ઇસ્લામ અને બહાઈ વચ્ચેનો તફાવત

ઇસ્લામ વિ બહાઇ

આપણે બધા ઇસ્લામ વિશે જાણીએ છીએ, પરંતુ બહાઈ વિશે જાણતા નથી. બહાઈ એક નવો ધર્મ છે કે નવો વિશ્વનો ધર્મ છે. તે આજકાલ લોકપ્રિય બની રહ્યું છે અને શિયા ઇસ્લામ સંપ્રદાયથી તેનું મૂળ છે. તેમ છતાં ઇસ્લામથી ઉદભવતા, ત્યાં બે ધર્મો વચ્ચે નોંધપાત્ર તફાવત છે. બહાઈને ઇસ્લામના પેટા સંપ્રદાય તરીકે ગણવામાં આવે છે, પરંતુ નવા ધર્મ પોતે જ

વિશ્વના 236 દેશોમાં ફેલાયેલો બહાઈ ધર્મના પાંચ મિલિયન કરતા વધારે અનુયાયીઓ છે. આ ધર્મના આગેવાન સૈયદ અલી મુહમ્મદ હતા. તેને શરૂઆતમાં ગંભીર પરિણામોનો સામનો કરવો પડ્યો હતો ત્યાં ખૂનામરકી અને ફાંસીની હતી. આ ધર્મના અનુયાયીઓને બહાઈ તરીકે કહેવામાં આવે છે. આજે આ ધર્મની આંતરરાષ્ટ્રીય પરિષદો છે અને વિશ્વનું ધર્મ તરીકે સ્વીકારવામાં આવે છે. ધર્મ માટે ઘણાં પવિત્ર પુસ્તકો છે પરંતુ સૌથી જાણીતા એક છે કિટબા-એ-અકડાસ.

મુહમ્મદ દ્વારા ઇસ્લામની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી અને આ ધર્મના અનુયાયીઓને મુસ્લિમો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ ધર્મની મૂળતત્ત્વ ઘણી વાર ખ્રિસ્તી ધર્મમાં છે. મુસ્લિમો ઇસુ, મોસેસ અને ઈબ્રાહીમને ઈશ્વરના પ્રબોધકો અને તેથી મુસ્લિમો તરીકે ઉલ્લેખ કરે છે. ઇસ્લામ દ્રષ્ટિએ, યહુદી અને ખ્રિસ્તી સાચું ધર્મો છે. મુસ્લિમોને એક પવિત્ર પુસ્તક છે જે કુરાન તરીકે ઓળખાય છે અને મૂળ અરબી ભાષામાં લખાય છે. મુસ્લિમ શબ્દનો અર્થ એ થાય છે કે 'વ્યક્તિ જે સબમિટ કરે છે '

ફક્ત એક ધર્મ હોવાને બદલે, બહાઇ ધર્મ અને વિજ્ઞાનનું મિશ્રણ છે આ ધર્મના મુખ્ય સિદ્ધાંતો વિશ્વની શાંતિ, સાર્વત્રિક શિક્ષણ, સ્ત્રીઓ અને પુરૂષોની સમાનતા, એક ભગવાનની ઉપાસના, અને સત્યની શોધમાં વિજ્ઞાન અને ધર્મ વચ્ચેનો સહકાર છે.

ઇસ્લામના મુખ્ય સિદ્ધાંતો અથવા ઉપદેશો પાંચ સ્તંભો છે. આ ફરજિયાત પ્રાર્થના છે, શાહદાસની પુનરાવર્તન, ભીક્ષા આપવી, ઉપવાસ કરવો અને યાત્રા કરવી. યાત્રાધામ અથવા હઝ મક્કા અને તેના નજીકનાં સ્થળો છે.

કોઇપણ બહાઈ ધર્મને આલિંગન કરી શકે છે જ્યારે તમે ઇસ્લામ સ્વીકારતા હોય ત્યારે નિયંત્રણો અને શરતો છે. બહાઈના અનુયાયીને અન્ય ધર્મોના લોકો કરતા વધુ શિક્ષિત માનવામાં આવે છે કારણ કે તેઓ તેમના ધર્મના ગ્રંથો અને વિશ્વના અન્ય ધર્મોના અભ્યાસની અપેક્ષા રાખે છે.

સારાંશ:

1. બહાઇ એ ધર્મ છે જે ઇસ્લામથી ઉત્પત્તિ ધરાવે છે અને ઇસ્લામના મૂળિયા ખ્રિસ્તીત્વ ધરાવે છે.
2 ઇસ્લામના અનુયાયીઓ મુસ્લિમો તરીકે ઓળખાય છે અને બહાઈના અનુયાયીઓને બહાઈ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
3 મુસ્લિમોનું પવિત્ર પુસ્તક કુરઆન છે અને બાહૈસ એ કિટબા- i-Aqdas છે.
4 બહાઈ ધર્મ અને વિજ્ઞાનનું મિશ્રણ છે, જ્યારે ઇસ્લામ એ ફક્ત એક પયગંબરની ઉપદેશો પર આધારિત ધર્મ છે.
5 ઇસ્લામના મુખ્ય સિદ્ધાંતો કુરાન અને પ્રોફેટની ઉપદેશો પર આધારિત છે. બહાઇમાં વધુ વૈજ્ઞાનિક અને આધુનિક અભિગમ છે અને જાતિઓની સમાનતા, વિશ્વ શાંતિ, એક ભગવાનનું અનુકરણ કરવું, અને વિજ્ઞાન અને ધર્મનું સંયોજન જેવા મુદ્દાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે.
6 એક બહાઈ ધર્મના ધર્મગ્રંથો અને સાથે સાથે અન્ય ધર્મો શીખવા માટે માનવામાં આવે છે. મુસ્લિમો અન્ય ધર્મો વિશે જાણવા નથી માનવામાં આવે છે