કિંગ અને ક્વીન બેડ વચ્ચેનું તફાવત

કિંગ વિ ક્વીન બેડ

પથારી વિવિધ કદમાં આવે છે લોકો તેમની મહત્વાકાંક્ષાઓ અને આરામની આવશ્યકતાના આધારે પથારી પસંદ કરી શકે છે. તમામ બેડ કદમાં, કિંગ અને રાણીની કદની પથારી સૌથી મોટી ગણવામાં આવે છે. યુગલો આ બે પ્રકારનાં પલંગને ખરીદી શકે છે કારણ કે તેઓ વિશેષ સ્લીપિંગ રૂમ આપે છે.

જ્યારે રાજા અને રાણીના કદની પલંગની તુલના કરવી, ભૂતપૂર્વ તે બાદમાં કરતાં સહેજ મોટો છે. રાજાનું કદનું કદ 76 ઇંચ પહોળું અને 80 ઇંચ લાંબી છે. રાણી કદની પથારી એક જ લંબાઈ છે પરંતુ પહોળાઈમાં માત્ર 60 ઇંચ છે.

યુગલો રાણી કદના પથારીને પ્રાધાન્ય આપે છે, કારણ કે તે વધુ જગ્યા ધરાવતી અને બે વ્યક્તિઓ માટે ઊંઘમાં આરામદાયક છે. રાણી કદના પથારી મુખ્ય શયનખંડમાં ફિટ છે અને તે સૌથી વધુ મહેમાન રૂમમાં ફિટ થઈ શકે છે. યુગલો કે જે વધારાનું સ્થાન મેળવવા ઇચ્છતા હોય તે રાજા કદ પથારીને પસંદ કરે છે. રાજા કદના બેડ પણ એવા લોકો માટે યોગ્ય છે જે ભારે હોય છે, કારણ કે તેઓ વધુ જગ્યા મેળવે છે. રાણી કદની પથારી એવરેજ કદની વ્યક્તિ માટે આરામદાયક છે.

એક રાજા કદના પથારીએ વધુ બેડરૂમ રિયલ એસ્ટેટ લે છે અને અન્ય ફર્નિચર માટે ઉપલબ્ધ જગ્યા પણ ઘટાડે છે. રાજા કદના બેડ તેથી સામાન્ય રીતે મોટા રૂમ માટે વધુ અનુકૂળ છે. રાજા કદના બેડ બે અલગ અલગ કદમાં આવે છે; સ્ટાન્ડર્ડ કિંગ અને કેલિફોર્નિયા કિંગ

રાજા કદના પથારી, મોટા કદને લીધે, સામાન્ય રીતે રાણીના કદના બારીના સમાન પ્રકારના ખર્ચ કરતા હોય છે.

સારાંશ
રાજાનું કદનું કદ 76 ઇંચ પહોળું અને 80 ઇંચ લાંબું હોય છે, જ્યારે રાણી કદના બેડ એ એક જ લંબાઈ છે પરંતુ ફક્ત 60 ઇંચ પહોળા છે.
રાણી કદના પથારી મોટા ભાગના મુખ્ય શયનખંડ અને કેટલાક મહેમાન રૂમમાં ફિટ છે. યુગલો કે જે વધારાનું સ્થાન ઇચ્છતા હોય તે રાજા કદ પથારીને પસંદ કરે છે.
રાજા કદના પથારીએ બેડરૂમમાં અન્ય ફર્નિચર માટે ઉપલબ્ધ જગ્યાની રકમ ઘટાડે છે અને તે મોટા રૂમ માટે ખૂબ અનુકૂળ છે.
રાણી કદના બેડ કરતાં રાજા કદના બેડનો ખર્ચ તેટલો મોટો હોય છે.