સંયુક્ત સાહસ અને વ્યૂહાત્મક જોડાણ વચ્ચેનો તફાવત

સંયુક્ત સાહસ સામે વ્યૂહાત્મક જોડાણ

સંયુક્ત સાહસ અને વ્યૂહાત્મક એલાયન્સ એકબીજાથી આર્થિક અને કાયદેસર રીતે અલગ છે. તેમની વ્યાખ્યામાં તેમની વચ્ચે પણ તફાવત છે. એક સંયુક્ત સાહસ ખરેખર બે અથવા વધુ કંપનીઓ વચ્ચેના કરાર કરાર છે જે વ્યવસાયના કાર્યની દ્રષ્ટિએ વ્યવસાયમાં ભેગા થાય છે.

બીજી બાજુ વ્યૂહાત્મક જોડાણ એ બે અથવા વધુ કંપનીઓ વચ્ચેના ઔપચારિક સંબંધ છે, જે તેમના વ્યવસાયમાં સામાન્ય ધ્યેયના અનુસંધાનમાં છે, સ્વતંત્ર સંગઠનો તરીકે બાકી હોવા છતાં. બે શબ્દો સંયુક્ત સાહસ અને વ્યૂહાત્મક જોડાણ વચ્ચે આ મુખ્ય તફાવત છે.

બીજા શબ્દોમાં કહી શકાય કે બે અથવા વધુ કંપનીઓ સંયુક્ત સાહસમાં જોડાવા માટે સંયુક્ત સાહસમાં સ્વતંત્ર કંપનીઓ તરીકે રહી નથી. બીજી તરફ વ્યૂહાત્મક જોડાણમાં જોડાવા બે અથવા વધુ કંપનીઓ વ્યૂહાત્મક જોડાણમાં સ્વતંત્ર સંસ્થાનો રહેશે.

વ્યૂહાત્મક જોડાણ કરતા સંયુક્ત સાહસો વધુ સારી છે તે મુદ્દે ઘણી ચર્ચા ચાલી રહી છે. તે સામાન્ય રીતે લાગ્યું છે કે સંયુક્ત સાહસો કેટલાક રસપ્રદ કારણોસર વ્યૂહાત્મક જોડાણ કરતાં વધુ સારી છે. એક સંયુક્ત સાહસ વ્યૂહાત્મક જોડાણ કરતાં વધુ સારી રીતે કાનૂની રીતે બંધનકર્તા છે.

જ્યારે કરવેરાની હેતુઓની વાત આવે છે ત્યારે સંયુક્ત સાહસની તુલનામાં વ્યૂહાત્મક જોડાણ થોડી હાનિકારક છે. બીજી બાજુ તમે સંયુક્ત સાહસની તુલનામાં વ્યૂહાત્મક જોડાણ વધુ લવચીક મેળવશો. ઓછા વકીલોની સંખ્યા દ્વારા ગઠબંધન પણ ભાંગી શકાય છે. બીજી બાજુ એક સંયુક્ત સાહસ સરળતાથી તે બાબત માટે તૂટી પડતું નથી. આ હકીકત એ છે કે તે પ્રકૃતિમાં વધુ કાનૂની રીતે બંધનકર્તા છે.

હકીકત એ છે કે તે સ્રોતો અથવા માહિતીનું અદ્દભુત મિશ્રણ દ્વારા વર્ગીકૃત થયેલ વસ્તુઓને કારણે વ્યૂહાત્મક જોડાણમાં વસ્તુઓ વધુ સારી રીતે કાર્ય કરશે. બીજી બાજુ, સખત મહેનત માટે સંયુક્ત સાહસમાં મૂકવામાં આવે છે જેથી તે સફળતા મેળવી શકે.