લેબ્રાડોર્સ અને ગોલ્ડન રીટ્રીવર્સ વચ્ચેનો તફાવત

Labradors vs Golden Retrievers

ગોલ્ડન પુન પ્રાપ્તી લેબ્રાડોરના 65 થી 75 પાઉન્ડમાં 65 થી 80 પાઉન્ડ જેટલું મોટું છે. તે સિવાય સોનેરી રિટ્રાઇવરોને લેબ્રાડોર કરતાં વધુ ફર છે.
લેબ્રાડોરમાં સામાન્ય રીતે ટૂંકા વાળ હોય છે જે તેમને પાણીને અનુકૂળ બનાવે છે. તેઓ ઘણીવાર કાળા, કથ્થઈ અને સોનેરી રંગોમાં આવે છે. ધ ગોલ્ડન રિટ્રાઇવરનો ફર લાલ ભૂરા કે પ્રકાશ સોનેરી રંગ હોઇ શકે છે. આ તેના આનુવંશિક લક્ષણો પર આધાર રાખે છે. સ્વભાવ-આધારીત લેબ્રાડોર ખૂબ મૈત્રીપૂર્ણ અને ઘરોવાળી કૂતરો છે, જ્યારે સોનેરી પુન: પ્રાપ્તિમાં એક શિકાર કૂતરોની પ્રતિષ્ઠા છે.

ગોલ્ડન ટ્રીવીયર લેબ્રાડોર કરતાં ભારે છે અને આ તે બેથી તુલનાત્મક રીતે ધીમા બનાવે છે. હાડકાના માળખામાં તફાવત હોવાને કારણે સરેરાશ લેબ્રાડોર સોનેરી પ્રાપ્તી કરતા ઊંચુ હશે. આ અને એ પણ હકીકત છે કે તેઓ વધુ સ્નાયુ સમૂહ હોય છે તેમને સોનેરી પુન પ્રાપ્તી કરતા વધુ એથલેટિક બનાવે છે.

એક લેબ્રાડોરનો ફુર ખાસ બે સ્તરનો પ્રકાર છે જે તાપમાનના વિવિધ પરિસ્થિતિઓ સામે તેને ખૂબ જ સારી રીતે અવરોધિત કરે છે. ગોલ્ડન રીટ્રીવર્સ 'લાંબા અને રુંવાટીદાર વાળ પાણીને પ્રતિરોધક નથી. અત્યાર સુધીમાં માવજત કરવાની બાબતમાં સોનેરી પુન: પ્રાપ્તિ લેબ્રાડોર કરતાં વધુ કાળજી લેવી જરૂરી છે કારણ કે તેના લાંબી અને રુવાંટીવાળું કોટ.

પુન: પ્રાપ્તિ કરનારાઓ વધુ શુષ્ક ચામડીની સંભાવના હોય છે, તેમના કોટ્સ તંદુરસ્ત રાખવા માટે મોટી માત્રામાં ચામડીના તેલ જરૂરી છે. લેબ્રેડોર, બીજી બાજુ, દર અઠવાડિયે 2-3 વખત પોશાક કરવાની જરૂર છે. યુ.એસ., ઓસ્ટ્રેલિયા, ન્યુઝીલેન્ડ, ઇઝરાયેલ અને કેનેડામાં લેબ્રાડોર સતત સૌથી વધુ લોકપ્રિય કૂતરો છે. બીજી બાજુ ગોલ્ડન પ્રિટ્રીયર મુખ્યત્વે બ્રિટિશ, અમેરિકન અને કેનેડાના પ્રકારો છે, જે દેખાવમાં થોડો તફાવત ધરાવે છે અને બિલ્ડ કરે છે.

Labradors એક સારી વર્તણૂક, મૈત્રીપૂર્ણ, કૂતરાની અત્યંત બાહોશ જાતિ તરીકે જાણીતા છે અને ઉત્તમ પાલતુ બનાવે છે. બીજી બાજુ ગોલ્ડન રીટ્રીવર્સ પ્રકારની, ટ્રસ્ટિંગ અને મૈત્રીપૂર્ણ શ્વાન છે જે દરેક સાથે ખૂબ સારી રીતે મેળવે છે, અને એક માણસના શ્વાનો નથી.
લેબ્રાડોર શ્વાનની અપેક્ષિત આયુષ્ય 10 થી 12 વર્ષ છે અને તેઓ સામાન્ય રીતે ખૂબ તંદુરસ્ત જાતિ છે. ધ ગોલ્ડન રીટ્રીવર્સમાં સ્વાસ્થયની અપેક્ષિત આયુષ્ય પણ હોય છે અને 10 થી 15 વર્ષ સુધી જીવી શકે છે જો તે ખૂબ સારી રીતે જોવામાં આવે.
આ રીતે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે Labradors અને ગોલ્ડન રીટ્રીવર્સ બન્ને શ્વાનની અત્યંત લોકપ્રિય જાતિ છે, તેમના માલિકો દ્વારા ખૂબ પ્રશંસા અને પ્રેમ.

સારાંશ:
1. લેબ્રાડોરના 65 થી 75 પાઉન્ડમાં ગોલ્ડન પુન પ્રાપ્તી 65 થી 80 પાઉન્ડ જેટલું મોટું છે.
2 લેબ્રાડોરમાં સામાન્ય રીતે ટૂંકા વાળ હોય છે જે તેમને પાણીને અનુકૂળ બનાવે છે. ગોલ્ડન રિટ્રાયવર્સ પાસે લેબ્રાડોર કરતાં વધુ ફર છે અને તેમના કોટ્સ લાલ રંગના ભુરો અથવા પ્રકાશ સોનેરી રંગ છે.
3 સોનેરી પ્રાપ્તી લેબ્રાડોર કરતાં ભારે હોય છે અને આ તે બેથી તુલનાત્મક રીતે ધીમા બનાવે છે.
4 હાડકાના માળખામાં તફાવતને લીધે, સરેરાશ લેબ્રાડોર ગોલ્ડન પુન પ્રાપ્તી કરતા વધુ ઊંચા હશે.