લેટટે અને મોચા વચ્ચેનો તફાવત

લોટ vs મોચા

જ્યારે સ્વાદ, પ્રકૃતિ અને ગુણધર્મો આવે ત્યારે લેટ અને મોચા તેમની વચ્ચે સારો તફાવત દર્શાવે છે. એ નોંધવું જોઈએ કે લેટ્ટે અને મોચા આ પ્રકારની બે પ્રકારની કોફી છે જે આ દિવસોમાં અત્યંત લોકપ્રિય બની છે. એ વાત સાચી છે કે બે પ્રકારોના સમાન પ્રકૃતિને કારણે કોફીને પ્રેમ કરતા નથી એવા લોકો માટે લટ્ટે અને મોચા લગભગ સમાન છે. પ્રશ્નની બીજી બાજુએ, કોફીના સમર્થક બે પ્રકારની પીણું વચ્ચેનો તફાવત સરળતાથી નિર્દેશ કરી શકે છે. તો, ચાલો આપણે જોઈએ કે કેવી રીતે મોટેથી લૂટે અલગ છે અને જો તે સમાન હોય તો.

લટે શું છે?

એક લેટ એક એમ્પ્રેસો અને ઉકાળવાવાળા દૂધને ટોચ પર દૂધની ઝાડીના નાના સ્તર સાથે પીરસવામાં આવે છે. જ્યારે પ્રશિક્ષિત બારીસ્ટા (તે કૉફી સર્વરનું નામ છે) એક જગ પરથી લટ્ટિ રેડ્યું છે, ત્યારે તે તમારા લેટટેની ટોચ પર આર્ટવર્ક બનાવી શકે છે, જે ખરેખર મોજશોખણ દેખાય છે. મૂળ ઇટાલિયન હોવા, લેટ્ટે કાળા કોફીથી અલગ છે, જે દૂધ વિના તૈયાર છે. લેટટેના સંબંધમાં વપરાતી પરિભાષા કાફે લાટે છે. પ્રશ્નની બીજી બાજુએ, કાફે લાટે કોફી અને દૂધ તરીકે સમજી શકાય છે. આ નામ કેવી રીતે બન્યું? વેલ, દૂધને લેટિનમાં લાટ્ટે કહેવામાં આવે છે, અને તે આમ છે, દૂધમાં મિશ્રિત એપોઝોરો. વાસ્તવમાં, તે 'લૅટ' કાફે લટ્ટે 'કૉલ કરવા માટે વધુ સારું રહેશે, કારણ કે તે કોફી અને દૂધનું મિશ્રણ છે.

બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, તે કહી શકાય કે દૂધને લૅટેની તૈયારીમાં મુખ્ય ઘટકો પૈકી એક ગણવામાં આવે છે. જ્યારે તમે તૈયાર લેટટે જુઓ છો, ત્યારે લૅટટ તૈયારીઓ પર પાતળા દૂધિયાં ફોમ ટોપ્સ શોધવા માટે તે ખૂબ સામાન્ય છે. લટ્ટે, એપોઝોરો માટે, કોફીના એક ખાસ મિશ્રણ એ આધારભૂત મિશ્રણ છે, જેમ તમે ઉકાળવા દૂધને ઍસ્પ્રેસથી ઍસ્પ્રેસ કરો અને ટોચ પર દૂધની ફ્રૉમ સાથે તેને સમાપ્ત કરો, લૅટેનું કપ બનાવવા માટે. આ ઉપરાંત, લૅટે તેના ઘટકો તરીકે કોઈપણ પ્રકારની ચોકલેટનો ઉપયોગ કરતું નથી.

મોચા શું છે?

મોચા અનિવાર્યપણે છે અર્ધ-મીઠી ચોકલેટ સાથે બનાવેલ લૅટેટ ચાબૂક મારી ક્રીમ સાથે ટોચ પર છે એસ્પરસો અને ઉકાળવાવાળા દૂધ સિવાય, મોચા વધારાની સ્વાદ માટે ચોકલેટની ચોક્કસ પ્રકારની ચોકલેટનો ઉપયોગ કરે છે. મોચા સાથેના સંબંધમાં વપરાતી પરિભાષા કાફે મોચા છે. કાફે મોચા કોફી અને ચોકલેટ તરીકે લેવામાં આવે છે. અન્ય શબ્દોમાં, એવું કહી શકાય કે ચોકલેટને મોચા બનાવવાની મુખ્ય ઘટકો તરીકે ગણવામાં આવે છે. મોચા તૈયારીઓની ટોચ પર ચાબૂક મારી ક્રીમ શોધવાનું ખૂબ જ સામાન્ય છે. આ whipped ક્રિમ વિવિધ સ્વાદો છે, અને ચોકલેટ સ્વાદ છે સૌથી મહત્વપૂર્ણ સ્વાદ. તે નોંધવું રસપ્રદ છે કે, મોચામાં આવતી વખતે, લૅટે એ આઈસ્ક્રીમની વાત આવે ત્યારે વેનીલાના આધાર મિશ્રણની જેમ જ બેઝ મિક્સ છે.કાફે મોચા બનાવવા માટે તમારે માત્ર તે જ ચોકલેટ ઉમેરવું પડશે.

લેટ અને મોચા વચ્ચે શું તફાવત છે?

• લટ્ટે ટોચ પરથી ઉકાળવાવાળા દૂધ ઉમેરીને અને ટોચ પર દૂધની ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી ઝીણી સપાટીથી ઍપ્પીસીઓ સાથે તૈયાર કરવામાં આવે છે.

• મોચા ખરેખર આવશ્યક છે કે અર્ધ-મીઠી ચોકલેટ સાથે બનાવેલ લૅટેટ ચાબૂક મારી ક્રીમથી ટોચ પર છે.

• લટ્ટે અને મોચા વચ્ચેના સૌથી મહત્વપૂર્ણ તફાવત પૈકી એક એ છે કે મોચા વિશેષ સ્વાદ માટે ચોકોલેટનો ઉપયોગ કરે છે. લેટ્સ ચોકલેટનો ઉપયોગ કરતું નથી

• લેટ્ટે અને મોચા સાથે સંકળાયેલી પરિભાષા પણ અલગ છે. વપરાયેલી બે અલગ અલગ શબ્દો કાફે મોચા અને કાફે લાટ્ટે છે.

• જ્યારે તમે લાંબી તૈયારીની ટોચ પર દૂધિયું ફીણ મેળવશો ત્યારે મોચાની તૈયારી ઉપર ચાબૂક મારી ક્રીમ શોધી શકો છો.

• એસ્પ્રેસો એ latte અને latte માટેનું બેઝ મિક્સ છે, જે મોચા માટેનું મિશ્રણ છે.

ચિત્રો સૌજન્ય:

  1. અર્ન્સ્ટ વાંકે દ્વારા મોચા (સીસી બાય-એસએ 2. 0)