દલીલ અને વિવાદ વચ્ચેનો તફાવત

દલીલ વિ ચર્ચા

* ચર્ચા: ઔપચારિક, ઇરાદાપૂર્વક, વિરોધી મત સાંભળ્યા છે, લોકશાહી દ્વારા નિર્ણય અર્થ (મત)

* દલીલ: મોટેભાગે અનૌપચારિક, અસંમત, વિવાદ, ગરમ કરી શકાય છે, હંમેશા નિર્ણયમાં સમાપ્ત થતો નથી

દલીલ અને ચર્ચા એ બે શબ્દો છે, જે દર્શાવે છે કે તેમની વચ્ચે સારા તફાવતો છે તેમના સૂચિતાર્થો સમાન હોય છે વિધાનસભામાં જાહેર-સંબંધિત પ્રશ્ન અંગે ચર્ચા ચર્ચા છે. બીજી બાજુ એક દલીલ એ મૌખિક મતભેદ દ્વારા વર્ણવવામાં આવેલી ચર્ચા છે.

ચર્ચા એક ઔપચારિક સ્પર્ધા છે જેમાં વિરોધી પક્ષો તરફથી પ્રવક્તા દરખાસ્તની હકારાત્મક અને નકારાત્મક બાજુઓ સ્થાપિત કરવા માટે શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કરે છે. ટૂંકમાં કહેવામાં આવે છે કે ચર્ચા માત્ર વિચારણા છે. બીજી બાજુ દલીલ તર્કની પ્રક્રિયા છે. ટૂંકમાં કહી શકાય કે દલીલ એક બિંદુ સામે નિવેદન છે.

એ નોંધવું રસપ્રદ છે કે શબ્દ 'વિવાદ' શબ્દ તેના અર્થમાં બદલાવ આવે છે જ્યારે તે ક્રિયાપદ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે. સજા તરીકે, જ્યારે ક્રિયા વગર પદાર્થ વગર ક્રિયાપદ તરીકે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે ત્યારે 'દલીલ અથવા ચર્ચામાં જોડાવવા' ની ભાવના હોય છે, 'જ્યારે અમે ઊભા હતા અને રૂમ છોડી દીધું ત્યારે, બે ભાઈઓ હજુ પણ ચર્ચા કરતા હતા'. આ વાક્યમાં, તમે શોધી શકશો કે ઑબ્જેક્ટનો ઉપયોગ થતો નથી અને શબ્દ 'ડેબેટ' શબ્દ ક્રિયાપદ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે.

સજા તરીકે પદાર્થ સાથે ક્રિયાપદ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાતી વખતે 'વિવાદ' શબ્દ 'વિશે વિવાદ અથવા અસંમત' ની સમજ આપે છે, 'કલ્યાણ સંઘના સભ્યોએ બિલ્ડિંગના નિર્માણ અંગે ચર્ચા કરી હતી રસ્તાના જંક્શનમાં ' આ વાક્યમાં તમે ઑબ્જેક્ટ શોધી શકો છો અને શબ્દ 'ડેબેટ' નો ઉપયોગ ક્રિયાપદ તરીકે થાય છે.

ઊલટું એક દલીલ કોઈનાને સમજાવવા માટેના સરનામાના અર્થમાં વપરાય છે. બીજા શબ્દોમાં કહી શકાય કે 'દલીલ' શબ્દનો ઉપયોગ પ્રેરક પ્રવચનને સૂચવવા માટે થાય છે. શબ્દ 'દલીલ' કેટલીકવાર અમૂર્ત અથવા અમુક ગદ્ય અથવા કવિતાના કાર્યનો સારાંશ દર્શાવે છે.