નિયંત્રણક્ષમ અને બેકાબૂ ખર્ચ વચ્ચેનો તફાવત

કી તફાવત - નિયંત્રણક્ષમ વિ બેકાબૂ કિંમત < ઘણા કારોબારી નિર્ણયો લેવા માટે નિયંત્રણક્ષમ અને બેકાબૂને લગતા ખર્ચની કિંમતની સમજૂતીઓ મહત્વપૂર્ણ છે. તે વ્યવસાયોને ખર્ચ ઘટાડવા અને કોઈ ચોક્કસ નિર્ણય સાથે આગળ વધવું કે નહીં તે પસંદ કરવા માટે સહાય કરે છે. નિયંત્રણક્ષમ અને બેકાબૂ ખર્ચ વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત એ છે કે નિયંત્રણક્ષમ ખર્ચના ખર્ચ કે જે ચોક્કસ વ્યવસાયના નિર્ણયને આધારે વધારો અથવા ઘટાડો થઈ શકે છે જ્યારે

બેકાબૂ ખર્ચ એ એક ખર્ચ છે જે વ્યવસાયના નિર્ણયને આધારે વધારો અથવા ઘટાડો કરી શકાતો નથી.

વિષયવસ્તુ

1 ઝાંખી અને કી તફાવત
2 નિયંત્રણક્ષમ કિંમત શું છે
3 અનિયંત્રિત ખર્ચ શું છે
4 સાઇડ સરખામણી દ્વારા સાઇડ - નિયંત્રણક્ષમ વિ બેકાબૂ કિંમત
5 સારાંશ
નિયંત્રિત કિંમત શું છે?

નિયંત્રણક્ષમ ખર્ચ એ એક ખર્ચ છે જે કોઈ ચોક્કસ વ્યવસાય નિર્ણયના આધારે વધારો અથવા ઘટાડો થઈ શકે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો મેનેજમેન્ટ પાસે આવા નિર્ણયોને પ્રભાવિત કરવાની શક્તિ છે. આ ખર્ચ ટૂંકા ગાળામાં બદલાઈ શકે છે. સામાન્ય રીતે, કોઈ ચોક્કસ વ્યવસાયના નિર્ણયથી સંબંધિત ખર્ચ નિયંત્રણક્ષમ છે; જો કંપની નિર્ણય લેવાથી દૂર રહેવાનું નક્કી કરે, તો ખર્ચનો ખર્ચ કરવો પડશે નહીં. ખર્ચા નિયંત્રિત કરવા માટેની ક્ષમતા મુખ્યત્વે મેનેજરોના ખર્ચ અને નિર્ણય લેવાની સત્તા પર આધારિત છે.

વેરિયેબલ કિંમત

આઉટપુટના સ્તર સાથે વેરિયેબલ ખર્ચમાં ફેરફાર, જેમ કે જ્યારે વધુ એકમોનું ઉત્પાદન થાય છે ત્યારે તે વધે છે. ડાયરેક્ટ સામગ્રી ખર્ચ, ડાયરેક્ટ મજૂર, અને વેરિયેબલ ઓવરહેડ વેરિયેબલ ખર્ચના મુખ્ય પ્રકાર છે. આ રીતે, જો આઉટપુટમાં વધારો ટાળવામાં આવે છે, તો સંબંધિત ખર્ચને નિયંત્રિત કરી શકાય છે.

ઉન્નત ખર્ચના

વધતા ખર્ચ એ વધારાના ખર્ચ છે જેનો નિર્ણય લેવાના નવા નિર્ણયના પરિણામ સ્વરૂપે ખર્ચ કરવો પડશે.

સ્થિર કિંમત

સ્થિર કિંમત એ નિયત ખર્ચનો એક પ્રકાર છે જે ચોક્કસ ઉચ્ચ અને નીચી પ્રવૃત્તિના સ્તરની અંદર બદલાતો નથી, પરંતુ જ્યારે ચોક્કસ સ્તરે પ્રવૃત્તિ સ્તર વધે ત્યારે તે બદલાશે < નિર્ણય લેવાની સત્તાધિકાર

મોટાભાગના ખર્ચ વરિષ્ઠ અને મધ્યમ વ્યવસ્થાપન દ્વારા નિર્ણાયક સત્તાવાળાઓ દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે. ખર્ચથી સંબંધિત નિર્ણયો મેનેજરો દ્વારા લેવામાં આવે છે અને ઓપરેશનલ સ્ટાફને ખર્ચ લક્ષ્યોને હાંસલ કરવા માટે કામ કરવું જરૂરી છે

અનિયંત્રિત ખર્ચ શું છે?

અનિયંત્રિત ખર્ચ એ એક ખર્ચ છે જે વ્યવસાયના નિર્ણયને આધારે વધારો અથવા ઘટાડો કરી શકાતો નથી. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, તે એક ખર્ચના છે જેને મેનેજરને પ્રભાવિત કરવાની કોઈ શક્તિ નથી. ઘણા બેકાબૂ ખર્ચ માત્ર લાંબા ગાળાના માં બદલી શકાય છે કોઈ ચોક્કસ કારોબારી નિર્ણય લેવાના ખર્ચને ધ્યાનમાં રાખીને જો ખર્ચ કરવો પડે, તો આવા ખર્ચને ઘણીવાર બેકાબૂ ખર્ચ તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે. નિયમનકારી ખર્ચની જેમ જ, ખર્ચની પ્રકૃતિ અને મેનેજર્સના નિર્ણાયક સત્તાના કારણે અનિયંત્રિત ખર્ચાઓ ઊભી થઈ શકે છે.

નિશ્ચિત કિંમત

આ તે ખર્ચ છે જેનું ઉત્પાદન કરેલા એકમોની સંખ્યાના આધારે બદલી શકાય છે. નિયત ખર્ચના ઉદાહરણોમાં ભાડું, ભાડાપટ્ટા, વ્યાજ ખર્ચ અને અવમૂલ્યન ખર્ચનો સમાવેશ થાય છે.

કાનૂની બંધન સાથે નિયમન ખર્ચ

કરવેરાના ખર્ચ, અન્ય સરકારી વસૂલાત, વ્યાજ ખર્ચ અને સલામતી અને અન્ય નિયમનકારી ધોરણોને પહોંચી વળવા માટેના ખર્ચની કિંમત ઘણીવાર બેકાબૂ થઈ શકે છે કારણ કે સંબંધિત નિર્ણયો બાહ્ય પક્ષો દ્વારા લેવામાં આવે છે.

નિર્ણય લેવાની સત્તાધિકાર

મોટાભાગના ખર્ચ સંબંધી નિર્ણયો સિનિયર અને મધ્યમ સંચાલન દ્વારા લેવામાં આવે છે, કારણ કે તેમના નિર્ણયના અધિકારીને કારણે, સંસ્થામાં નીચલા સ્તરે ઓપરેશનલ સ્ટાફ દ્વારા ખર્ચો બેકાબૂ છે.

આકૃતિ 01: વેરિયેબલ ખર્ચ અને ફિક્સ્ડ કોસ્ટ નિયમક્ષમ છે અને પ્રકૃતિમાં બેકાબૂ નથી

નિયંત્રણ અને અનિયંત્રિત ખર્ચ વચ્ચે શું તફાવત છે?

નિયંત્રણક્ષમ વિ બેકાબૂ કિંમત

નિયંત્રણક્ષમ ખર્ચ એ એક એવો ખર્ચ છે જે કોઈ ચોક્કસ વ્યવસાય નિર્ણયના આધારે વધારો અથવા ઘટાડો થઈ શકે છે.

અનિયંત્રિત ખર્ચ એ એક ખર્ચ છે જે વ્યવસાયના નિર્ણયને આધારે વધારો અથવા ઘટાડો કરી શકાતો નથી.

સમયનો સમયગાળો ટૂંકા ગાળામાં નિયમનક્ષમ ખર્ચમાં ફેરફાર કરી શકાય છે
લાંબા ગાળાના બેકાબૂ ખર્ચમાં ફેરફાર કરી શકાય છે
પ્રકારો વેરિયેબલ કિંમત, વધતા જતા ખર્ચ અને સ્થગિત નિયત ખર્ચ, નિયંત્રિત ખર્ચોના પ્રકારો છે.
સ્થિર કિંમત પ્રકૃતિમાં બેકાબૂ ખર્ચ છે.
નિર્ણય લેવાની સત્તાધિકાર ઉચ્ચ નિર્ણયો ધરાવતી સત્તાવાળાઓ, ખર્ચ નિયંત્રિત કરી શકે છે.
નિર્ણય લેવાની સત્તા ઓછી હોય ત્યારે ઘણાં ખર્ચા અનિયંત્રિત હોય છે.
સારાંશ - નિયંત્રણક્ષમ વિ બેકાબૂ કિંમત નિયંત્રણક્ષમ અને બેકાબૂ ખર્ચ વચ્ચેનો તફાવત મુખ્યત્વે તેના આધારે નિર્ધારિત કરે છે કે વ્યવસ્થાપનની સત્તાનો ખર્ચ વધારી શકાય છે અને તે સરળતાથી ઘટી શકે છે. વરિષ્ઠ અને મધ્યમ સ્તરના મેનેજમેન્ટમાં ઘણાં ખર્ચ નિયંત્રિત હોય છે, જ્યારે ઓપરેટિંગ સ્તરે સ્ટાફ દ્વારા તે જ ખર્ચ બેકાબૂ થઈ શકે છે. કોઈ ચોક્કસ ખર્ચ નિયંત્રિત અથવા બેકાબૂ હોય તે દરેક સમયે અલગથી ઓળખી શકાય નહીં, કારણ કે તે દરેક પરિસ્થિતિ પર આધાર રાખે છે. નિયંત્રણક્ષમ અને અનિયંત્રણક્ષમ ખર્ચ વચ્ચે ભેદને અસરકારક નિર્ણયો લેવા માટે વ્યવસાયોને સહાય કરે છે.

સંદર્ભો

1 "નિયંત્રણક્ષમ ખર્ચ / બિન-નિયંત્રણક્ષમ ખર્ચ "એચટીટીપી (Http): // રેગ્યુલેશનફૉનોલેજ. સંસ્થા એન. પી. , n. ડી. વેબ 30 મે 2017.

2 "નિયંત્રણક્ષમ ખર્ચ - વ્યાખ્યા | અર્થ | ઉદાહરણ. "મારા એકાઉન્ટિંગ કોર્સએન. પી. , n. ડી. વેબ 30 મે 2017.
3 "અનિયંત્રિત ખર્ચ "મારા એકાઉન્ટિંગ કોર્સ એન. પી. , n. ડી. વેબ 30 મે 2017.
ચિત્ર સૌજન્ય:
1. "કોસ્ટુકબર 01-એન" કોસ્ટેકબાબા_01-ઇયુ દ્વારા એસ.વી.જી .: (સીસી દ્વારા-એસએ 3. 0) કોમન્સ દ્વારા વિકિમીડીયા [બદલાયા બદલ્યાં]