જિમ બીમ અને મેકર્સની વચ્ચેનો તફાવત

જિમ બીમ વિ મેકર્સ માર્ક
જો તમે વ્હિસ્કી વિશે વિચારો છો, જિમ બીમ અને મેકર્સ માર્ક બે બ્રાન્ડ છે જે તમે કદાચ માટે જોવામાં છે. જિમ બીમ અને મેકર્સ માર્ક વ્હિસ્કી માર્કેટમાં પ્રતિષ્ઠા ધરાવતા વર્ષોથી બે વિખ્યાત વ્હિસ્કી બ્રાન્ડ છે. ઠીક છે, જોકે આ બે બ્રાન્ડ્સ વ્હિસ્કી બ્રાન્ડ્સમાં ટોચ આવે છે, ત્યાં બે વચ્ચેના નોંધપાત્ર તફાવતો છે.

સૌ પ્રથમ, ચાલો જિમ બીમ વિશે વાત કરીએ. ઘણી પેઢીઓ માટે નિસ્યંદિત, જિમ બીમની સ્થાપના 1795 માં કરવામાં આવી હતી. જિમ બીમ રેસ્ટિલરીએ કેન્ટુકીના પર્વતોમાં કામ કરવાનું શરૂ કર્યું. 1 9 33 માં કર્નલ જેમ્સ બી બીમ પછી નામ 'જિમ બીમ' નામ આપવામાં આવ્યું હતું, જેમણે નિષેધ પછીના કારોબારીનું પુનઃનિર્માણ કર્યું હતું.

મેકરના માર્ક એ બોર્નબૉન વ્હિસ્કીનું નિર્માણ કર્યું છે, જે Loretto, કેન્ટુકીમાં નિસ્યંદિત છે. તે 1953 થી બજાર પર છે. સેમ્યુઅલ પરિવારના છઠ્ઠા પેઢીના દારૂ ગાળનાર, બિલ સેમ્યુઅલ્સ સિનિયર, 1953 માં, એક નવા સૂત્ર સાથે પરિવારના 170 વર્ષ જૂના બૉરબન રેસીપીને બદલે છે. મેકરની પ્રથમ બોટલ 1958 માં ડીપ્ડ રેડ મીણ સીલ સાથે બહાર આવી હતી.

એક તફાવતો જે જોઈ શકાય છે તે છે કે જ્યારે માર્કરનું માર્ક બૌર્બોન બનાવવા માટે નવા સૂત્ર સાથે આવે છે, ત્યારે જિમ બીમ હજુ પણ વય જૂના સૂત્રને વળગી રહે છે.

મીણ ડૂબેલ સીલ સાથે ઉત્પાદકની માર્ક બોટલ જિમ બીમની બોટલ કરતાં વધુ આકર્ષક છે. તે ડુબાડવુંના ગુણ છે જે મેકરના માર્કને અન્ય બોર્બન્સથી અજોડ બનાવે છે. વધુમાં, મેકરના માર્ક, જિમ બીમથી વિપરીત ચોરસ બોટલમાં આવે છે.

એવું પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે મેકરના માર્ક જિમ બીમ કરતાં માત્ર થોડા બેરલનું ઉત્પાદન કરે છે. આનો અર્થ એ થયો કે જિમ બીમના આઉટપુટની સરખામણીમાં Maker નું માર્ક આઉટપુટ ઓછું છે.

સારાંશ:

1. જિમ બીમની સ્થાપના 1795 માં કરવામાં આવી હતી, અને કેન્ટુકીના પર્વતોમાં કામ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. મેકરના માર્ક લોટર્ટો, કેન્ટકીમાં નિસ્યંદિત છે, અને તે 1953 થી બજારમાં છે.

2 1 9 33 માં કર્નલ જેમ્સ બી બીમ પછી નામ 'જિમ બીમ' નામ આપવામાં આવ્યું હતું, જેમણે નિષેધ પછીના કારોબારીનું પુનઃનિર્માણ કર્યું હતું. તે સેમ્યુઅલ પરિવારના છઠ્ઠા પેઢીના દારૂ ગાળનાર, બિલ સેમ્યુઅલ્સ સિનીયર હતા, જેણે 1958 માં મેકરના માર્કની પ્રથમ બોટલ લીધી હતી.

3 જ્યારે માર્કરનું માર્ક નવા સૂત્ર સાથે આવે છે, ત્યારે જિમ બીમ હજી પણ વય જૂના સૂત્રને વળગી રહે છે.

4 મેકરની માર્કની બાટલીઓ પર ડુબાડવું એ જિમ બીમ બોટલની સરખામણીમાં તેમને અનન્ય બનાવે છે.

5 જિમ બીમના આઉટપુટની સરખામણીમાં Maker નું માર્કનું ઉત્પાદન ઓછું છે.