂફી વચ્ચેનો તફાવત એ છે કે સુન્ની ઇસ્લામના પરંપરાગત સંસ્કરણનો વંશજ છે જ્યારે સુફીની ઇસ્લામની રહસ્યમય શાખાની શાખા છે. સૂફી સુન્ની અને શિયા બંને હોઈ શકે છે. સુન્નત પવિત્ર ઉપદેશના ઉપદેશો અને સુનાહ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, જ્યારે સૂફી મૂળભૂત તેમજ આધ્યાત્મિક પ્રણાલીઓને અનુસરે છે.

સુન્ની અરબી શબ્દ સૂનાહ શબ્દ પરથી ઉતરી આવ્યો છે. સૂફી શબ્દ જે ઉન વગેરે પહેરે છે તે વ્યક્તિની જેમ સૂફી ઉદ્ગમની ઘણી વાર્તાઓ છે. સૂફીનો અર્થ છે ઇંગલિશ ભાષામાં સંત.

સુન્ની અને સુફી બંને ઇસ્લામનું અનુસરણ કરે છે અને તે જ માન્યતાઓ ધરાવે છે પરંતુ સુન્ની સંસારી બાબતો સાથે વધુ સંકળાયેલો છે, જ્યારે સૂફી આગળના વિશ્વ સાથે વધુ સંબંધ ધરાવે છે. સુન્ની સનહ અને કુરાનના રૂપમાં ભગવાન દ્વારા મોકલવામાં આવેલા જીવનનો કોડ અનુસરે છે. સુન્ની મુસ્લિમો આ કોડ્સનું પાલન કરે છે અને તે મુજબ તેમના જીવનનો ખર્ચ સ્વર્ગમાં મેળવવા માટે તેમના સંસારી ઉમદા કાર્યો માટે પુરસ્કાર તરીકે કરે છે.

તેઓ અલ્લાહથી ભયભીત છે કારણ કે તેમનું સાહિત્ય અને ઉપદેશોમાં નરકનો ભય સામેલ છે, જ્યારે સુફી ધર્મ ડર કરતાં શાશ્વત અને દિવ્ય પ્રેમની હિમાયત કરે છે. સુફીની મહત્વાકાંક્ષા ધ્યાન, પ્રાર્થના અને આધ્યાત્મિક આત્મજ્ઞાન મેળવવાની છે. સૂફી આત્માને શીખવવા માટે પરોક્ષ અભિગમમાં માને છે, જ્યારે સૂફી સીધી અભિગમની મદદથી ભગવાનને અનુભવ અને અનુભવે છે.

સુન્ની મુસ્લિમની પાંચ મુખ્ય કાનૂની શાળા અને ઘણા નાના છે, જ્યારે સુફી સંગીતનો સૂફીવાદનો ઘણા ઓર્ડર છે. દુનિયાભરમાં આશરે નેવું ટકા મુસ્લિમો સુન્ની છે અને તેઓ કુરાન પર આધારિત તેમના ધાર્મિક જ્ઞાન મેળવે છે અને હદીસના સાત પુસ્તકો પ્રબોધકના સાથીઓ દ્વારા વર્ણવે છે.

અરબીમાં સૂફીવાદ અથવા ત્સાઉફુફ હૃદયના શુદ્ધિકરણ દ્વારા આધ્યાત્મિક આત્મસાક્ષાકરણ સાથે શારિયા અથવા ઇસ્લામિક કોડ ઓફ લાઇફ સાથે આવે છે. એક સૂફી અથવા સંત વિવિધ પદ્ધતિઓની મદદથી અને તેના હૃદયને શુદ્ધ કરે છે અને 'ઢીક' નામની પુનરાવર્તિત વાતો કરે છે. '

ઘણા સુન્ની સંપ્રદાયો રહસ્યવાદમાં માનતા નથી અને હિંસકવાદીઓને સુફીવાદ તરીકે બોલાવે છે, જેનો અર્થ ખોટી છે. સુફીઓ કબરોની ઉપાસના કરતા નથી અને તેઓ ઇસ્લામની મૂળભૂત માન્યતાઓનું પાલન કરે છે. ઘણા સૂફી કવિઓ છે જે જલાલ ઉદ દીન રુમી જેવા દિવ્ય પ્રેમ પર તેમની કવિતાઓ માટે સમગ્ર વિશ્વમાં વિખ્યાત છે. ઘણા સુન્ની જૂથો, સૂફીવાદ અથવા ઇસ્લામિક રહસ્યવાદથી વિપરીત સુફી સંગીતના ખાસ સ્વરૂપને મહત્વ આપે છે અને ફરતી નૃત્ય જેવા ડાન્સ કરે છે.

સારાંશ:

1. સુન્ની પ્રબોધકના મૃત્યુ પછી અસ્તિત્વમાં આવ્યા હતા અને તે ઇસ્લામના સુષિરવાદિત માર્ગને સુનાહ કહે છે.

2 સુફીનો અર્થ થાય છે દિવ્ય અથવા જેણે આધ્યાત્મિકતા અને ધાર્મિક પ્રથાઓને અનુસરીને તેના હૃદય અને આત્માને પ્રેરિત કરે છે.

3 સુન્ની અને સુફી બંને મુસ્લિમો તેમના વિચારોની શાળાઓમાં અલગ અલગ છે.

4 ઈશ્વરના પારિતોષિકો મેળવવા માટે સુન્ની વધુ યોગ્ય છે. આગામી જીવનમાં પુરસ્કારની વચન આપવામાં આવ્યું છે

5 સૂફી દિવ્ય પ્રેમમાં માને છે અને 'ફેના' રાજ્યને અપનાવીને સીધા જ ભગવાનને મળવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે, જેનો અર્થ છે તમારા હૃદય અને સંસારી ઇચ્છાઓ અને અપેક્ષાઓના આત્માને શુદ્ધ કરવા.