લોરી અને ટ્રક વચ્ચેનો તફાવત

લોરી વિ ટ્રક

લોરી અને ટ્રક બે શબ્દો છે જે ઘણીવાર તેમના અર્થોમાં દેખાય સમાનતાને કારણે મૂંઝવણમાં આવે છે. વાસ્તવમાં બે શબ્દો વચ્ચે અમુક તફાવત છે. તે જાણવું અગત્યનું છે કે બંને ટ્રક અને લોરી વિવિધ હેતુઓ માટે ઉપયોગમાં લેવાતી વાહનો છે. લોરીની સરખામણીમાં સામાન્ય રીતે એક ટ્રક સામાન્યતઃ નાના વાહન હોય છે.

તે નોંધવું રસપ્રદ છે કે એક ટ્રકને પ્રકાશ વાહન તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યું છે. બીજી તરફ ભારે વાહનો હેઠળ લોરીનું વર્ગીકરણ કરવામાં આવે છે. આ એક ટ્રક અને લોરી વચ્ચેનું મુખ્ય તફાવત છે. તે સમજી લેવું જોઈએ કે લોરીનો ઉપયોગ ભારે ચીજો અને વસ્તુઓ, જેમ કે લાકડા, મશીનરી અને તેના જેવા લોગોના પરિવહન માટે થાય છે. બીજી તરફ, એક ટ્રકનો ઉપયોગ નાની વસ્તુઓ અને હળવા વજનની ચીજો જેમ કે ઘરનાં આર્ટિકલ્સ અને તેના જેવા માટે થાય છે.

એક ખટારોના ડ્રાઇવરને એક ટ્રકના ડ્રાઇવર કરતાં વાહન ચલાવવા માટે વધુ કુશળ હોવું જરૂરી છે. તે નોંધવું રસપ્રદ છે કે યુ.એસ.માં એક ટ્રક ભારે માલ વહન માટે વાહનનો ઉલ્લેખ કરે છે. બ્રિટનમાં, તે નૂરને વહન કરવા માટે ખુલ્લી રેલવે વાહન અથવા વેગનનો ઉલ્લેખ કરે છે. તે જાણવું અગત્યનું છે કે રેલવે સ્ટેશન અને એરપોર્ટ્સમાં ટ્રકનો ઉપયોગ થાય છે. બીજી બાજુ રસ્તા પર લોરીઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ બે શબ્દ ટ્રક અને લોરી વચ્ચે મુખ્ય તફાવત છે.