આઇપોડ ટચ 2 જી અને 3 જી વચ્ચેનો તફાવત>

આઇપોડ ટચ 2 જી વિ 3 જી

આઇપોડ ટચ એ ઓડબલબ ઉત્પાદનનો સૉર્ટ છે કારણ કે તે ખરેખર અન્ય આઇપોડ મોડેલ્સને મળતા નથી; તે ફોન ક્ષમતાઓ વિના વધુ એક આઇફોન જેવું છે તેની પેઢીઓ દ્વારા સૂચવવામાં આવેલા કેટલાક અપડેટ્સમાંથી તે પસાર થયું છે. સૌથી મોટો કૂદકામાંની એક 2 જીથી 3 જી સુધીની છે. આઇપોડ ટચ 2 જી અને આઇપોડ ટચ 3 જી વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત એ છે કે તે વધુ ઝડપી પ્રોસેસર અને વધુ મેમરીનો સમાવેશ કરે છે. રેમની બમણો અને આશરે 35% વધુ પ્રોસેસિંગ પાવર સાથે, આઇપોડ ટચ ગેમ્સ જેવી વધુ માગણીના iOS એપ્લિકેશન્સને હેન્ડલ કરવામાં સક્ષમ છે.

આઇપોડ ટચ 3 જી આઇપોડ ટચ 2 જી કરતા નવા અને વધુ શક્તિશાળી જી.પી.યુ. સાથે સજ્જ છે. સ્ક્રીન પર છબીઓનું રેન્ડરિંગ કરવા માટે GPU જવાબદાર છે, ભલે તે 2 ડી અથવા 3D હોય. આઇપોડ ટચ 3 જી (3G) ના શ્રેષ્ઠ જી.પી.યુ. થી તેને 3D રમતો જેવી વધુ ગ્રાફીકલી માંગણી કાર્યક્રમોને હેન્ડલ કરી શકાય છે. આમ, કેટલીક રમતો આઇપોડ ટચ 3 જી પર પ્લે કરી શકે છે પરંતુ આઇપોડ ટચ 2 જીમાં નહીં કારણ કે બાદમાં જરૂરિયાતો સાથે સામનો કરી શકતા નથી.

અલબત્ત, વધુ શક્તિશાળી હાર્ડવેર સાથે પાવર વપરાશ વધે છે. આ તદ્દન નોંધપાત્ર છે જ્યારે તમે કલાકોની સંખ્યાને જોઈ શકો છો, જે સંગીત ચલાવી શકે છે; આઇપોડ ટચ 3 જી માટે 30 કલાક અને આઇપોડ ટચ 2 જી માટે 36 કલાક, આ આઇપોડ ટચ 3 જી બેટરીની 6 ટકા વધુ ક્ષમતા હોવા છતાં છે.

છેલ્લે, આઇપોડ ટચ 3G સ્ટોરેજને સતત સંગ્રહિત કરવાની જરૂર છે. જ્યારે આઇપોડ ટચ 2 જી મોડેલોમાં 32 જીબી સુધી આવે છે, ત્યારે આઇપોડ ટચ 3 જીનો 64GB મોડેલ ધરાવે છે, જેની સાથે નીચલા-ક્ષમતા ધરાવતા હોય છે. આ ખૂબ મહત્વનું છે કારણ કે તમામ એપલના ઉત્પાદનોમાં મેમરી કાર્ડ સ્લોટ્સ નથી, અને તમે મૂળભૂત રીતે તમારી મોડેલની ક્ષમતા સાથે અટવાઇ ગયા છો.

આઇપોડ ટચ 3 જી આઇપોડ ટચ 2 જી કરતા નવા મૉડલ સાથે વધુ સામાન્ય છે, જે પ્રથમ પેઢીના આઇપોડ ટચમાં વધુ સામાન્ય છે.

સારાંશ:

1. આઇપોડ ટચ 3 જી આઇપોડ ટચ 2 જી કરતા ઝડપી પ્રોસેસર અને વધુ મેમરી ધરાવે છે.
2 આઇપોડ ટચ 3 જી આઇપોડ ટચ 2 જી કરતા નવા જીપીયુનો ઉપયોગ કરે છે.
3 આઇપોડ ટચ 3 જીમાં આઇપોડ ટચ 2 જી કરતા મોટી બેટરી છે, પરંતુ ટૂંકા બેટરી જીવન છે.
4 આઇપોડ ટચ 3 જી એક 64 જીબી મોડેલમાં આવે છે જ્યારે આઇપોડ ટચ 2 જી નથી.