આઇવરી અને શેમ્પેઈન વચ્ચેનો તફાવત

આઇવરી વિ શેમ્પેઇન

બંને હાથીદાંત અને શેમ્પેઈનને ક્લાસિક રંગો ગણવામાં આવે છે અને વર અને વરરાજા દ્વારા વધુ પસંદ કરવામાં આવે છે. આ બંને રંગો લગ્ન માટે રોમેન્ટિક સ્વાદ આપે છે. આ બંને રંગો પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે છે, તેમ છતાં તે ઘણી રીતે અલગ છે.

જ્યારે આઇવરીનો રંગ સફેદ હોય છે, શેમ્પેઈન રંગ થોડો પીળો છે હાથીદાંત રંગ હાથીઓના દંતવલ્ક, આઇવરી સાથે સામ્યતા ધરાવે છે. રંગનું નામ પોતે જ ટુસ્કમાંથી જ આવે છે. શેમ્પેઇનનો રંગ પીણું શેમ્પેઇનના રંગમાંથી આવે છે.

વર અને વરરાજા હાથીદાંતના રંગ પસંદ કરે છે કારણ કે તે એક નાટ્યાત્મક સ્વરમાં પ્રકૃતિના રંગને પ્રતિબિંબિત કરે છે. હાથીદાંત રંગ શુદ્ધતા અને નરમાઈની કૃપા આપે છે. આઇવરી સૌથી પસંદી થાય છે જે વસંત લગ્ન અથવા પાનખર લગ્ન માટે જાય છે. કારણ કે આઇવરી રંગ મોસમી સ્વાદને પ્રતિબિંબિત કરે છે. હાથીદાંત રંગ પણ રેડહેડ્સ અને બ્લોડેશ સાથે સારી રીતે ચાલે છે.

શેમ્પેઈન રંગની વાત કરતી વખતે, તે રૂઢિચુસ્ત માનવામાં આવે છે. શેમ્પેઈન રંગ પણ વિન્ટેજ લાગણી આપે છે. પરંપરાગત રંગ, શેમ્પેઇન આઇવરી કરતાં વધુ ભવ્ય છે.

જોકે બંને રંગો અન્ય રંગો સાથે મિશ્રણ ધરાવે છે, શેમ્પેઇન અન્ય રંગો સાથે વધુ મેળ ખાય છે. શિયાળુ લગ્નો અથવા સાંજે લગ્ન માટે શેમ્પેઈનનો રંગ સૌથી વધુ પસંદ કરવામાં આવે છે. જે લોકો બીજા સમય માટે લગ્ન કરે છે તેઓ શેમ્પેઈન લગ્નનાં કપડાં પહેરે પસંદ કરે છે.

જ્યારે હાથીદાંતના રંગમાં પીળો રંગ હોય છે, શેમ્પેઇનની રંગમાં ગુલાબી અથવા કથ્થઇ રંગનો અવાજ હોય ​​છે. કેટલીક સ્ત્રીઓને લાગે છે કે હાથીદાંતના રંગને કારણે તે સલ્લો દેખાશે. પરંતુ મોટાભાગની સ્ત્રીઓ શેમ્પેઇનની રંગોથી વિરુદ્ધ નથી કારણ કે તેમની પાસે લાવણ્યનો સંપર્ક છે.

વધુ અને વધુ લોકો શુદ્ધ સફેદ રંગની જગ્યાએ જવાને બદલે હાથીદાંત અને શેમ્પેઇનની રંગો તરફ વળ્યાં છે, જે હંમેશા લગ્ન સમારંભ તરીકે માનવામાં આવે છે.

સારાંશ

1 જ્યારે આઇવરી રંગ સફેદ હોય છે, શેમ્પેઇન રંગ થોડો પીળો છે
2 વરરાજા અને વરરાજા હાથીદાંતના રંગ પસંદ કરે છે કારણ કે તે એક નાટ્યાત્મક સ્વરમાં પ્રકૃતિના રંગને પ્રતિબિંબિત કરે છે. હાથીદાંત રંગ શુદ્ધતા અને નરમાઈની કૃપા આપે છે.
3 શેમ્પેઇનનો રંગ વધુ રૂઢિચુસ્ત માનવામાં આવે છે. શેમ્પેઈન રંગ પણ વિન્ટેજ લાગણી આપે છે.
4 પરંપરાગત રંગ, શેમ્પેઇન આઇવરી કરતાં વધુ ભવ્ય છે.
5 આઇવરી સૌથી પસંદી થાય છે જે વસંત લગ્ન અથવા પાનખર લગ્ન માટે જાય છે. કારણ કે આઇવરી રંગ મોસમી સ્વાદને પ્રતિબિંબિત કરે છે. હાથીદાંત રંગ પણ રેડહેડ્સ અને બ્લોડેશ સાથે સારી રીતે ચાલે છે.
6 શિયાળુ લગ્નો અથવા સાંજે લગ્ન માટે શેમ્પેઈનનો રંગ સૌથી વધુ પસંદ કરવામાં આવે છે. જે લોકો બીજા સમય માટે લગ્ન કરે છે તેઓ શેમ્પેઈન લગ્નનાં કપડાં પહેરે પસંદ કરે છે.