જાણવાનું અને માનતા વચ્ચે તફાવત

જાણીને વિ માનતા

જાણીને અને માનવું એ અલગ અલગ શબ્દો છે જેનો ઉપયોગ સમગ્ર વિશ્વમાં ધાર્મિક શિક્ષણમાં થાય છે. 'જાણવાનું' એટલે કે તમારી પાસે જ્ઞાન છે, ચાલાક, સૂચક અથવા ઇરાદાપૂર્વક છે. પ્રશ્નની બીજી બાજુએ, 'માનતા' એટલે કે તમે કંઈક સાચી હોવાનું સ્વીકાર્યું છે, અથવા તમે વિશ્વાસ કરો છો અને કંઈક પર વિશ્વાસ કરો છો. ઉદાહરણ તરીકે: તમે માનો છો કે તમે સુંદર છો, પરંતુ લોકો જાણે છે કે તમે નથી.

તમને જે માને છે અને તમે જે જાણો છો તેનામાં સ્પષ્ટતા હોવી જોઈએ. જ્યારે તમે 'હું માનું છું' કહીએ, ત્યારે તમે સૂચવે છે કે તમે આ વસ્તુ વિશે જાણતા નથી, કારણ કે, તમારા વ્યક્તિગત અનુભવોમાં, તે હજુ સુધી થયું નથી ઉદાહરણ તરીકે, તમે માનો છો કે જો તમે ધુમ્રપાન ન કરો અથવા આલ્કોહોલ ન કરો તો તમે સ્વર્ગમાં જશો, અથવા તમે માનો છો કે જો તમે તમારા જીવનસાથી સાથે પ્રમાણિક છો, તો તમે તમારા સંબંધ પ્રત્યે વફાદાર છો. માન્યતાઓ તમારા શબ્દો પર આધારિત છે, અથવા વિચારની કોઈ ચોક્કસ ટ્રેન. તમે આ માન્યતાઓને તમારા જીવનમાં લાગુ કરો કારણ કે તે આકર્ષક છે. પરિણામે, તમને લાગે છે અને તેઓ માને છે કે તેઓ સાચા છે.

જો કે, શું તમને કોઈ ખાતરી છે કે તમે જે માનતા હતા તે સાચું છે? તમે સ્વર્ગમાંથી પાછા ક્યારેય નહીં આવશો, અને કહો કે તમે ત્યાં ગયા છો કારણ કે તમે ધુમ્રપાન કર્યું નથી. અસંખ્ય ગુરુઓ છે કે જેઓ તમને અંધકારથી અનુસરવા માગે છે, તમને શીખવાડ્યું છે કે તેમની ઉપદેશો સત્ય છે કે નહીં. તમારે ફક્ત તેમના માનવા જોઈએ નહીં અને તેમના શબ્દો સ્વીકારવું જોઈએ નહીં. તમે અર્થમાં વધુ ઊંડા ખોદવું જોઇએ અને જાણો છો કે તેઓ શું બોલે છે.

શંકાના એક તત્વને 'માનતા' અને 'જાણકાર' વચ્ચે રાખવું જોઈએ, પરંતુ ચતુરાઈ અથવા બુદ્ધિ સાથે શંકા કરવી જોઈએ. જો તમે ઉપયોગી માહિતીને જાણતા હોવ તો તેને પરીક્ષણ થવું જોઈએ, જેથી તે જ્ઞાનમાં પરિણમશે, અને પછી માન્યતામાં રૂપાંતરિત થશે.

જો તમે આસ્તિક છો, તો તમે ભ્રામક છો, અને તમે ઘણાં કૌભાંડોના ફાંદામાં પડો છો. એક આસ્તિક માટે, જો કંઈક સારું લાગે, તો તે તે તત્કાલ તે માને છે. તેથી, તે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે કે તમે તમારા મનને યોગ્ય માહિતી સાથે ફીડ કરો છો.

કંઈક વિશે જાણવું તમારા ભય ઘટાડે છે ઉદાહરણ તરીકે, તમારા મિત્રને ખબર પડી શકે છે કે તમારા પાછળ ચાલનાર વ્યક્તિ જૉ છે, અને તે આગામી બારણું રહે છે. જ્યાં સુધી તમે જાણો છો કે આ વ્યક્તિ જૉ છે, તમે તેનાથી ડરશો. માનવ તરીકે, તમે 'જાણ્યા' વસ્તુઓમાં દિલાસો મેળવશો. તેથી જો તમને ખબર હોય, તો તમે ચોક્કસ છો.

બીજી બાજુ, 'વિશ્વાસ', એકદમ અલગ છે, અને તમે જે માને છે તે પસંદ કરી શકો છો. ઉદાહરણ તરીકે, શું તમે ઈશ્વરમાં વિશ્વાસ કરો છો?

અમે આ વિશ્વને આપણા જ્ઞાન અને માન્યતાઓ સાથે બનાવીએ છીએ. તેથી વધુ સારી રીતે તમે માનતા શું કાળજી રાખો.

સારાંશ:

1. 'વિશ્વાસ' એટલે કે તમે સત્ય પસંદ કર્યું છે, પરંતુ 'જાણ્યા' એટલે તમે તે સત્ય વિશે ચોક્કસ છો.

2 'વિશ્વાસ' હંમેશા શંકા માટે જગ્યા નહીં, પરંતુ 'જાણીને' વિશ્વાસ તરફ દોરી જાય છે

3 'વિશ્વાસ' અંધ ટ્રસ્ટ છે, જ્યારે 'જ્ઞાતા' જાગૃતિ સાથે વિશ્વાસ રાખે છે.