ઔદ્યોગિક સંબંધો અને કર્મચારી સંબંધો વચ્ચેનો તફાવત

<9 7> ઔદ્યોગિક સંબંધો વિરુદ્ધ કર્મચારી સંબંધો

અમને મોટા ભાગના લાગે છે કે આપણે જાણીએ છીએ કે ઔદ્યોગિક સંબંધો શું છે રોજગાર અને મજૂર બજારનો અભ્યાસ એ આ વિશાળ વિસ્તારના સંશોધનનો વિષય છે. તે એ ક્ષેત્ર છે જે કાર્યસ્થળ પર અસર કરતા પરિબળોનું વિશ્લેષણ કરે છે. જો કે, તે કાર્યસ્થળે છે જે સીધી રીતે જીવવાની શૈલી અને અમારી સંસ્કૃતિને ઘણી રીતે અસર કરે છે. ઔદ્યોગિક સંબંધો સાથે તેની સમાનતાને કારણે ઘણાને ગૂંચવતા કર્મચારી સંબંધો તરીકે ઓળખવામાં આવતી અન્ય સંબંધિત વિચાર છે. તે એ હકીકત છે કે કામદારોના સંગઠનોના પરિપ્રેક્ષ્યમાં કાર્યસ્થળ પર નજર આ સમયથી સંબંધિત નથી. ચાલો જોઈએ કે આ બે સંબંધિત ખ્યાલો વચ્ચે કોઈ તફાવત છે કે નહિ.

ઔદ્યોગિક સંબંધો

અભ્યાસના ક્ષેત્ર કે જે તેમની સંપૂર્ણતાની રોજગાર સંબંધોને આવરે છે તેને ઔદ્યોગિક સંબંધ કહેવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે, કર્મચારીઓ અને નોકરીદાતાઓ વચ્ચે સંબંધોનો અભ્યાસ હોવાનું માનવામાં આવે છે. કર્મચારીઓ, નોકરીદાતાઓ અને સરકાર વચ્ચેના સંબંધોને આકાર આપતાં કામના સ્થળે રમવાના ઘણા પરિબળો છે. ઔદ્યોગિક સંબંધોનું ક્ષેત્ર ઔદ્યોગિક ક્રાંતિના આગમન સાથે અસ્તિત્વમાં આવ્યું છે, જેથી નોકરીદાતાઓ અને કર્મચારીઓ વચ્ચેના જટિલ સંબંધોને સમજવું એક મહત્વપૂર્ણ સાધન છે. ઔદ્યોગિક સંબંધો જોવા માટે ઘણા જુદા જુદા માર્ગો છે કારણ કે કર્મચારીઓ, નોકરીદાતાઓ, સરકાર અને સમાજના પરિપ્રેક્ષ્યમાં પરિપ્રેક્ષ્ય છે. જો તમે કામદાર છો, તો તમે ચોક્કસપણે ઔદ્યોગિક સંબંધોને વધુ સારી વેતન, કાર્યસ્થળે સલામતી, નોકરીની સલામતી અને કામના સ્થળે તાલીમ સાથે જોડશો. બીજી બાજુ, નોકરીદાતા માટે ઔદ્યોગિક સંબંધો ઉત્પાદકતા, સંઘર્ષના ઠરાવ અને રોજગાર કાયદા વિશે છે.

કર્મચારી સંબંધો

'કર્મચારી સંબંધો' એ એક એવી ખ્યાલ છે જે જૂના ઔદ્યોગિક સંબંધો પર પ્રાધાન્ય આપવામાં આવી રહી છે કારણ કે તે અનુભૂતિને લીધે કે ઔદ્યોગિક સંબંધો કરતાં વધુ જોવા મળે છે અથવા આવરી શકે છે. સામાન્ય રીતે કર્મચારીઓના સંબંધો કર્મચારીઓ તેમજ નોકરીદાતા અને કર્મચારીઓ વચ્ચેના સંબંધોનો એક અભ્યાસ ગણાય છે જેથી તકરારને ઉકેલવાના માર્ગો શોધવામાં આવે અને કર્મચારીઓની પ્રેરણા અને જુસ્સો વધારીને સંગઠનની ઉત્પાદકતા વધારવામાં મદદ કરી શકે. આ ક્ષેત્ર કર્મચારીઓને સંસ્થાના ધ્યેયો સંબંધિત માહિતી પૂરી પાડવા માટે ચિંતિત છે જેથી તેઓ મેનેજમેન્ટના ઉદ્દેશો અને નીતિઓની સારી સમજણ મેળવી શકે. કર્મચારીઓને તેમના નબળા પ્રદર્શન અને કામગીરીને સુધારવા માટેના માર્ગો અને માધ્યમો વિશે પણ જાણ કરવામાં આવે છે.કર્મચારી સંબંધો પણ ફરિયાદો અને કર્મચારીઓની સમસ્યાઓનું ધ્યાન રાખે છે અને તેમને તેમના અધિકારો વિશે અને ભેદભાવના કિસ્સામાં શું કરવું તે વિશે બધાને જાણ કરે છે.

ઔદ્યોગિક સંબંધો અને કર્મચારી સંબંધો વચ્ચે શું તફાવત છે?

• જોકે તે ઔદ્યોગિક સંબંધો છે જે અગાઉ અસ્તિત્વમાં આવ્યા હતા, તે કર્મચારી સંબંધો છે જે આ દિવસોમાં કાર્યસ્થળે સંબંધોનો સંદર્ભ આપવા માટે વધુને વધુ ઉપયોગમાં લેવાય છે.

વિશ્વભરમાં યુનિયન સદસ્યતામાં ઘટાડો થવાથી લોકોને ખ્યાલ આવ્યો છે કે ઔદ્યોગિક સંબંધો દ્વારા આ સંબંધોને આપવામાં આવેલા ધ્યાન કરતાં, નોકરીદાતાઓ અને કર્મચારીઓ વચ્ચેનો સંબંધ વધુ મહત્ત્વનો છે.

• તે કર્મચારીઓ તરીકે ઓળખાતા કર્મચારીઓ છે, જે એક સંસ્થામાં તમામ કામગીરીના મુખ્ય ભાગ બને છે અને કર્મચારીઓ અને કર્મચારીઓ અને નોકરીદાતાઓ વચ્ચેના સંબંધોનો અભ્યાસ કાર્યસ્થળમાં સંબંધોનું સંચાલન કરતા કાયદા અને સંસ્થાઓ કરતા વધુ મહત્વપૂર્ણ છે.