આઇલેન્ડ અને પેનીન્સુલા વચ્ચેનો તફાવત

કી તફાવત - ટાપુ વિરુદ્ધ દ્વીપકલ્પ

દ્વીપ અને દ્વીપકલ્પ બે શબ્દો છે જે તફાવતથી સમજી શકાય છે. વિશ્વ નકશાને જોતાં, અમે તમામ પ્રકારના ભૌગોલિક રચનાઓને ધ્યાનમાં લઈએ છીએ, દ્વીપ અને દ્વીપકલ્પને આ પ્રકારની બે રચનાઓ ગણવામાં આવે છે. આ બે વચ્ચેના તફાવતને સમજવા માટે, પ્રથમ, આપણે તેનો અર્થ શું છે તે અંગે સ્પષ્ટ વિચાર હોવો જોઈએ. તેથી પહેલા ચાલો આપણે બે શબ્દો વ્યાખ્યાયિત કરીએ. એક દ્વીપ જમીનની એક ભાગ છે જે બધી બાજુઓ પર પાણીથી આવરી લેવામાં આવે છે, જ્યારે એક દ્વીપકલ્પ તેની ત્રણ બાજુઓ પર પાણી દ્વારા આવરી લેવામાં આવેલી જમીનનો ભાગ છે. આ ટાપુ અને દ્વીપકલ્પ વચ્ચે મુખ્ય તફાવત છે આ લેખ દ્વારા આપણે વિગતવાર એક ટાપુ અને એક દ્વીપકલ્પના વચ્ચે તફાવતનું પરીક્ષણ કરીએ.

એક ટાપુ શું છે?

પહેલા ચાલો શબ્દ આઇલેન્ડથી શરૂ કરીએ. એક ટાપુ બધી બાજુઓ પર આવતી જમીનનો એક ભાગ છે. ટાપુઓ સામાન્ય રીતે મોટા પાયે જમીન લે છે. 16 સૌથી મોટા ટાપુઓ યુરોપના ખંડના વિસ્તાર કરતાં વધુ વિસ્તાર ધરાવે છે. વિશ્વમાં થોડા હજાર જેટલા નાના ટાપુઓ છે.

ટાપુઓના જૂથોની મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ એ છે કે તેઓ સંખ્યાબંધ દરિયાકિનારાઓ અને વોટરફ્રન્ટ ગૃહો અને દરિયાઇ મોરચોના ઘરો સાથે લાદે છે. તેઓ મનોહર સુંદરતામાં ભરપૂર છે.

એ નોંધવું રસપ્રદ છે કે ત્યાં ચાર પ્રકારના ટાપુઓ છે, જેમ કે ખંડીય, સમુદ્રી, ટેકટોનિક અને કોરલ. કોંટિનેંટલ ટાપુઓ એ છે કે જે બ્રિટીશ ટાપુઓ જેવા ખંડીય શેલ્ફમાંથી ઉદભવે છે. મહાસાગરના ટાપુઓ તે છે જે સમુદ્રના તળિયેથી ઊગે છે. સેન્ટ હેલેના સમુદ્રી દ્વીપનું એક ઉદાહરણ છે. ટેક્ટોનિક ટાપુઓ તે પૃથ્વીના પોપડાની ચળવળ દ્વારા બનાવવામાં આવે છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝમાં બાર્બાડોસ આ રીતે રચાય છે. કોરલ ટાપુઓ કોરલ કર્કરોગ તરીકે ઓળખાતા દ્વીપ દરિયાઈ જીવની ક્રિયા દ્વારા રચાય છે. આ દર્શાવે છે કે ત્યાં વિવિધ પ્રકારના ટાપુઓ છે. જો કે, એક ટાપુ દ્વીપકલ્પથી અલગ છે. હવે ચાલો આપણે દ્વીપથી અલગ પાડવા માટે દ્વીપકલ્પના કેટલાક લક્ષણો પર વિચાર કરીએ.

એક દ્વીપકલ્પ શું છે?

એક દ્વીપકલ્પ જમીનનો એક ભાગ છે જે લગભગ પાણીથી ઘેરાયેલા છે અથવા સમુદ્ર અથવા સરોવર સુધી પહોંચે છે. શબ્દ 'દ્વીપકલ્પ' લેટિન શબ્દ 'પેનિસુન્સુલા' માંથી આવ્યો છે ટાપુ અને દ્વીપકલ્પ વચ્ચેનો એક મહત્વપૂર્ણ તફાવત એ છે કે એક ટાપુ જમીનનું અલગ અથવા અલગ ભાગ છે જ્યારે એક દ્વીપકલ્પ એક અલગ અથવા જમીનનો એક અલગ ભાગ નથી.

દ્વીપકલ્પના કેટલાક ઉદાહરણો ભારત અને ગ્રીનલેન્ડ દેશો છે. તે બાબત માટે ભારત મહાસાગરો અને સમુદ્રો દ્વારા ત્રણ બાજુઓ પર આવરાયેલ છે, બંગાળની ખાડી, હિંદ મહાસાગર અને અરબી સમુદ્ર.આ દર્શાવે છે કે એક ટાપુ અને દ્વીપકલ્પ વચ્ચે સ્પષ્ટ તફાવત છે નીચે પ્રમાણે આ તફાવતને સમાપન કરી શકાય છે.

ટાપુ અને દ્વીપકલ્પ વચ્ચેનો તફાવત શું છે?

ટાપુ અને દ્વીપકલ્પની વ્યાખ્યાઓ:

દ્વીપ: એક ટાપુ બધી બાજુએ આવરી લેવામાં આવેલી જમીનનો એક ભાગ છે.

દ્વીપકલ્પ: એક દ્વીપકલ્પ જમીનનો એક ભાગ છે, જે લગભગ પાણીથી ઘેરાયેલો છે અથવા તો સમુદ્ર અથવા તળાવમાં પ્રવેશે છે.

આઇલેન્ડ અને પેનીન્સુલાની લાક્ષણિકતાઓ:

પાણી દ્વારા આવરી લેવામાં આવેલ જૂથો:

આઇલેન્ડ: એક ટાપુ બધી બાજુઓ પર ઢંકાયેલ છે

દ્વીપકલ્પ: એક દ્વીપકલ્પ તેની ત્રણ બાજુઓ પર પાણી દ્વારા આવરી લેવામાં આવેલી જમીનનો એક ભાગ છે

જમીનમાંથી ટુકડી:

દ્વીપ: એક ટાપુ જમીનનો એક અલગ અથવા એક અલગ ભાગ છે.

દ્વીપકલ્પ: એક દ્વીપકલ્પ જમીનનો અલગ અથવા અલગ ભાગ નથી.

ચિત્ર સૌજન્ય:

1. ઓઓના રાઇસનેન (માયસિદ) દ્વારા "સેંટ હેલેના-એનનો ટોપોગ્રાફિક નકશો" - ઇન્ક્સસ્કેપમાં સ્વ-બનાવટ વિવિધ સ્રોતો પર આધારિત: નાગરિક-સીએસઆઇ એસઆરટીએમ 90 એમ ડીઇએમ ડિજિટલ એલિવેશન ડેટાબેઝ એસઆરટીએમ 30 પ્યૂસ બાથાઇમેટ્રી સ્ક્રીપ્સ ઇન્સ્ટિટ્યુશન ઓફ ઓસનોગ્રાફી દ્વારા સેંટ હેલેનાના બેરી વીવર અને જીન-પીએરે લૅંગરસેન્ટ હેલેના ટાપુના ટોપોગ્રાફિક નકશા, નાસાની પૃથ્વી ઓબ્ઝર્વેટરી દ્વારા ફોટોગ્રાફ. [સીસી દ્વારા-એસએ 3. 0] વિકિમિડિયા કૉમન્સ મારફતે

2 વિકિમીડીયા કૉમન્સ દ્વારા કોરીયાના દ્વીપકલ્પના ખાલી [GPL અથવા જાહેર ડોમેન]