લેન અને એવન્યુ વચ્ચેનું તફાવત

લેન વિ એવેન્યૂ

લેન અને એવન્યુ વચ્ચે તફાવત એ એક પ્રશ્ન હોવો જોઈએ તમે, જો તમને શેરી નામોમાં રસ હોય તો ઘણાં વિવિધ ટેગોનો ઉપયોગ શેરીના નામો જેમ કે એવન્યુ, બુલવર્ડ, ડ્રાઇવ, લેન, પાથ, રોડ, સ્ટ્રીટ અને ઘણા બધા સાથે કરવામાં આવે છે. તે હંમેશાં સમજવા માટે ગૂંચવણમાં છે કે શા માટે આ ઘણા લેબલીંગનો ઉપયોગ શેરી નામોમાં થાય છે અને તેઓ કેવી રીતે અલગ પડે છે. જો આપણે લેન અને એવન્યુ લઈએ, તો અમે જાણીએ છીએ કે બન્ને રસ્તાઓ સાથે સંબંધિત છે, પરંતુ લેન અને એવન્યૂ વચ્ચે શું તફાવત છે? એક લેન એક સાંકડી માર્ગ છે જ્યારે એવન્યુ વ્યાપક માર્ગ છે, જે ઘણીવાર બંને બાજુના સંદિધાળુ ઝાડ સાથે જતી હોય છે. લેન અને એવન્યુમાં તેમની વચ્ચેના કેટલાક અન્ય તફાવતો પણ દર્શાવે છે.

લેનનો શું અર્થ થાય છે?

સંખ્યાબંધ ઘરોની હાજરી દ્વારા લેનની લાક્ષણિકતા છે એ નોંધવું રસપ્રદ છે કે એવન્યુ મુખ્યત્વે ટ્રાફિક માટે છે અને તેનું નિયમન. એવન્યુથી વિપરીત, એક લેન પાસે વિવિધ બાજુઓ ના ટ્રાફિક નથી. તે, મોટાભાગના, બે બાજુઓમાંથી ટ્રાફિક ધરાવી શકે છે. જ્યારે લેનની વાત આવે છે, ત્યારે તમે દેશની બાજુ અથવા ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વધુ લેન શોધી શકો છો. એક લેન સામાન્ય રીતે શાંત અને શાંત છે

એવન્યુનો અર્થ શું છે?

એક લેનની જેમ, ઘણાં ઘરોની હાજરીથી કોઈ એવન્યુની લાક્ષણિકતા નથી. એવન્યુ પર ઘરોની સંખ્યા ઓછી હશે. બ્રિટીશ અંગ્રેજીમાં, એક એવન્યુ દેશના ઘર અથવા સમાન બિલ્ડીંગ માટે વૃક્ષની રેખિત અભિગમ સૂચવે છે ... નોર્થ અમેરિકનમાં, એવન્યુ ગ્રીડ પેટર્ન પર દર્શાવવામાં આવેલા શહેરમાં શેરીઓમાં જમણી તરફના ખૂણે ચાલી રહ્યું છે. ટ્રાફિક એવન્યુ પર જુદી જુદી દિશામાંથી આવે છે. મોટે ભાગે નગરો અને શહેરોમાં તમે મોટેભાગે એવન્યુ શોધી શકો છો. તદુપરાંત, એક માર્ગ, એક લેનની વિરુદ્ધ, તે પસાર થતા ટ્રાફિકના અવાજથી સંપન્ન બને છે.

લેન અને એવન્યુ વચ્ચે શું તફાવત છે?

લેન અને એવન્યુ વચ્ચેની પહોળાઇ, તેમના સાથેના ઘરોની ગીચતા, સ્થાનિકત્વ, ટ્રાફિક, વગેરે વચ્ચે તફાવત છે. એક લેન એક સાંકડી માર્ગ છે જ્યારે એવન્યુ એક વ્યાપક માર્ગ છે, જે ઘણીવાર પાકા હોય છે. ક્યાં તો બાજુ પર સંદિગ્ધ વૃક્ષો સાથે.

  • લેન મોટેભાગે દેશના બાજુઓમાં જોવા મળે છે, જ્યારે એવેન્યુ મોટે ભાગે શહેરો અને નગરોમાં જોવા મળે છે.
બ્રિટીશ અંગ્રેજીમાં, એક એવન્યુ દેશના ઘર અથવા સમાન બિલ્ડિંગમાં એક વૃક્ષની રેખિત અભિગમ સૂચવે છે.
  • ઉત્તર અમેરિકામાં, એક એવન્યુ શહેરમાં ગલીઓ માટે જમણી તરફના ખૂણે ચાલી રહ્યું છે.
  • એવન્યુની પહોળાઇ સામાન્ય રીતે લેનની ચાર વખત હોય છે. એવન્યુની વધુ પહોળાઈ એ છે કે તે ભારે ટ્રાફિકના સરળ માર્ગને પસાર કરે છે જે તેમાંથી પસાર થાય છે. એક લેન, બીજી બાજુ, ટ્રાફિકના માર્ગાંતર માટે ઉપયોગ કરી શકાય છે. દિવસમાં પીક કલાક દરમિયાન જ્યારે ટ્રાફિક ખૂબ ભારે હોય છે, ત્યારે અમે શોધીએ છીએ કે ટ્રાફિક પોલીસ ટ્રેનોને ગલીઓ દ્વારા બદલી નાખે છે.આમ, લેનનો ઉપયોગ ટ્રાફિકના પ્રવાહમાં એવી રીતે કરવામાં આવે છે કે જે માત્ર મર્યાદિત ટ્રાફિક તેમના દ્વારા વાળવામાં આવે છે.