જિગ અને ફિક્સ્ડ વચ્ચે તફાવત

જિગ વર્સીસ ફિક્સ્ચર

જિગ અને કક્ષાએ ફિક્સ બે મશીનો અને મશિનિંગ ઓપરેશન્સની સંપૂર્ણ સેટિંગમાં સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાય છે. કટીંગ અને મશિનિંગ બે પ્રક્રિયાઓ છે જે જિગ્સ અને ફિક્સરની આવશ્યકતા છે. ઘણા લોકો આ સાધનોને સમાન માને છે પરંતુ વાસ્તવમાં જિગ અને ફિક્સર માત્ર અલગ કાર્યક્રમો જ નથી પરંતુ તેનો ઉપયોગ કરે છે. હા, તેઓ બંને વિવિધ મશિનિંગ ઓપરેશન્સ માટે વર્ક ટુકડાઓ ધરાવવા માટેનાં સાધનો તરીકે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે, પરંતુ આ લેખમાં જે તફાવતો હશે તે છે.

જિગ

જિગનો ઉદ્દેશ્ય વસ્તુને કાબૂમાં લેવા માટે છે, જેનો ઉપયોગ કટકાવવાની હોય છે, જ્યારે વસ્તુને વસ્તુ પર રાખવામાં આવે છે જો તમે કલ્પના કરવા ઈચ્છતા હો, તો ડ્રિલ જિગ એક જિગ છે જે જુદી દિશામાં બીટને જુદી જુદી પોઇન્ટ્સ પર છિદ્ર બનાવવા માટે માર્ગદર્શન આપે છે. સમયની બચત કરતી વખતે ડ્રિલ જિગનો ઉત્પાદન વધે છે અને સેન્ટર પંચ, ઉંચાઈ ગેજ અને ચોરસ રેખાકાર જેવા અન્ય સાધનોની જરૂરિયાતને નષ્ટ કરે છે. ઘણાં વિવિધ પ્રકારનાં જિગ્સ જેવા કે વ્યાસ જિગ, પર્ણ જિગ, બૉક્સ જિગ, ખુલ્લા જિગ, વગેરે. જિગ્સને મશીનિંગ ઓપરેશનને ધ્યાનમાં રાખીને ડિઝાઇન કરવાનું હોય છે. વધુમાં, કામના ભાગનું કદ અને ભૂમિતિ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ.

ફિક્સ્ચર

કમ્પોનન્ટનો મુખ્ય હેતુ એ છે કે સમગ્ર મશીનિંગ ઓપરેશન્સ દરમિયાન કામનો ટુકડો રાખવો. જો કે, કામના ભાગને આકાર આપવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા સાધનોને કટિંગ તરફ કામના ભાગને માર્ગદર્શન આપતું નથી. મોટાભાગના કેસોમાં ફલેશર્સ મિલના કોષ્ટક સપાટી સાથે સુરક્ષિત છે. મેચમાં ફાયદો એ છે કે તે અન્ય ટૂલ્સ પર પરાધીનતા ઘટાડે છે અને કામના ભાગને અનલોડ અને લોડ કરવાની જરૂરિયાત છે, આમ સમયની બચત કરવામાં મદદ કરે છે.

જિગ અને ફિક્સ્ચર વચ્ચે શું તફાવત છે?

• જિગ અને ફિક્સ્ચર બંને નોન ઉત્પાદક સમય ઘટાડવા માટે મશીનિંગ પ્રક્રિયાઓમાં ઉપયોગ થાય છે અને જિગ્સ અને ફિક્સર દ્વારા કરાયેલા કામ માટે અન્ય સાધનોનો ઉપયોગ નકારી શકાય છે.

• જિગ મશીનની પ્રક્રિયામાં કામના ભાગને માર્ગદર્શન આપે છે જ્યારે કક્ષાએ કામનો ભાગ સુરક્ષિતપણે રાખે છે

• જિગ કટીંગ ટૂલ સાથે સંપર્કમાં આવે છે જ્યારે કસીને કટિંગ ટૂલ

સાથે સંપર્કમાં આવતો નથી. જ્યારે જિગ દ્વારા કરવામાં આવેલું કાર્ય કરી શકતું ન હોય ત્યારે માર્ગદર્શક અને સુરક્ષિત રીતે કામના ભાગને બન્ને રીતે કામ કરે છે.