જુડો અને જુજિત્સુ વચ્ચેના મતભેદ

જુડો વિ જુજિત્સુ

પ્રથમ અને અગ્રણી વિશિષ્ટ ગુણ એ હકીકત છે કે જુજિત્સુ જુડોનો પૂર્વજ છે. જુજિત્સુ પ્રાચીન જાપાનીઝ સમુરાઇ યોદ્ધાઓ દ્વારા તૈનાત લડવાની એક સંપૂર્ણ પદ્ધતિ છે અને પંચની, કિક્સ, ઝભ્ભો, તલવારનો ઉપયોગ કરીને અને વિરોધીને નીચે લઇ જવા માટે તમારે શું કરવું છે જુડો જુજુત્સુનો એક માત્ર અને ખૂબ હળવા ભાગ છે અને તે ખરેખર એક રક્ષણાત્મક સ્વરૂપ છે જેમાં એક પ્રતિસ્પર્ધી સાથે લડતા હોય છે, તેનો શરીરનો વજન અને તેનો ઉપયોગ પ્રતિસ્પર્ધીને દૂર કરવા માટે લિવરેજ થાય છે.

જુજુત્સુના શિસ્તને સમરૂનીના પ્રાચીન જાપાનના યુદ્ધના ક્ષેત્રમાં સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. તેમાં જુડોની તમામ તકનીકોનો સમાવેશ થાય છે. સિવાય કે તે ચેતા કેન્દ્રો અને અવયવો પર હુમલાના સંયોજન સિસ્ટમને પણ સામેલ કરે છે. જુડો જુજુત્સુનું ખૂબ સલામત અને ટોન ડાઉન વર્ઝન છે જે સંપૂર્ણપણે નર્વ કેન્દ્રો અને અંગો પરના હુમલાઓથી દૂર કરે છે, અને તેને માર્શલ આર્ટના રૂપમાં સલામત રીતે રેન્ડર કરે છે જે સરળતાથી પ્રેક્ટિસ કરી શકે છે, અને સ્પર્ધાત્મક રમત તરીકે પ્રવેશી શકે છે.

જુડોમાં વિજેતા માટેની ચાવી, હોંશિયાર અને તકવાદી પક્કડ, ઘા અને ટ્રિપિંગમાં વિરોધીના વેગનો લાભ લેવાનો છે. બીજી બાજુ જુજિત્સુ આનો વિસ્તરણ કરે છે અને કેટલાક સંયોજનોના ફાંસો, પિન, વિનાશક મારામારી અને સંયુક્ત તાળાઓનો ઉપયોગ કરે છે.

તમે કહી શકો છો કે જ્યારે જુડો એક રમત છે, જુજિત્સુને વાસ્તવિક લડાઇ સાથે કરવાનું છે. સારમાં તેનો અર્થ એ છે કે જુડોમાં જ્યારે પ્રયત્ન માત્ર જુજિત્સુમાં એક પ્રતિસ્પર્ધી ફેંકવા અથવા સફર કરવાનો છે ત્યારે તેનો ઉદ્દેશ વિરોધીનો નાશ કરવો અથવા તેમના હાડકાંને તોડી પાડવાની હોય છે. અથવા અન્ય શબ્દોમાં જુડો છોકરાઓ અને છોકરાઓ માટે જુજિત્સુ છે!

જો કોઈ એકને બે શાખાઓમાં ચાલવાનું ગણી શકાય તો તે કહેશે કે જુડો બરાબર ફેંકી દે છે, તાળાઓ અને ચકડે છે, જ્યારે જુજીત્સુ કશું ફેંકી દેતું નથી, તાળાઓ, ચકતો, તોડ, વિવિધ ઉપયોગોનો સમાવેશ કરીને ત્રાટક્યો છે. કિક્સ, કોણી, ઘૂંટણ, પંચની, માથા બટ્સે અને શસ્ત્રો.

જુજિત્સુ પ્રાચીન જાપાની માર્શલ પરંપરાનો એક ભાગ છે અને તે જીવન અને યુદ્ધ પ્રત્યેના પ્રાચીન જાપાનીઝ અભિગમની પ્રતિબિંબીત છે. બીજી બાજુ જુડો આધુનિક સમયની શોધ છે અને તે આધુનિક યુગની સંવેદનાઓને પ્રતિબિંબીત કરે છે અને તેથી માર્શલ આર્ટની ખૂબ સુસંસ્કૃત અને ચોક્કસપણે કૃપાળુ સ્વરૂપ છે. જુડો વિશ્વભરમાં શાળાઓમાં શીખવવામાં આવે છે. એક નિષ્ઠાપૂર્વક શંકા છે કે વિશ્વમાં કોઈ પણ શાળા તેના વિદ્યાર્થીઓને પરંપરાગત જાપાનીઝ જુજિત્સુ શીખવવાનો વિચાર કરશે.

સારાંશ:
1. જુજિત્સુ જુડોનો પૂર્વજ છે.
2 જુજિત્સુ પ્રાચીન જાપાનીઝ સમુરાઇ યોદ્ધાઓ દ્વારા તૈનાત લડવાની એક સંપૂર્ણ પદ્ધતિ છે અને તેમાં પંચની, કિક્સ, પક્કડ અને તલવારનો સમાવેશ થાય છે. જુડો લડાઈ માટે એક રક્ષણાત્મક સ્વરૂપ છે જેમાં એક વિરોધી સાથે એક લપડાયેલા છે, એકના શરીરનું વજન અને તેનો ઉપયોગ પ્રતિસ્પર્ધીને દૂર કરવા માટે લિવરેજ થાય છે.
3 જુજીત્સુ ચેતા કેન્દ્રો અને અવયવો પર હુમલાના સંયોજન સિસ્ટમને સામેલ કરે છે. જુડો જુજુત્સુનું ખૂબ સલામત અને ટોન ડાઉન વર્ઝન છે જે નર્વ કેન્દ્રો અને અંગો પર હુમલાઓથી સંપૂર્ણપણે દૂર કરે છે.
4 તમે કહી શકો છો કે જ્યારે જુડો એક રમત વધુ છે, જુજિત્સુ વાસ્તવિક લડાઈ સાથે શું કરવું છે.