એફિડેવિટ અને નોટરી વચ્ચે તફાવત

એફિડેવિટ વિ નોટરી

જીવનમાં ઘણી પરિસ્થિતિઓ હોય છે જ્યારે તેના દાવાને ટેકો આપવા માટે કાનૂની દસ્તાવેજોની જરૂર હોય છે. ઘણી વાર એફિડેવિટની આવશ્યકતા છે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ કાનૂની પ્રમાણપત્રો મેળવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે જેમ કે ડ્રાયવર્સ લાયસન્સ, ટેલિફોન કનેક્શન, અથવા કોઈ મિલકત ખરીદતી વખતે અથવા વેચાણ કરતી વખતે. આ એક દસ્તાવેજ છે જેમાં હકીકતો અથવા માહિતી વ્યક્તિ દ્વારા સાચું અને સાચું હોવાનું મનાય છે અને જ્યારે કોઈ જાહેર નોટરી દ્વારા હસ્તાક્ષર કરવામાં આવે ત્યારે તે કાનૂની બળ મેળવે છે. જો કે, ઘણાં લોકો નોટરી અને એફિડેવિટ વચ્ચે તફાવત કરી શકતા નથી. આ લેખ વાચકોના ફાયદા માટે આ તફાવતને પ્રકાશિત કરશે.

એફિડેવિટ

તમે જ્યારે નવું સ્થાન પર જાઓ છો અને ગેસ કનેક્શનની જરૂર હોય ત્યારે પણ તમે શું કરો છો પરંતુ ગેસ કંપનીને સબમિટ કરવા માટે કોઈ સરનામાનો પુરાવો નથી? આ, અને આવા કેટલાક સંજોગોમાં તમારા કાનૂની દાવા દ્વારા તમારા દાવાને સમર્થન આપવાની જરૂર છે જે તમારા દ્વારા કરેલા દાવાને પ્રમાણિત કરે છે આ એ છે કે જ્યાં એફિડેવિટ સરળ બને છે તે એવા દસ્તાવેજ છે જેમાં હકીકતો અને માહિતીનો સમાવેશ થાય છે જે તમે સાચા હોવ છો અને કાનૂની બની જાય છે જ્યારે તમે નોટરી અથવા શપથ કમિશનર તરીકે ઓળખાતી કાનૂની સત્તાની હાજરીમાં સાઇન કરો છો.

નોટરી

એક નોટરી એ એવી વ્યક્તિ છે કે જેની કાનૂની લાયકાત છે અને તે કાનૂની બાબતોમાં કરવા માટે અધિકૃત છે, ખાસ કરીને તે જે વિવાદાસ્પદ નથી અને સામાન્ય લોકો દ્વારા કરવામાં આવેલા દાવાઓને પ્રમાણિત કરવા માટે માત્ર તેને જરૂરી છે, સાક્ષી તરીકે અભિનય કરીને અને મંજૂરીનો મુદત આપીને. નોંધનીય એટર્નીની જેમ જ કાનૂની વ્યવસાયમાં હોય છે, તેમ છતાં તે એક સંપૂર્ણ સુવિધાયુક્ત વકીલ કરતાં ઓછી પ્રમાણપત્રો અને સત્તા ધરાવે છે. જુદા જુદા દેશોમાં અલગ અલગ નામો છે જે ચકાસણી અધિકારીની ભૂમિકા ભજવે છે. ઘણા દેશોમાં, તેને નોટરી પબ્લિક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે જ્યારે અન્ય સ્થળોએ તેને સહી કરતી એજન્ટ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.

સંક્ષિપ્તમાં:

એફિડેવિટ અને નોટરી વચ્ચેનો તફાવત

• જ્યારે તમને એફિડેવિટની જરૂર હોય ત્યારે તમને નોટરીની સેવાઓની જરૂર પડે છે

• નોટરી એ કાનૂની વ્યક્તિ છે જે તે ચકાસવા માટે અધિકૃત છે દાવાના દસ્તાવેજોના સ્વરૂપમાં લોકો દ્વારા એફિડેવિટ