જર્નલ અને મેગેઝિન વચ્ચે તફાવત>

મેગેઝીન વિ. જર્નલ્સ
મેગેઝિન સામાન્ય જનતાને ધ્યાનમાં રાખીને સામયિક છે, જેમાં સમાચાર, અભિપ્રાય અને વ્યક્તિગત વાતોનો સમાવેશ થાય છે. જર્નલો સંશોધકો અથવા નિષ્ણાતોને ધ્યાનમાં રાખીને વિદ્વતાપૂર્ણ સામયિકો છે

એક જર્નલ અને મેગેઝિન વચ્ચે ઘણાં તફાવતો આવે છે. મોટાભાગના લોકો મેગેઝિનના લેખો સરળતાથી સમજી શકે છે, જેમાં ફક્ત તે જ વિષય છે જેને ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે તે જર્નલના લેખો સમજવા માટે.

જ્યારે એક જર્નલ મૂળ સંશોધન લેખો ધરાવે છે, સામયિકો વર્તમાન ઘટનાઓ અથવા સામાન્ય હિતનાં વિષયોથી સંબંધિત લેખો ધરાવે છે. જર્નલના લેખો અમૂર્ત અને ગ્રંથસૂચિ ધરાવે છે. પરંતુ એક સામયિક લેખ એબસ્ટ્રેક્સ અને ગ્રંથસૂચિ સાથે આવતી નથી. જ્યારે સામયિકો વિસ્તૃત લેખિત અપ્સ ધરાવે છે અને વિષયના ઊંડાણપૂર્વકના જ્ઞાન પૂરા પાડે છે, સામયિકના લેખો સંક્ષિપ્ત છે અને લેખિત વિષયની વ્યાપક ઝાંખી આપે છે.

પ્રકાશનમાં આવતા, સામયિક માસિક કે ત્રિમાસિક પ્રકાશિત થાય છે અને સામયિક સાપ્તાહિક અથવા માસિક પ્રકાશિત થાય છે.

જ્યારે કોઈ એક જર્નલ અને મેગેઝિનના લેખકોની તુલના કરે છે, ત્યારે ભૂતપૂર્વ લેખકોને ઓળખપત્ર આપે છે અને પાછળથી લેખકનું નામ આપી શકે છે અથવા ન પણ હોઈ શકે. જો કે મેગેઝિનનો લેખક પ્રોફેશનલ હોઇ શકે છે, પરંતુ તે વિષયના નિષ્ણાત પણ હોઈ શકે કે તે હેન્ડલ કરે.

જર્નલ અને સામયિક બંનેમાં વપરાતી ભાષા પણ અલગ છે. જર્નલોની ભાષા મુખ્યત્વે વિશિષ્ટ પરિભાષા અને જાર્ગન્સ સાથે વિદ્વતાપૂર્ણ લોકો પર રાખવાનો છે. જર્નલ્સમાં વપરાતી ભાષાને સમજવા પહેલાંના જ્ઞાનની જરૂર છે. પ્રશ્નની બીજી બાજુએ, મેગેઝિનમાં વપરાતી ભાષા દરેકને સમજી શકાય છે. તેઓ વિદ્વતાપૂર્ણ અને સામાન્ય માણસ બંનેને ધ્યાનમાં રાખીને ખૂબ સરળ ભાષામાં લખાયેલા છે.

નિષ્ણાતના એક જૂરી તે પ્રકાશિત થાય તે પહેલાં જર્નલ લેખની સમીક્ષા કરે છે. પરંતુ એક સામયિકના લેખો સામાન્ય રીતે સ્ટાફ એડિટર્સ દ્વારા સમીક્ષા અથવા સંપાદિત કરવામાં આવે છે અને નિષ્ણાતો દ્વારા નહીં.

બહાર મૂકે છે તેમાં પણ તફાવત આવે છે. જર્નલમાં એક લેખ સમાવિષ્ટોના અમૂર્ત સાથે પ્રારંભ થાય છે. તે નિષ્કર્ષ, ગ્રંથસૂચિ, ચાર્ટ્સ, આલેખ ધરાવે છે, પરંતુ ભાગ્યે જ ફોટોગ્રાફ્સ શામેલ છે. આ દરમિયાન, સામયિકોમાં દૃષ્ટાંતો અને તસવીરો સહિત આંખ આકર્ષક લેખો છે. જ્યારે સામયિકો સ્રોતનો ઉલ્લેખ કરે છે, ત્યારે મેગેઝીન ભાગ્યે જ આવી વસ્તુ સાથે આવે છે.

સામયિકો નફો કરતી હોય ત્યારે જર્નલો સંશોધન હેતુઓ માટે જ છે. જેમ કે સામયિકોમાં થોડાક જ હોય ​​છે જ્યારે મેગેઝિનમાં વ્યાપક સંખ્યા હોય છે, જે તેમના આવકનો સ્ત્રોત છે.

સારાંશ
1 એક મેગેઝીન સામાન્ય જનતાને ધ્યાનમાં રાખીને સામયિક છે અને જર્નલ સંશોધકો અથવા નિષ્ણાતોને ધ્યાનમાં રાખીને વિદ્વતાપૂર્ણ સામયિકો છે
2 જર્નલમાં અસલ સંશોધન લેખો શામેલ છે પરંતુ એક મેગેઝિન વર્તમાન ઘટનાઓ અથવા સામાન્ય હિતના વિષયોથી સંબંધિત લેખો ધરાવે છે.
3 પ્રકાશનમાં આવતા જર્નલ્સ માસિક કે ત્રિમાસિક પ્રકાશિત થાય છે અને સામયિક સાપ્તાહિક અથવા માસિક પ્રકાશિત થાય છે.