એલસી અને બેન્ક ગેરંટી વચ્ચેનો તફાવત

એલસી વિ બેન્ક ગેરંટી

ક્રેડિટ અને બૅન્ક ગેરંટી પત્ર બે નાણાકીય સાધનો છે જે ખરીદદારો અને સપ્લાયરો માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે , ખાસ કરીને જ્યારે તેઓ એકબીજાને સારી રીતે ઓળખતા નથી અથવા તો માત્ર એક સાહસ પર શરૂ થાય છે આ બે નાણાકીય સાધનો ખરીદદારો અને વેચાણકર્તાઓને બેંકો દ્વારા જારી કરવામાં આવે છે અને તેમાં ઘણા સામાન્ય લક્ષણો છે. જો કે, આ લેખમાં ઘણા તફાવતો છે જે પ્રકાશિત કરવામાં આવશે.

બેન્ક ગેરંટી શું છે?

બૅન્ક ગેરંટી નુકસાન અથવા નુકસાની પાછો મેળવવા માટે સપ્લાયરને નાણાકીય કવર જેવું છે. ખરીદદારની વિનંતી પર તે બૅન્ક દ્વારા જારી કરવામાં આવે છે અને સપ્લાયરને આપવામાં આવે છે. જ્યારે ખરીદદાર ચુકવણીઓ પર ડિફૉલ્ટ અથવા બે પક્ષકારો વચ્ચે કોઈ વિવાદ હોય છે, ખરીદદાર બેંકને બેંક ગેરંટી કરવા માટે સૂચના આપી શકે છે અને સાધનમાં ઉલ્લેખિત ચુકવણી પુનઃપ્રાપ્ત કરી શકે છે. બૅન્ક ગેરંટી ખરીદદાર પાસેથી ડિફોલ્ટની ઘટનામાં લાભાર્થીને નાણાંની રકમની ખાતરી આપે છે. તે નુકસાન સામે સપ્લાયને રક્ષણ આપે છે જો ખરીદદાર જવાબદારીનો તેનો ભાગ પૂરો કરવામાં નિષ્ફળ જાય તો

જ્યારે ખરીદદાર વેચનારને માલ માટે ચુકવણી કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે, ત્યારે વેચનાર બેંકને બી.જી.માં ઉલ્લેખિત રકમ માટે કહી શકે છે અને બેંક લાભાર્થીને ઉપરોક્ત રકમ ચૂકવવા માટે બંધાય છે. તેવી જ રીતે જો વેચનાર સામાનનું સપ્લાય કરવામાં નિષ્ફળ જાય અથવા કરારની શરતોનું પાલન ન કરે, તો ખરીદદાર બેન્કને બેન્ક ગેરંટી રદ કરવા માટે કહો. એવી પરિસ્થિતિઓમાં બેન્ક ગેરંટીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે જ્યાં બે પક્ષો પ્રમાણમાં અજ્ઞાત છે અને કરાર પર પ્રવેશ કરે છે. બેંકો બૅન્ક ગેરંટી આપે છે જ્યારે ખરીદદાર એફડી, એલઆઇસી પ્રમાણપત્રો અથવા ડિપોઝિટ રોકડનું ઉત્પાદન કરે છે.

ક્રેડિટ લેટર ઓફ ક્રેડિટ (એલસી) શું છે?

ક્રેડિટનો પત્ર (એલસી) વધુ સામાન્ય રીતે આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારમાં ઉપયોગમાં આવે છે જ્યાં સપ્લાયર એક દેશમાં હોય છે અને ખરીદદાર બીજામાં હોય છે. પુરવઠાકારો ખરીદદારોને પુરવઠો પૂરો કરતાં પહેલાં આરામદાયક લાગે તે માટે ક્રેડિટના પત્રની વ્યવસ્થા કરવા વિનંતી કરે છે. આ એક નાણાકીય સાધન છે જે સપ્લાયરની બાંયધરી આપે છે કે તે માલ માટે સમયસર અને યોગ્ય રકમ માટે ચુકવણી મેળવશે. જો ખરીદદાર સંપૂર્ણ ભરપાઈ ન કરે અથવા વિલંબ કરી દે, તો બૅન્ક સપ્લાયરને તફાવત અથવા સંપૂર્ણ રકમ ચુકવવાનું શરૂ કરે છે. એલસી આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારમાં સલામતી છે, જ્યાં આ દિવસોમાં ચુકવણી અને વિલંબિત ચુકવણી સામાન્ય છે. એક ખરીદદાર ઇશ્યુરિંગ બૅન્કને સપ્લાયરને ચૂકવણી ન કરવાનું કહી શકે છે જ્યાં સુધી તે માલની બાંયધરી નહીં રાખે.

એલસી અને બેન્ક ગેરંટી વચ્ચે શું તફાવત છે?

એલસી અને બી.જી. વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત એ છે કે ઇશ્યુરિંગ બૅન્ક બી.જી. વિપરિત ખરીદદારની ડિફોલ્ટની રાહ જોતો નથી જ્યાં સપ્લાયર દ્વારા ઔપચારિક વિનંતી કરવામાં આવી હોય. આ અર્થમાં, બી.જી. સપ્લાયર માટે વધુ જોખમી છે કારણ કે તેને રાહ જોવી પડે છે જ્યાં સુધી બેન્ક તેની લેણાંની ચુકવણી કરે નહીં.ખરીદદાર દ્વારા ડિફોલ્ટના કિસ્સામાં બેન્ક બી.જી.ના કિસ્સામાં ચુકવણી માટે જવાબદાર છે જ્યારે એલસી એ ઇશ્યૂ કરનાર બેંકની સીધી જવાબદારી છે. તેથી બી.જી.ને સંરક્ષણની બીજી લાઇન કહેવામાં આવે છે જ્યારે એલ.સી. સપ્લાયર માટે સમયસર ચુકવણીની ખાતરી આપે છે. કરારમાં ઉલ્લેખિત માપદંડ પૂરા થાય તે પછી, એલસી એ ઇશ્યૂ કરનાર બૅંકના ભાગરૂપે જવાબદારીની વધુ હોય છે. એલસી એ સમયસર અને યોગ્ય ચૂકવણીની ખાતરી કરવા માટે વધુ છે.