ડિબેન્ચર્સ અને શેર્સ વચ્ચેનો તફાવત

થી ડિબેન્ચર્સ વિ શેર્સનું મૂલ્યાંકન કરી શકે છે

ઘણી રીતો એક કંપની છે, જ્યારે તેની વિવિધ જરૂરિયાતોને પૂરી કરવા માટે મૂડી ઊભી કરવાની જરૂર છે, સાધનો મેળવી શકાય છે. તે બેંકો અને ખાનગી ધિરાણકર્તાઓ પાસેથી લોન મેળવી શકે છે, જાહેર જનતાને ડિબેન્ચર ઇશ્યૂ કરી શકે છે અથવા તેના શેરનું વેચાણ કરવા માટે શેરબજારમાં એક મુદ્દા સાથે આવી શકે છે. કંપનીને લોન આપનાર રોકાણકારો કંપનીના સીલ હેઠળના ડિબેન્ચર્સ તરીકે ઓળખાતા એક સાધન જારી કરે છે. તે એવી સ્વીકૃતિ છે કે કંપની દેવું આપનારને શાહુકારમાં ઉલ્લેખિત રકમની રકમ લે છે અને ડિબેન્ચરના સમયગાળા માટે વ્યાજ તરીકે ચોક્કસ રકમ ચૂકવવા માટે સંમત થાય છે. બીજી બાજુ, શેર કંપનીના ઇક્વિટીનો હિસ્સો છે અને શેરહોલ્ડરો કંપનીમાં અસરકારક ભાગ માલિકો છે. કંપનીના બંને શેર અને ડિબેન્ચર્સ જવાબદાર છે છતાં ડિબેન્ચર ધારક કંપની માટે લેણદાર છે જ્યારે શેરહોલ્ડર કંપનીમાં માલિક છે. ઘણા બધા તફાવતો છે જે આ લેખમાં પ્રકાશિત કરવામાં આવશે.

શબ્દ ડિબેન્ચર લેટિન શબ્દ ડીબીરેથી ઉધાર લે છે. તે મૂડી એકત્ર કરવાની એક પદ્ધતિ છે અને કંપની અને કંપની વચ્ચેના કરારની તમામ વિગતો ધરાવતા દસ્તાવેજોને ડિબેન્ચર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કંપની ડિબેન્ચરમાં ઉલ્લેખ કરેલ સમયગાળાની સમાપ્તિ પર પ્રિફર્ડને પરત કરવાની સંમતિ આપે છે અને તે તારીખ સુધી ડિબેન્ચરમાં સ્પષ્ટ કરેલ દરે વ્યાજ ચૂકવવા માટે સંમત થાય છે. બીજી બાજુ, શેર કંપનીના ઇક્વિટીનો ભાગ છે અને શેરધારકો કંપનીના મૂડીના અમુક ભાગનાં માલિકો છે. ડિબેન્ચર ધારક અને શેર ધારક વચ્ચે સૌથી વધુ નોંધપાત્ર તફાવત એ છે કે જ્યારે ડિબેન્ચર ધારકો કંપનીને લેણદાર છે, ત્યારે શેરધારકો કંપનીમાં ભાગ માલિકો છે. બંને રોકાણકારો છે પરંતુ શેર પરના વળતરને ડિવિડન્ડ કહેવામાં આવે છે, જ્યારે ડિબેન્ચર્સ પર વળતરને વ્યાજ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ડિબેન્ચર્સ પર વળતરનો દર ડિબેન્ચરની મુદત દરમિયાન નક્કી કરવામાં આવે છે, જ્યારે શેરો પર વળતરનો દર ચલ છે કારણ કે તે કંપની દ્વારા મળેલા નફા પર આધારિત છે. જયારે કંપની દ્વારા નફાના કિસ્સામાં શેરહોલ્ડરોને માત્ર ડિવિડન્ડ ચૂકવવામાં આવે છે, ત્યારે કંપનીએ વ્યાજ ચૂકવવા પડે છે કે નફા અથવા નફા હોય છે, અને પછી ડિબેન્ચરની મુદત પૂરી થયા પછી મુખ્ય રકમ પરત કરવાની રહેશે. ડિબેન્ચર

ડિબેન્ચર્સને શેરોમાં રૂપાંતર કરવાનું શક્ય છે, જ્યારે શેર્સ ડિબેન્ચરમાં રૂપાંતરિત કરી શકાતા નથી. જ્યારે કોઇ પણ પ્રતિબંધ વગર ડિસ્કાઉન્ટમાં કંપની ડિબેન્ચર્સની ઇશ્યૂ કરી શકે છે, ત્યારે તે ડિસ્કાઉન્ટ પર શેર કરી શકે તે પહેલા ઘણી કાનૂની ઔપચારિકતાઓનું પાલન કરવું પડે છે. મૉર્ટગેજ ડિબેન્ચર્સ ડિબેન્ચર્સનો ખાસ કેસ છે જ્યાં નાણાં સુરક્ષિત છે, કંપની તેની અસ્કયામતો ડિબેન્ચર ધારકોને ગીરો આપે છે.શેરના કિસ્સામાં કોઈ પણ સંજોગોમાં આ શક્ય નથી.

સંક્ષિપ્તમાં:

ડિબેન્ચર્સ અને શેર્સ વચ્ચેનો તફાવત

• ડિબેન્ચરને લોનનો એક ભાગ ગણવામાં આવે છે જ્યારે શેર એ મૂડીનો એક ભાગ છે. ડિબેન્ચરથી આવકને રસ કહેવાય છે જ્યારે શેરોથી આવકને ડિવિડન્ડ કહેવાય છે

• ડિબેન્ચર હોલ્ડરોને વ્યાજ ચૂકવવા પડે છે, જ્યારે કોઈ નફો ન હોય ત્યારે જ્યારે નફાના કિસ્સામાં માત્ર ડિવિડન્ડ જ જાહેર કરવામાં આવે છે

• ડિબેન્ચર પર વળતરનો દર નક્કી કરવામાં આવે છે અને દસ્તાવેજમાં સ્પષ્ટ થાય છે. જ્યારે શેર પર વળતરનો દર ચલ છે અને કંપનીના નાણાકીય કામગીરી પર આધાર રાખીને ઊંચી અથવા નીચી હોઈ શકે છે

• ડિબેન્ચર્સ કન્વર્ટિબલ છે જ્યારે શેર બિન કન્વર્ટિબલ છે

• ડિબેન્ચર્સ ધરાવતા ડિરેક્ટર પાસે મતદાન અધિકારો નથી અને શેરધારકો પાસે મતદાન અધિકારો છે <