કેડબ્લ્યુએચ અને કેડબલ્યુ વચ્ચેનો તફાવત

> કેડબલ્યુએચ વિ.જે.ડબલ્યુ

એક કેડબ્લ્યુ (કિલોવૉટ) અને કેડબ્લ્યુએચ (કિલોવોટ-કલાક) એ બે એકમો છે જેને આપણે વારંવાર મળે છે જ્યારે આપણે ઇલેક્ટ્રીકલ એપ્લીકેશનો જેવા કે એર-કન્ડીશનીંગ એકમો, કોફી ઉત્પાદકો, અને અન્ય લોકો વિશે વાત કરીએ છીએ. તેઓ વાસ્તવમાં શું અર્થ થાય છે અને તેઓ અમારા દૈનિક જીવન પર કેવી રીતે અરજી કરે છે? વાસ્તવમાં, કેડબ્લ્યુ પાવરનું એકમ છે અને તે ચાલુ કરવામાં આવે ત્યારે ઉપકરણનો ઉપયોગ કરે છે. તમે તમારા ઉપકરણના સ્પષ્ટીકરણો પર આ જોશો. ઉદાહરણ તરીકે, એક 1. 5 એચપી એર કન્ડીશનીંગ એકમ આશરે 1. 3kW વપરાશ કરી શકે છે. "કેડબ્લ્યુએચ" એ કામનું માપ છે અને સીધા તમારા ઇલેક્ટ્રીક બિલનો અનુવાદ કરે છે. તે તમારા બિલ પર પ્રદર્શિત થાય છે અને તે વીજળીની કુલ રકમ છે જેનો તમે ઉપયોગ કર્યો હતો.

કેડબલ્યુ અને કેડબ્લ્યુએચ વચ્ચેનો સંબંધ ખૂબ સરળ છે. તમે કેડબ્લ્યુએચની કીડબ્લ્યુ રેટિંગ ગુણાકાર કરીને કેટલા કલાક સુધી તેનો ઉપયોગ કર્યો તે મેળવી શકો છો. તેથી ઉપરોક્ત સૂચિત એર કન્ડીશનીંગ યુનિટ માટે, જો તમે તેને 2 કલાક માટે ઉપયોગ કરો છો, તો તમે તમારા બિલમાં 2. 6 કેડબલ્યુહ ઉમેરશો. જો તમે એક ચાહકનો ઉપયોગ કરો છો જે માત્ર 0. 0kW નું જ વપરાશ કરે છે, તો તમે માત્ર 0 દ્વારા તમારા વપરાશમાં વધારો કરશો. 2kWh

તમારે એવું નોંધવું જોઈએ કે ઉપકરણો પર સૂચિબદ્ધ કેડબલ્યુ રેટિંગ મહત્તમ છે કે તે વપરાશમાં લેશે. તેમાં એવા ઉપકરણો છે જે આને ખૂબ નજીકથી ઉપયોગમાં લેશે પરંતુ મોટે ભાગે ઓછો ઉપયોગ કરે છે ઉપરોક્ત ઇલેક્ટ્રીક ચાહક ઉપર ઉલ્લેખ કરેલા 0. 0kW નું ઉપભોગ કરશે જ્યારે સૌથી વધુ ઝડપે સેટ થશે પરંતુ તે ફક્ત 0. 0kW નું ઉપયોગ કરી શકે છે જ્યારે સૌથી નીચો સ્પીડ પર સેટ હોય. પણ

પાવર વપરાશ જેટલી તેજસ્વીતા ન હોવા છતાં ટીવીના તેજ સ્તરને ઘટાડીને ઘટાડી શકાય છે.

કેડબલ્યુ વિશે એક મહત્વનો મુદ્દો એ છે કે મોટાભાગનાં ઉપકરણો, એક્સ્ટેંશન કોર્ડ, પાસે

મહત્તમ કેડબ્લ્યુ રેટિંગ છે. તમારે બહુવિધ ઉપકરણોમાં ખૂબ જ ઊંચી કેડબલ્યુ રેટિંગ્સ સાથે જ આઉટલેટ્સમાં અથવા એક્સ્ટેંશન કોર્ડ્સ પર પ્લગ કરવાનું ટાળવું જોઈએ કારણ કે તે ઓવરલોડિંગ અને આગ શરૂ કરી શકે છે. તેને સમાવવા માટે, કિડબ્લ્યુ રેટિંગ વીજળીની મહત્તમ રકમ છે જે વિદ્યુત સાધન વપરાશ કરશે. જ્યારે તમે તેને કાર્યરત કલાકોની સંખ્યા સાથે ગુણાકાર કરો છો, ત્યારે તમને મહત્તમ વીજ વપરાશ મળે છે જે તમે ચૂકવણી કરશો. તમે વપરાશના સમયની લંબાઈને ઘટાડીને અથવા તેને મહત્તમ કરતા નીચા સ્તરે સેટ કરીને તમારા ઇલેક્ટ્રીક બિલને ઘટાડી શકો છો.

સારાંશ:

1. શબ્દ "કેડબલ્યુ" પાવરનું માપ છે જ્યારે "કેડબ્લ્યુએચ" એ કામનું માપ છે.

2 એક કિલોવોટ કલાક કેડબલ્યુએચ રેટીંગની સમકક્ષ છે, જે કલાકોમાં સમયથી ગુણાકાર કરે છે.
3 ઓવરલોડિંગ રોકવા માટે "કેડબલ્યુ" મહત્વનું છે.
4 કેડબલ્યુ રેટિંગ સૌથી વધુ વપરાશ છે, અને કેડબ્લ્યુએચ વપરાશ ઓછી હોઇ શકે છે.