જ્યુરી અને ગ્રાન્ડ જ્યુરી વચ્ચેનો તફાવત

જ્યુરી વિ ગ્રાન્ડ જ્યુરી

જ્યુરી અમેરિકન ન્યાયિક પ્રણાલીમાં એક ખૂબ જ મહત્વનો ખ્યાલ છે જે ચુકાદો આપવાની અને સજા અથવા સજા આપવાના ટ્વીન ફંક્શનો ચલાવવામાં મહત્વપૂર્ણ છે. અમે જૂરીઓ દ્વારા દોષિત તરીકે અપાયેલી ચુકાદો સાંભળવા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે અને દોષી નથી. ઘણાં લોકો જ્યારે ગ્રાન્ડ જ્યુરી શબ્દ સાંભળે છે ત્યારે તેઓ મૂંઝવણમાં મૂકે છે કારણ કે તેમને એક સામાન્ય ક્ષુદ્ર (ટ્રાયલ) જ્યુરી અને ગ્રાન્ડ જ્યુરી વચ્ચેનો તફાવત નથી જાણતો. આ લેખ જૂરી અને ગ્રાન્ડ જ્યુરી વચ્ચેનો તફાવત શોધવાનો પ્રયાસ કરે છે.

જ્યુરી

જૂરી શબ્દનો ઉચ્ચાર ફ્રેન્ચ જ્યુરર પરથી આવ્યો છે જેનો અર્થ થાય કે શપથ લીધા પછી શપથ લેવો. કાયદોના કિસ્સામાં સત્ય નક્કી કરવા માટે તે લોકોનો એક સમૂહ છે, જેને જૂરીર્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જ્યુરી દ્વારા અજમાયશ એ એક ખ્યાલ છે કે જે જોવા માટે વિકસાવવામાં આવ્યો છે કે કાયદાના યોગ્ય પ્રક્રિયાની સિવાય કોઈ નિર્દોષને સજા અથવા કેદ નહીં મળે.

1215 માં મેગ્ના કાર્ટાની ઘોષણા પછી, મોટાભાગની બ્રિટીશ વસાહતોમાં મંડળ સામાન્ય બની ગઇ, અને તેઓ બન્ને સિવિલ તેમજ ફોજદારી કેસમાં જોવા મળ્યા હતા. બીલ ઓફ રાઇટ્સ દ્વારા તમામ મતદાતાઓમાં જ્યુરી દ્વારા 1789 દ્વારા પ્રસ્તાવિત ટ્રાયલ અપનાવવામાં આવી, જ્યાં સજા $ 20 થી વધી. બે મુખ્ય પ્રકારની જીચી છે જે પેટિટ જ્યુરીઓ અને ગ્રાન્ડ જીચીસ છે.

ગ્રાન્ડ જ્યુરી

ગ્રાન્ડ જ્યુરી એ એક ખાસ પ્રકારની જૂરી છે જે નક્કી કરે છે કે કોઈ વ્યક્તિને ગુના માટે ચાર્જ કરવો કે નહીં. આ એક ક્ષુદ્ર જૂરીથી અલગ છે જે વ્યક્તિના અપરાધ અથવા નિર્દોષતા પર નિર્ધાર કરે છે. ગ્રાન્ડ જ્યુરીને કૉલ કરવાનો કારણ પણ એ હકીકત છે કે ટ્રાયલ જ્યુરી કરતાં ગ્રાન્ડ જ્યુરી પર વધુ જૂરીનો સમાવેશ થાય છે. ગ્રાન્ડ જ્યુરીના કિસ્સામાં, ડિફેન્સ એટર્નીની ભૂમિકા નગણ્ય છે, અને શંકાસ્પદ વ્યક્તિની ફોજદારી કાર્યવાહીમાંથી એટર્ની દ્વારા તપાસ કરવામાં આવે છે. સુનાવણી દરમિયાન, શંકા પોતે બોલી શકે છે. તેથી ગ્રાન્ડ જ્યુરીઓના કિસ્સામાં કોઈ જજ અથવા ડિફેન્સ એટર્ની નથી. તે માત્ર રાજ્યના ફરિયાદી છે જે જુનર્સની સામે કેસ રજૂ કરે છે, અને જૂરીકોએ આ હકીકતને ધ્યાનમાં લેવાનું નક્કી કરવું પડશે કે જો વ્યક્તિને ચાર્જ અથવા આરોપ મૂકવાનો પુરાવો હોય તો.

જ્યુરી અને ગ્રાન્ડ જ્યુરી વચ્ચે શું તફાવત છે?

• બે મુખ્ય પ્રકારની જીચી છે જે પેટિટ જ્યુરીઓ અને ગ્રાન્ડ જીચીસ છે.

• કોઈ વ્યક્તિને ગુના માટે ચાર્જ કરવો કે નહીં તે નક્કી કરવા ગ્રાન્ડ જ્યુરીનું નિર્માણ કરવામાં આવે છે.

• ગ્રાન્ડ જ્યુરી પીડિત જૂરીની જેમ દોષ અથવા નિર્દોષતા પર નિર્ભર નથી; તે નક્કી કરવા માટે છે કે શું શંકાસ્પદ આરોપ મૂકવા માટે પૂરતી પુરાવા છે.

• ટ્રાયલ જ્યુરી કરતા ગ્રાન્ડ જ્યુરી પાસે વધુ જૂરીનો સમાવેશ થાય છે.

• ડિફેન્સ એટર્ની ગ્રાન્ડ જીટીસની સામે સુનાવણીમાં રમવાની કોઈ ભૂમિકા નથી, જ્યારે પેટિટ જ્યુરીઓમાં, બચાવ એટર્ની સાક્ષીઓ તરફથી પુરાવા અને પુરાવાઓ રજૂ કરે છે.

• ગ્રાન્ડ જ્યુરીના જુનર્સ ગુપ્તતા જાળવી રાખે છે, અને જૂરી જાહેર જનતા માટે બંધ છે

• ગ્રાન્ડ જ્યુરી અઠવાડિયા કે મહિનાઓની નિશ્ચિત મુદત માટે છે, અને તે ઘણા કિસ્સાઓમાં વિચારી શકે છે.

• પેટિટ જ્યુરી અને ગ્રાન્ડ જીચીસ વચ્ચે પ્રક્રિયાગત તફાવત છે

• ગ્રાન્ડ જ્યુરી એ એક ખાસ પ્રકારના જૂરી છે અને ગુનાહિત સિવિલ કેસોમાં વધુ પડતી મર્યાદા છે.