આંતરિક અને બાહ્ય ગ્રહો વચ્ચેનો તફાવત

આપણી સૌરમંડળમાં ઘણા ગ્રહો છે, જેમાંથી એક પૃથ્વી છે. ગ્રહોની કુલ સંખ્યા આઠ હોવા છતાં આ નિવેદનોમાં અસંમતિ છે, કેટલાક કહે છે કે આઠ કરતાં વધુ (સિદ્ધાંતના વિરોધીઓ પ્લુટો ગ્રહ નથી) છે. ગમે તે કેસ, જ્યારે આપણે ગ્રહો વિશે વાત કરીએ તો આપણે તેમને બે જૂથોમાં વિભાજીત કરીશું; આંતરિક ગ્રહો અને બાહ્ય ગ્રહો આ વર્ગીકરણ સૂર્યના સંદર્ભમાં ગ્રહોની સ્થિતિથી સંબંધિત છે. આઠ ગ્રહો બુધ, શુક્ર, પૃથ્વી, મંગળ, ગુરુ, શનિ, યુરેનસ અને નેપ્ચ્યુન છે. હવે આપણે સ્પષ્ટ કરીશું કે આમાંથી આંતરિક ગ્રહો છે અને તે બાહ્ય ગ્રહો છે અને ખરેખર તેમને અલગ પાડે છે.

આંતરિક ગ્રહો તે ગ્રહો છે જે સૂર્યની સૌથી નજીક છે અને સૂર્યથી અંતર વધારવા માટે પ્રથમ ચાર ગ્રહો (બુધ, શુક્ર, પૃથ્વી અને મંગળ) નો સમાવેશ કરે છે. બુધ સૌથી નજીકનું છે, તે પછી શુક્ર, અર્થ અને પછી મંગળ છે. બાહ્ય ગ્રહો તે છે જે સૂર્યથી વધુ દૂર છે અને સૂર્ય (બૃહસ્પતિ, શનિ, યુરેનસ અને નેપ્ચ્યુન) થી અંતર વધારવા માટે આગલા ચાર ગ્રહોનો સમાવેશ કરે છે, નેપ્ચ્યુન સૌથી આગળ છે

આંતરિક ગ્રહો રોક અને ધાતુના બનેલા હોય છે અને તેથી ઘન હોય છે. આ ગ્રહો ધીમે ધીમે આગળ વધે છે કારણ કે તેઓ ભારે માનવામાં આવે છે. તેઓ આશરે 13000 કિ.મી.ના સરેરાશ વ્યાસ ધરાવે છે કારણ કે તેઓ નાના ગ્રહો છે. બીજી તરફ, બાહ્ય ગ્રહો ગેસના હોવાનું કહેવાય છે અને તે ખરેખર ઘન નથી. વાયુઓ જે તેમને બનાવવા હાઇડ્રોજન અને હિલીયમ છે; જગ્યામાં તરતી વિશાળ ગુબ્બારા લોકો દ્વારા વિશાળ ગેસ ગ્રહો તરીકે ગણવામાં આવે છે અને તેમની પાસે લગભગ 48000 કિ.મી.નો સરેરાશ વ્યાસ હોય છે.

વધુમાં, આંતરિક ગ્રહો બાહ્ય ગ્રહો કરતાં ગરમ ​​છે, એ હકીકતને કારણે જ છે કે તેઓ સૂર્યની નજીક છે. બાહ્ય ગ્રહો હળવા તત્વો જેવા કે ગેસ અને આંતરિક ગ્રહો બને છે, જેમ કે લોહ જેવા ભારે તત્વોથી બનેલા છે. અંદરના ગ્રહોમાં ઓછા ચંદ્ર, નાના, સિલિકેટ સપાટી, નિકોલ-આયર્ન કોર, ઊંચી ઘનતા હોય છે અને બાહ્ય ગ્રહોની તુલનામાં વધુ ધીમે ધીમે ફેરવાય છે. બાહ્ય ગ્રહોની મોટી સંખ્યામાં ચંદ્ર હોય છે, કોઈ નક્કર ભાગ નથી; ઝડપી ફેરવો, નીચલા ઘનતા તેમજ કેટલાક કિસ્સાઓમાં રુટી (બૃહસ્પતિ અને શનિ) હોય છે. બાહ્ય ગ્રહો આંતરિક ગ્રહો કરતા નોંધપાત્ર રીતે મોટી છે, કારણ કે ગુરુ વ્યાસમાં 88846 માઈલ માપવામાં આવે છે અને બુધને 3031 માઈલ વ્યાસ તરીકે માપવામાં આવે છે.

પરિભ્રમણ અને બે પ્રકારના ગ્રહોની ભ્રમણકક્ષા વચ્ચે નોંધપાત્ર તફાવત છે. ઉદાહરણ તરીકે, બૃહસ્પતિ માટે તે એક દિવસ પૂર્ણ કરવા માટે 9 કલાક અને 55 મિનિટ લેશે (અથવા એક રોટેશન પૂર્ણ કરવા માટે) અને શુક્ર પર તે પૂર્ણ થવામાં 234 કલાક લેશે. (એક દિવસની સમય એ છે કે પૃથ્વી પર પ્રમાણભૂત 24 કલાક દિવસની તુલનામાં.) આંતરિક ગ્રહો સૂર્યની ભ્રમણકક્ષામાં ઓછો સમય લે છે, જ્યારે ગ્રહોને વધુ સમયની જરૂર છે કારણ કે તેમને વધુ જમીન આવરી લેવાની જરૂર છે. ઉદાહરણ તરીકે, ગુરુ એક ભ્રમણકક્ષા પૂર્ણ કરવા માટે 164 અર્થ વર્ષ લે છે!

સારાંશ

  1. આંતરિક ગ્રહો તે છે જે સૂર્ય (બુધ, શુક્ર, પૃથ્વી અને મંગળ) ની નજીક છે અને બાહ્ય ગ્રહો તે છે જે સૂર્યથી વધુ છે (ગુરુ, શનિ, યુરેનસ અને નેપ્ચ્યુન)

  1. આંતરિક ગ્રહો લગભગ 13000 કિ.મી.ના સરેરાશ વ્યાસ ધરાવતા હોય છે, તેઓ ધીમી ગતિથી આગળ વધે છે કારણ કે તેઓ ધાતુ અને ખડકોથી ભારે હોય છે; બાહ્ય ગ્રહો લગભગ 48000 કિલોમીટરનો સરેરાશ વ્યાસ ધરાવે છે અને હાઇડ્રોજન અને હિલીયમ ગેસમાંથી બને છે, તેથી તેઓ ઓછા વજનને કારણે ઝડપથી આગળ વધે છે

  1. સૂર્યથી ઓછા અંતરને કારણે ઇનર ગ્રહો વધુ ગરમ છે

  1. આંતરિક ગ્રહોમાં ઓછા ચંદ્ર હોય છે, નાના, સિલિકેટ સપાટી, નિકલ-આયર્ન કોર, ઊંચી ઘનતા અને મોટાભાગે ચંદ્ર, ઝડપી પરિભ્રમણ, ઘનતા, નીચા ઘનતા અને રિંગ્સ (બૃહસ્પતિ અને શનિના કિસ્સામાં) બાહ્ય ગ્રહોની તુલનામાં ધીમે ધીમે ફેરવો. ગ્રહો આંતરિક ગ્રહો કરતાં નોંધપાત્ર રીતે મોટી છે; બૃહસ્પતિને 88846 માઇલ વ્યાસમાં માપવામાં આવે છે અને બુધના વ્યાસમાં 3031 માઇલનું માપવામાં આવે છે

  1. બાહ્ય ગ્રહો આંતરિક ગ્રહો કરતાં વધુ ઝડપે સ્પિન કરે છે જે ધીમે ધીમે સ્પિન કરે છે

  1. આંતરિક ગ્રહો માટે તે સૂર્યની ભ્રમણકક્ષા પૂર્ણ કરવા ઓછા સમય લે છે જ્યારે બાહ્ય ગ્રહો સૂર્ય