સંયુક્ત સાહસ અને પરવાના વચ્ચે તફાવત

સંયુક્ત સાહસ વિરુદ્ધ લાઇસેંસિંગ

વૈશ્વિકીકરણની આ યુગમાં, કંપનીઓ ભૌગોલિક અવરોધો તોડવા અને મેળવવાનો પ્રયાસ કરવા માટે સામાન્ય બની ગયું છે વિદેશી બજારોમાં વધુ સારી તકો અસ્તિત્વમાં આવે તે પછી વિદેશી બજારો વૈશ્વિક બજારોમાં સંતૃપ્તિ અને વિશ્વભરમાં વધવા માટેની મહત્ત્વાકાંક્ષાઓ કંપનીઓ વિદેશી બજારોમાં પ્રવેશ કરે છે. નિકાસ, પરવાના, સંયુક્ત સાહસ, અને સંપૂર્ણ માલિકીની પેટાકંપનીઓ જેવા વિદેશી બજારોનો ઉપયોગ કરવાના ઘણા માર્ગો છે. આ લેખમાં આપણે લાઇસન્સિંગ અને સંયુક્ત સાહસ પર નજર રાખીએ છીએ, જે બંને કંપનીઓને વિદેશી દેશોમાં મોટા ગ્રાહક બજારના લાભો મેળવવા માટે ઉત્તેજક તક આપે છે.

પરવાના શું છે?

વિદેશી દેશમાં લાઇસેંસધારકના સંસાધનો અને સંપત્તિનો ઉપયોગ કરવાનો અને નાણાંકીય લાભો મેળવવાનો આ એક ચતુર રીત છે. આવા કરારમાં, એક કંપની, જેને લાઇસન્સર કહેવામાં આવે છે, કંપનીના નામ અને લોગોનો ઉપયોગ કરવાના અધિકારોને મંજૂરી આપે છે, અને કેટલાક કિસ્સાઓમાં પણ, વિદેશી રાષ્ટ્રમાં લાઇસેંસધારકને તકનીકી મદદ. બદલામાં લાઇસેંસરે લાઇસન્સરની અમૂર્ત મિલકતનો ઉપયોગ કરવાના અધિકારો માટે રોયલ્ટી ચૂકવે છે. આ વ્યવસ્થા લાઇસેન્સરને ખૂબ ફાયદાકારક છે કારણ કે તેમને ખૂબ ઓછું રોકાણ કરવાની જરૂર છે અને તે ખૂબ જ ઊંચી ROA ની અપેક્ષા રાખી શકે છે. પરંતુ ઉત્પાદન અને માર્કેટિંગ સંપૂર્ણપણે લાઇસન્સ માટે બાકી છે એટલે કે આ પ્રવૃત્તિઓમાંથી સંભવિત કમાણી લાઇસેંસર માટે ખોવાઈ શકે છે. જો કે, આધુનિક સમયમાં, એવું જણાયું છે કે લાઇસેંસર લાઇસેંસદારને કમાણીના કમિશનના ઓને પણ ચૂકવે છે. પ્રકાશન ગૃહોમાં લાઇસન્સિંગનો એક ઉત્તમ ઉદાહરણ મેગેઝીન પ્લેબોયની છે જે વિદેશી દેશોમાં લાઇસન્સ આપે છે અને અમે સામયિકના ઓછામાં ઓછા 10 વિદેશી સંસ્કરણો જોઈ રહ્યાં છીએ.

સંયુક્ત સાહસ શું છે?

સંયુક્ત સાહસ એ બીજી વ્યવસ્થા છે જે કંપનીને વિદેશી બજારોમાં પ્રવેશવાની પરવાનગી આપે છે. નામ પ્રમાણે, કંપની વિદેશી કંપની સાથે કરાર કરે છે અને પ્રોજેક્ટ માટે ઇક્વિટી એકત્ર કરવા માટે ફાળો આપે છે. બંને કંપનીઓ પછી સાહસમાં સમાન ભાગીદાર છે અને સમાન જવાબદારીઓ પણ ધરાવે છે. રોકડ ઉપરાંત, સ્થાનિક પાર્ટનર વ્યાવસાયિકોની ટીમ અને તેની કુશળતાને ઉત્પાદન બજારમાં લાવી શકે છે જ્યારે વિદેશી ભાગીદાર તેની તકનીકી જાણકારી આપી શકે છે કે કેવી રીતે આવા સંયુક્ત સાહસમાં

આમ, સંયુક્ત સાહસો મૂડી, વળતર, જવાબદારીઓ, તકનીકી વગેરેને વહેંચવા વિશે છે. આ વ્યવસાયીક સંસાધનો સફળ થાય છે જ્યારે બે કંપનીઓના ધ્યેયો જ્યારે સ્થાનિક ભાગીદાર પાસેથી શીખવાની ઇચ્છા હોય ત્યારે સફળ થાય છે. વિદેશી કંપનીની કાર્યકારી શૈલી અથવા જ્યારે બન્ને પાસે બજારનો ફાયદો ઉઠાવવા અને નાણાંકીય લાભો મેળવવાની ઇચ્છા હોય છે. સંયુક્ત સાહસની સફળતા ઘણીવાર સ્થાનિક પાર્ટનરની સાહસિક કૌશલ્ય અને વિદેશી ભાગીદાર દ્વારા અપાયેલી તકનીકી ઉન્નતીકરણ પર આધાર રાખે છે.

સંયુક્ત સાહસ અને પરવાનામાં શું તફાવત છે?

• લાઇસેંસિંગ એ બેમાંથી સરળ છે અને તે લઘુતમ રોકાણ સાથે વધુ વળતર આપે છે.

• સંયુક્ત સાહસ માલિકી અને વ્યવસાયનું નિયંત્રણ અને સાંસ્કૃતિક તફાવતોને હાંસિલ કરે છે

• લાઇસન્સિંગ દ્વારા વિદેશી બજારોમાં ઝડપી પ્રવેશ મેળવી શકે છે પરંતુ તે વિદેશી પક્ષને ઉત્પાદનના માર્કેટિંગ દ્વારા લાઇસેંસ પ્રાપ્ત થતા તમામ લાભોને વંચિત રાખે છે.

સંયુક્ત સાહસ બે કંપનીઓના સંસાધનોને સંલગ્ન કરે છે અને લાઇસેંસિંગ વ્યવસ્થા કરતાં વધુ સમય લાગી જાય છે કારણ કે સ્થાનિક કંપની વારંવાર પરવાના કરારમાં હરીફ બની જાય છે