જેલી અને જાળવણીઓ વચ્ચેનો તફાવત

જેલી વિ સેવ્સ

જામ, જાળવણી, જેલી, મુરબ્લેડ ફળોમાંથી બનેલા વિવિધ ઉત્પાદનો છે. જ્યારે ફળોના વિવિધ સ્વરૂપો, જેમ કે પલ્પ અને રસ અને હિસ્સાને કાટમાળ અને ખાંડ સાથે મિશ્રિત કરવામાં આવે છે, ત્યારે વિવિધ ઉત્પાદનો મેળવી શકાય છે. નાસ્તાના બે સૌથી સામાન્ય પ્રકારોમાં ફળોની સાચવણી અથવા ફળોના જામ અને ફળ જેલીનો સમાવેશ થાય છે. ફળ સાચવે છે અને ફળોના જામ એ એક જ વસ્તુ છે અને એકબીજાના બદલે વાપરી શકાય છે.

ફળ સાચવે છે
ફળની જાળવણીને ફળોના જામ પણ કહેવામાં આવે છે, અને તે આખા અથવા કટ ફળના પલ્પનો ઉપયોગ કરીને અથવા ફળને કચડીને બનાવવામાં આવે છે. તેઓ ફળના પલ્પને ઉકળતા દ્વારા બનાવવામાં આવે છે, જેથી તમામ બિટ્સ ગયા હોય. ગુડ જામ અથવા જાળવણીની સુસંગતતા પણ હોય છે, નરમ હોય છે, તેજસ્વી રંગ હોય છે અને તેમાં કોઈ મુક્ત પ્રવાહી નથી. કેટલીકવાર જામ અને જાળવણી એ હકીકતમાં એકબીજાથી અલગ પડે છે કે ફળોના બીજ સાથે સાચવવામાં આવે છે, અળસું અને અંજીર જેવા નાના બીજ. એકવાર પલ્પ પેક્ટીન અને ખાંડ સાથે રાંધવામાં આવે છે, તે એક જાડા સ્પ્રેડ પેદા કરે છે.

વાણિજ્ય તેમજ હોમમેઇડ જાળવણી સીલ કરી શકાય છે અથવા લાંબા ગાળાના ઉપયોગ માટે તૈયાર કરી શકાય છે. "સાચવ્યો" અને "જામ્સ" શબ્દોનો ઉપયોગ દેશથી અલગ અલગ છે અમેરિકામાં, બહુવચનમાં "સાચવ્યું" બહુવચનમાં, સ્ક્વોશ, ટમેટાં વગેરેના ફળની જાળવણી તેમજ શાકભાજીની જાળવણીનો ઉલ્લેખ કરે છે. તે તમામ પ્રકારના જેલી અને જામ સાથે મળીને પણ ઉલ્લેખ કરે છે. બ્રિટનમાં ફળો "એકવચન" જાળવી રાખે છે, જે જામને જ દર્શાવે છે. કેટલાક ફળ સાચવે છે; પેર સાચવવું, આલૂ બચાવવા, સફરજનની જાળવણી, વગેરે.

ઉત્તર અમેરિકામાં, લોકો સ્થિર જાળવણી અથવા જામનો ઉપયોગ કરે છે. આને ઓછામાં ઓછા પાંચ મિનિટ કરતા ઓછા સમયમાં રાંધવામાં આવે છે, અને તેને સ્થિર રાખવામાં આવે છે. તેઓ તેમના એકદમ તાજા સ્વાદ માટે લોકપ્રિય છે.

ફળ જેલી
ફળ જેલી ફળોના રસમાંથી બનાવવામાં આવે છે. તે અર્ધપારદર્શક અને સ્પષ્ટ છે અને ફળોમાં કુદરતી રીતે બનતા પેક્ટીનનો ઉપયોગ કરીને તેને બનાવવામાં આવે છે. કેટલીકવાર પેક્ટીનને ફળ સાથે ઉમેરવાની જરૂર છે જો તેઓ પાસે દ્રાક્ષની જેમ પૂરતા પ્રમાણમાં પ્રાકૃતિક ખાંડ નથી. જેલી બનાવવાની પ્રક્રિયા એ જામ જેવી જ છે જે હકીકત એ છે કે જાળીને ફિલ્ટર કરવાથી માત્ર જે રસ જરૂરી છે તે જેલી બનાવવામાં સામેલ છે. જેલી બનાવવા માટે અંતિમ ઉત્પાદનની સ્પષ્ટતાની જાળવણી કરવી તે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. આ રીતે, ફિલ્ટરિંગ દરમિયાન પલ્પને રોકવા માટે કંઇ જ ફરજિયાત થવું જોઈએ નહીં.

પેક્ટીન કાઢવા માટે, તે નરમ હોય ત્યાં સુધી ફળ ગરમ થાય છે અને પછી તે પલ્પમાંથી રસ અલગ કરવા માટે વણસે છે. એક સારી જેલી સ્પાર્કલિંગ અને સ્પષ્ટ હોવી જોઈએ. જેલીને કાપે છે ત્યારે ખૂણા રાખવી જોઈએ અને જ્યારે તેને ખસેડવામાં આવે છે ત્યારે તે દબાવી દેવો જોઇએ.

સારાંશ:

1. ફળની જાળવણીને ફળોના જામ પણ કહેવામાં આવે છે, અને તે આખા અથવા કટ ફળની પલ્પનો ઉપયોગ કરીને અથવા ફળને ખેડાવીને બનાવવામાં આવે છે; ફળ જેલી ફળોના રસમાંથી બનાવવામાં આવે છે.
2 જાળવણીની સુસંગતતા પણ છે તેઓ નરમ, રંગીન તેજસ્વી છે, અને કોઈ મફત પ્રવાહી નથી; જેલી સ્પાર્કલિંગ અને સ્પષ્ટ હોવી જોઈએ. જેલીને કાપે છે ત્યારે ખૂણા રાખવી જોઈએ અને જ્યારે તેને ખસેડવામાં આવે છે ત્યારે તે દબાવી દેવો જોઇએ.