ઇન્વેન્ટરી અને સ્ટોક વચ્ચેનો તફાવત

ઈન્વેન્ટરી વિ સ્ટોક

ઇન્વેન્ટરી અને સ્ટોક કોઈ પણ ઉત્પાદન કંપની માટે મહાન મહત્વ ધરાવે છે. ઈન્વેન્ટરીમાં કાચા માલ, ઉત્પાદનમાં માલ, અને સમાપ્ત થયેલી ચીજોનો સમાવેશ થાય છે, જે તમામ કંપનીના અસ્કયામતોનો ભાગ ગણવામાં આવે છે કારણ કે તેઓ તૈયાર છે અથવા કંપની માટે આવક પેદા કરવા માટે તૈયાર થઈ જશે. ઈન્વેન્ટરીનું ટર્નઓવર એ કંપની માટે આવકનો મોટો સ્રોત છે અને શેરહોલ્ડર્સ માટે કમાણીના સંભવિત સ્રોતને પણ પ્રતિબિંબિત કરે છે. ત્યાં એક અન્ય ટર્મ સ્ટોક છે જે તમામ કાચો માલ, ફિનિશ્ડ માલ અને ગ્રાહકો કે ક્લાયન્ટ્સને પહોંચાડવા માટે તૈયાર વેરહાઉસમાં છે તે સંદર્ભ આપે છે. આ પરિસ્થિતિને ગૂંચવણમાં મૂકે છે કારણ કે ઘણા લોકો ઇન્વેન્ટરી અને સ્ટોક વચ્ચે તફાવત કરી શકતા નથી. આ લેખ તમામ શંકાઓને સાફ કરવા માટે સ્ટોક અને ઈન્વેન્ટરી વચ્ચેનો તફાવત શોધવાનો પ્રયાસ કરે છે.

સ્ટોક ગ્રાહકોને પહોંચાડવાના રાહ જોઈ રહેલા વેરહાઉસમાં તમામ અપૂર્ણ, ઉત્પાદનમાં, ગુણવત્તા નિરીક્ષણ હેઠળ અને સમાપ્ત માલસામગ્રી ધરાવે છે. સ્ટોક માત્ર જથ્થામાં નહીં પરંતુ નાણાકીય મૂલ્યના સંદર્ભમાં પણ માપવામાં આવે છે. એ વાત સાચી છે કે એકાઉન્ટન્ટ્સ વેચાણ માટે માલસામાનની ચર્ચા કરવા માટે શબ્દ ઈન્વેન્ટરીનો ઉપયોગ કરે છે, પણ જેઓ પાસે વેચવા માટેના શેરો નથી તેઓ પાસે ઇન્વેન્ટરી છે જે તેઓ જાળવી રાખે છે. જ્યારે રિટેલરની ઇન્વેન્ટરી દુકાનોમાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે જ્યાં તે ગ્રાહકો માટે સુલભ છે, વેરહાઉસિસમાં જથ્થાબંધીઓ અને વિતરકોની સૂચિ હાજર છે. તફાવતનો બીજો મુદ્દો એ છે કે ઇન્વેન્ટરીમાં સ્ટોક અને અન્ય અસ્કયામતોનો સમાવેશ થાય છે જેમ કે પ્લાન્ટ અને મશીનરી. પ્રશ્નની બીજી બાજુએ, સ્ટોક માલસામગ્રી સંબંધિત છે કે શું તે કાચા માલ અથવા તૈયાર ચીજોના સ્વરૂપમાં છે. આ સંભવિત છે કે શા માટે બેલેન્સ શીટમાં સ્ટોક શરૂ થઈ રહ્યું છે અને ઈન્વેન્ટરી નહીં હોય, જ્યારે ઈન્વેન્ટરીના કિસ્સામાં અસ્કયામતોમાં અવમૂલ્યન થાય છે.

સંક્ષિપ્તમાં:

ઈન્વેન્ટરી અને સ્ટોક વચ્ચેનો તફાવત

• સ્ટોક અને ઇન્વેન્ટરીનું એકબીજાના બદલે વાપરવામાં આવે છે જે સાચું નથી

• સ્ટોક માત્ર વસ્તુઓને સંબંધિત છે, બન્ને રીતે જથ્થાના સંદર્ભમાં તેની નાણાકીય મૂલ્યની સાથે સાથે

• ઈન્વેન્ટરી એ સ્ટોક્સ અને અસ્ક્યામતોનો સરવાળો છે જે પ્લાન્ટ અને મશીનરીનો સમાવેશ કરે છે