આયર્ન અને એલ્યુમિનિયમ વચ્ચેનો તફાવત

આયર્ન વિ એલ્યુમિનિયમ

આયર્ન અને એલ્યુમિનિયમ જુદી જુદી ધાતુઓ છે જે વિવિધ ગુણધર્મો દર્શાવે છે. બંને ધાતુઓ '"આયર્ન અને એલ્યુમિનિયમ વિવિધ મોલેક્યુલર સમૂહ, અણુ વજન અને અણુ નંબર સાથે આવે છે. તેઓ પણ રાસાયણિક અને ભૌતિક ગુણધર્મોમાં તફાવત સાથે આવે છે.

પ્રથમ તફાવતો પૈકીની એક એવી છે કે જે બે ધાતુઓ વચ્ચે આવે છે તે એ છે કે એલ્યુમિનિયમ કરતાં લોહ ભારે છે. એલ્યુમિનિયમમાં માત્ર 2 નું ચોક્કસ વજન છે. 7 g / cm3, જે લોખંડ કરતાં ઘણું ઓછું છે. આ નીચા વજન વિવિધ મશીનોમાં ઉપયોગ માટે એલ્યુમિનિયમ વધુ સારી ધાતુ બનાવે છે.

પ્રાગૈતિહાસિક સમયથી, લોહનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. 1825 માં હંસ ક્રિશ્ચિયન દ્વારા એલ્યુમિનિયમની શોધ કરવામાં આવી હતી. જ્યારે એલ્યુમિનિયમમાં અણુશક્તિ 13 અને અણુ વજન 26. 981539 ગ્રામ છે, આયર્ન પાસે અણુશક્તિ 26 છે અને અણુ વજન 55. 845 ગ્રામ મોલ. આયનો ફે (પેરીઆડિક કોષ્ટક) માં ફે (ફેરીમથી લેટિનમાં ફેલાયેલ) તરીકે રજૂ થાય છે. એલ્યુમિનિયમ પ્રતીક અલ (લેટિન એલ્યુમેનથી ઉતરી) દ્વારા રજૂ થાય છે.

ગલનબિંદુની સરખામણી કરતી વખતે લોખંડ 1535 ડિગ્રી સેલ્સિયસના ઊંચા ગલનબિંદુ સાથે આવે છે. એન એ બીજી બાજુ એલ્યુમિનિયમનો ગલનબિંદુ 660 છે. 37 ડીગ્રી સેલ્સિયસ. ઉકળતા બિંદુઓની વાત કરતી વખતે, એલ્યુમિનિયમ પર લોહ થોડો ધાર ધરાવે છે. જ્યારે આયર્નનું ઉત્કલન બિંદુ 2750 ° C છે, ત્યારે અલનું ઉકળતા બિંદુ 2467 અંશ સેલ્સિયસ છે.

સારું, એક અન્ય તફાવત જે જોઈ શકાય છે તે છે આયર્ન ચુંબકીય છે અને એલ્યુમિનિયમ નોનમેએગ્નેટિક છે ભાવની સરખામણી કરતી વખતે એલ્યુમિનિયમ આયર્ન કરતાં વધુ મોંઘું છે. આનું કારણ એ છે કે તેના ઓરમાંથી એલ્યુમિનિયમ કાઢવાથી તેના ખનિજમાંથી આયર્નની નિકાસ કરતા તે ખૂબ મોંઘી છે. જો કે, એલ્યુમિનિયમ પૃથ્વીમાં ઉપલબ્ધ સૌથી વધુ વિપુલ પ્રમાણમાં મેટલ છે.

એલ્યુમિનિયમ એ આયર્ન કરતાં વીજળીનું સારી વાહક છે. અલ લોખંડ કરતાં વધુ નરમ છે. નબળાઈના સંદર્ભમાં એલ્યુમિનિયમ ધાતુમાં બીજા ક્રમે છે. તે નબળાઈના સંદર્ભમાં પણ છઠ્ઠા સ્થાને છે.

સારાંશ

1 એલ્યુમિનિયમ હળવા લોખંડ છે.

2 એલ્યુમિનિયમ પૃથ્વી પર ઉપલબ્ધ સૌથી વધુ વિપુલ પ્રમાણમાં મેટલ છે.

3 લોહ ચુંબકીય છે અને એલ્યુમિનિયમ નોનમેગ્નેટિક

4 છે. એલ્યુમિનિયમમાં અણુશક્તિ 13 અને અણુ વજન 26 છે. 981539 ગ્રામોલ, આયર્ન પાસે અણુશક્તિ 26 છે અને અણુ વજન 55. 845 ગ્રામોલેલો.

5 એલ્યુમિનિયમ કરતાં આયર્ન વધુ ઉકળતા અને ગલનબિંદુ છે.

6 આયર્ન કરતાં એલ્યુમિનિયમ વધુ મોંઘું છે.

7 એલ્યુમિનિયમ વીજળીનું વધુ સારું વાહક છે અને લોખંડ કરતાં વધુ નરમ છે.