મુસલમાનોનો મુખ્ય ધર્મગ્રંથ અને બાઇબલ વચ્ચે તફાવત>

મુસલમાનોનો મુખ્ય ધર્મગ્રંથ vs બાઈબલ

મુસલમાનોનો મુખ્ય ધર્મગ્રંથ અને બાઇબલ અનુક્રમે ઇસ્લામ અને ખ્રિસ્તી ધર્મના બે વિશ્વ ધર્મના પવિત્ર પુસ્તકો છે. ધાર્મિક સ્થાનો વચ્ચે તેના મૂળ સ્થાનની દ્રષ્ટિએ ઘણી સામ્યતા છે, જે હાલના મધ્ય પૂર્વ છે, અમુક ખ્યાલો અને મૂલ્યો કે જે તેઓ સ્વીકારે છે, એકેશ્વરવાદની વિભાવના અને તેના જેવા. કોઈ પણ વ્યક્તિ માટે બે પુસ્તકો વચ્ચે તુલના કરવા માટે કુદરતી છે, જે ધર્મોને નોંધપાત્ર દાર્શનિક આધાર આપે છે.

તે માત્ર એક સંપૂર્ણ અભ્યાસ છે જે બન્ને પુસ્તકો વચ્ચેના તફાવતને છતી કરી શકે છે. એક સામાન્ય વ્યક્તિના દૃષ્ટિકોણથી તમે એક છાપ આપી શકો છો કે તે બંને સમાન છે. અલબત્ત તેઓ કરે છે, પરંતુ ત્યાં બે વચ્ચે અતિશય અને કાર્ડિનલ તફાવત હોવાનું જણાય છે.

મુસલમાનોનો મુખ્ય ધર્મગ્રંથ પ્રબોધક મોહંમદ માટે જાહેર તરીકે ગેબ્રિયલ ની બહાનું માં, ભગવાન મેસેન્જર ના ઉચ્ચાર સમાવે છે. આ પુસ્તક તે અર્થમાં એક શ્રુતલેખન છે તે પ્રથમ વ્યક્તિ સર્વનામમાં લખાયેલું છે, કારણ કે ઈશ્વરે પ્રોફેસર દ્વારા માનવજાતને સીધેસીધી વાત કરી હતી. તે ખલીફા દ્વારા મોહમ્મદના મૃત્યુ પછી સંકલ્પ કરાયો હતો, જે તેમને સફળ થયા હતા.

બાઇબલ એ મુસલમાનોનો મુખ્ય ધર્મગ્રંથ કે સરખામણીમાં લાંબા સમય સુધી લખવામાં નાના પુસ્તકો સંગ્રહ છે. બાઇબલમાં આશરે છ પુસ્તકો છે બાઇબલમાં, આપણી પાસે લોકોની વતી બોલતા દેવના ઘણા પ્રબોધકો છે. આ પુસ્તકમાં ઘણાં માણસો દ્વારા લખાયેલા ભાષ્યોનો સમાવેશ થાય છે. તમે પણ ક્યારેક, ભગવાન શબ્દ સીધી માનવજાત માટે જાહેર. બાઇબલ યહૂદી લોકો અને ખ્રિસ્તીઓના પ્રારંભિક સમુદાયના ઇતિહાસના વૃત્તાંતો પણ આપે છે.

બન્ને પુસ્તકોમાં એક સામાન્ય અને લોકપ્રિય કથા એ ઈશ્વરની રચનાની વાર્તા છે. જોકે વાર્તા રેખા સમાન છે, ત્યાં ખરેખર તફાવત છે જે સાવચેત અવલોકન સાથે જ શીખી શકાય છે. શરૂઆતથી જ, ત્યાં તફાવતો છે બન્ને પુસ્તકોનો એક સાવચેત, સંપૂર્ણ અને વિશ્લેષણાત્મક અભ્યાસ એ પૂર્વધારણાને રેન્ડર કરવા માટે પૂરતો છે કે મુસલમાનોનો મુખ્ય ધર્મગ્રંથ બાઇબલની નકલ ખોટો છે.

બાઇબલ, ખાસ કરીને ન્યુ ટેસ્ટામેન્ટ માને છે કે ઇસુ ઇશ્વરનો દીકરો છે, જ્યારે મુસલમાનોનો મુખ્ય ધર્મગ્રંથ ઇસુ ભગવાન દ્વારા માનવજાત માટે મોકલવામાં આવી હતી જે ઘણા પ્રબોધકો એક માત્ર ગણવામાં આવે છે. આમ મુસલમાનોનો મુખ્ય ધર્મગ્રંથ સીધી ઈસુ સાથે જોડાયેલ દૈત્ય અને દેવત્વ નકારે છે

બંને પવિત્ર પુસ્તકો નીતિશાસ્ત્ર જાહેર કરે છે. બન્ને પુસ્તકો તેના અનુયાયીઓને સ્વર્ગમાં એક માર્ગ રૂપરેખા આપે છે, જે ભગવાન ભગવાન માટે આનંદદાયક છે તે જીવન માટેની માર્ગદર્શિકા છે. જો કે, નૈતિક વૃત્તાંત બંને સહેજ સૂક્ષ્મ છે. અહીં અપમાન કરાયેલો તફાવત નૈતિકતાના આ નૂતન વ્યવસાયમાં છે.

સારાંશ

1 મુસલમાનોનો મુખ્ય ધર્મગ્રંથ વિશ્વભરમાં મુસ્લિમોની પવિત્ર પુસ્તક છેબાઇબલ ખ્રિસ્તીઓની પવિત્ર ગ્રંથ છે
2 બંને ધર્મો વચ્ચે સમાનતાને લીધે, કદાચ ભૂલ થઈ શકે કે પવિત્ર પુસ્તકો પણ તે જ હોઇ શકે છે જે વાસ્તવમાં કેસ નથી.
3 આ તફાવતો ઘણા સર્જનની વાર્તાથી શરૂ થાય છે જે બન્ને પુસ્તકોનું એક સામાન્ય લક્ષણ છે.
4 મુસલમાનોનો મુખ્ય ધર્મગ્રંથ ભગવાનના સંદેશવાહકના ઉચ્ચારણ તરીકે ગણવામાં આવે છે, જે પ્રથમ વ્યક્તિ સર્વનામાં લખાયેલું છે. બાઇબલના કેટલાક ભાગોમાં શ્રુતલેખનના રૂપમાં છે, જ્યારે કેટલાંક વર્ણનો છે.