જેલ અને અટકાયત કેન્દ્ર વચ્ચેનું તફાવત

જેલ વિ અટકાયન સેન્ટર < સામાન્ય રીતે, એવું કહી શકાય કે જેલ નાની સુવિધાઓ છે જે સામાન્ય રીતે સ્થાનિક (કાઉન્ટી સ્તર) સત્તાવાળાઓ સાથે સંકળાયેલી હોય છે છતાં પણ હજુ પણ જેલ કે રાજ્ય અને ફેડરલ નિયંત્રણ દ્વારા આવરી લેવામાં આવે છે. અટકાયત કેન્દ્રો, સામાન્ય રીતે, મોટા સવલતો હોય છે જે વારંવાર અવકાશ અથવા કવરેજમાં રાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રીય હોય છે.

ઘણા લોકો કહે છે કે શબ્દ 'ડિટેન્શન સેન્ટર' ખરેખર એક વિસ્તૃત નામ છે જે સુવિધા કે સ્થળને લગતી તે છે જ્યાં લોકો મર્યાદિત છે. બીઓપી (બ્યુરો ઓફ જેલન, યુ.એસ.) મુજબ, અટકાયત કેન્દ્ર એ એવી જગ્યા છે જ્યાં તમે એવા લોકોને રોક્યા છે જેઓ હજી કસૂરવાર જાહેર નથી પરંતુ કંઈક માટે ચાર્જ છે. આ વ્યક્તિઓ જામીન માટે લાયક નથી. તેમ છતાં, જો કોઈ વ્યક્તિને અન્ય લોકોને અને 'ફ્લાઇટ રિસ્ક' અથવા કોઈ વ્યક્તિને ધમકી આપવામાં આવશે કે જે તેમને અથવા તેણી સામે દાખલ કરવામાં આવેલા આરોપોથી બચવા માટે માત્ર ઉડી શકે, તો મોટાભાગે તે અથવા તેણી અટકાયત કેન્દ્રની અંદર કેપ્ટિવ રાખવામાં આવશે પહેલાં દોષિત જેલમાં પણ તે જ રીતે વર્ણન કરી શકાય છે.

યુ.એસ.માં, અટકાયત કેન્દ્રો એક જેલ, એક જેલ, કોન્સન્ટ્રેશન કેમ્પ, એક ઇન્ટર્નમેન્ટ કેમ્પ અને અન્ય ઘણા સ્થળો હોઈ શકે છે જ્યાં એક અથવા લોકોનું જૂથ ફરી અટકાયતમાં હોય. આ કેન્દ્રોને મહત્તમ, મધ્યમ અને લઘુત્તમ અટકાયત કેન્દ્રો તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે. દેખીતી રીતે મહત્તમ સલામતી એવી જગ્યા છે જ્યાં ખૂબ જ હિંસક ગુનેગારોને આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવે છે. મધ્યમ સુરક્ષા અટકાયત કેન્દ્રો તે છે જેઓ મધ્યમ શ્રેણીની વાક્યો માટે સેવા આપશે. વધુમાં વધુ સરખામણીએ, અહીંના કેદીઓમાં ઓછા ફોજદારી પૃષ્ઠભૂમિ છે. લઘુત્તમ અટકાયત કેન્દ્ર, જે કામ શિબિરના સ્વરૂપ તરીકે પણ ઓળખાય છે, એનો અર્થ એ છે કે જેઓ પ્રથમ વખત નીતિ અથવા કાયદાને નારાજ કરે છે. આ ટૂંકી વાક્યો ધરાવતા લોકો માટે આ સ્થાન છે કેદીઓ આ અર્થમાં વધુ ઉદાર હોય છે કે તેઓ કેન્દ્રના સુરક્ષા સ્ટાફ દ્વારા નજીકના વિસ્તારની આસપાસ કામ કરી શકે છે અથવા તો કોઈ બળપૂર્વક હસ્તક્ષેપ કરી શકતા નથી.

ઘણા પ્રકારના અટકાયત કેન્દ્રો છે કેટલાક બિંદુ માટે ખૂબ મોટી છે કે તેઓ પહેલાથી જ વાસ્તવિક સંસ્થાઓ છે. તેઓ બિન-પુખ્ત અપરાધીઓ માટે બાળ અટકાયત કેન્દ્રો જેવા કે યુ.એસ. (ઇમિગ્રેશન અને કસ્ટમ્સ એન્ફોર્સમેન્ટ) ના અટકાયત કેન્દ્ર જેવા કે બિન-ગેરકાયદેસર અને યુ.એસ.માં આવે છે અને આવાસ કેદીઓ માટે (વિવાદાસ્પદ) લશ્કરી અટકાયત કેન્દ્ર જેવા ઘણા સબ્સ્પેસિકલ સુધારાત્મક સુવિધાઓથી સંબંધિત હોઇ શકે છે. યુદ્ધ, કબજે જાસૂસી અને જેમ.

ટૂંકમાં:

1 જેલ એક અટકાયત કેન્દ્ર છે. આમ, અટકાયત કેન્દ્રની સરખામણીમાં તે વધુ ચોક્કસ શબ્દ છે જે જેલો, જેલો અને કેમ્પમાં બીજાઓ વચ્ચે સમાવેશ કરે છે.

2 સામાન્ય રીતે, જેલ અટકાયત કેન્દ્રોની સરખામણીમાં સામાન્ય રીતે કેદની નાની જગ્યાઓ છે.

3 અટકાયત કેન્દ્ર એક વ્યાપક શબ્દ છે જેમાં કિશોર, લશ્કરી અને ઇમિગ્રેશન અટકાયત કેન્દ્રો જેવી વિશેષ સુવિધાઓનો સમાવેશ થઈ શકે છે.