અગ્નિથી પ્રકાશિત બલ્બ્સ અને ફ્લોરોસન્ટ લેમ્પ્સ વચ્ચેનો તફાવત

અગ્નિથી પ્રકાશિત બલ્બ્સ વિ ફ્લુયોસન્ટ લેમ્પ્સ

આજે લાઇટિંગ ફિક્સર્સના બે સૌથી સામાન્ય પ્રકાર અગ્નિથી પ્રકાશિત બલ્બ અને ફ્લોરોસન્ટ લેમ્પ્સ છે. અગ્નિથી પ્રકાશિત બલ્બ જૂની અને જૂના હોય છે જ્યારે ફ્લોરોસન્ટ લેમ્પ્સ પ્રમાણમાં નવા હોય છે અને ઘણા કાર્યક્રમોમાં અગ્નિથી પ્રકાશિત બલ્બને બદલી રહ્યા હોય છે. બંને વચ્ચેનો સૌથી મોટો તફાવત એ છે કે તે કેવી રીતે પ્રકાશ પેદા કરે છે. અગ્નિથી પ્રકાશિત બલ્બ એક ધાતુ ધાતુની ગરમીથી પ્રકાશનું ઉત્પાદન કરે છે ત્યાં સુધી તે પ્રકાશને ફેલાવવાનું શરૂ કરે છે. બીજી તરફ, ફ્લોરોસન્ટ લેમ્પ ઉત્તેજક ગેસ દ્વારા પ્રકાશ પેદા કરે છે અને તેને ગ્લો તરફ દોરે છે.

નવા અને વધુ તકનીકી અદ્યતન ફ્લોરોસન્ટ લેમ્પ્સમાં ઇંકડાસન્ટ બલ્બની તુલનામાં વધુ સારી લાક્ષણિકતાઓ છે, જે સૌથી વધુ કાર્યક્ષમતા છે. એક ફ્લોરોસન્ટ લેમ્પ જેટલી જ તેજ પ્રજનન પેદા કરવા માટે, અગ્નિથી પ્રકાશિત બલ્બ 4 થી 8 ગણું જેટલી શક્તિ જેટલી વધારે વપરાશ કરે છે. અગ્નિથી પ્રકાશિત બલ્બમાં મોટા ભાગની બગાડ શક્તિ ગરમીમાં પરિણમે છે. તેમ છતાં ઉષ્માની પેઢી ઘણી વાર ઇચ્છનીય છે, જેમ કે ઇન્ક્યુબેટર્સની જેમ, તે ઘણીવાર માત્ર ઊર્જા અને નાણાંનો કચરો છે

ઇન્કેન્ડિસન્ટ બલ્બની અન્ય મુખ્ય સમસ્યા તેમના પ્રમાણમાં ટૂંકા આજીવન છે. તેમ છતાં તેની આયુષ્ય વધારવા માટે સુધારણા કરવામાં આવી છે, ફિલામેન્ટ હજુ પણ ખૂબ ઝડપથી બહાર બળે છે. ફ્લોરોસન્ટ લેમ્પ્સ અગ્નિસીસન્ટ બલ્બ કરતાં વધુ લાંબા સમય સુધી રહે છે, જે તેમને પ્રાધાન્ય આપે છે કારણ કે તમારે તેમને વારંવાર બદલવાની જરૂર નથી.

જોકે લાંબા સમય સુધી ફ્લોરોસન્ટ લેમ્પ્સ સસ્તી હોય છે કારણ કે તે લાંબા સમય સુધી ચાલે છે અને ઘણી ઓછી શક્તિનો ઉપયોગ કરે છે, તેમ છતાં તેનો ઉપયોગ કરવાની પ્રારંભિક કિંમત અગ્નિથી પ્રકાશિત બલ્બની સરખામણીમાં ઘણી વધારે છે. પોતે ગોળો સિવાય, તમારે એક બરછટ, એક સ્ટાર્ટર, અને કમ્પોનન્ટ ખરીદવાની પણ જરૂર છે જે બધું એકસાથે રાખી શકે છે. આજે બજારમાં કોમ્પેક્ટ ફ્લોરોસન્ટ બલ્બ છે, અને તે અગ્નિથી પ્રકાશિત બલ્બ જેવું જ હોય ​​છે, પરંતુ તેમાં તે બધા જરૂરી તત્વો હોય છે; આમ, વધુ ઊંચી કિંમત.

કેટલાક લોકો અગ્નિથી પ્રકાશિત બલ્બ દ્વારા ઉત્પન્ન કરેલા ગરમ પ્રકાશને પ્રાધાન્ય આપે છે, જે ફ્લોરોસેન્ટ દ્વારા ઉત્પાદિત ક્લિનિકલ વ્હાઈટ લાઇટની તુલનાએ સૂર્યથી વધુ પ્રકાશ જેવું છે.

સારાંશ:
1. અગ્નિથી પ્રકાશિત બલ્બ ગરમ ફિલ્ડમાંથી પ્રકાશનું ઉત્પાદન કરે છે, જ્યારે ફ્લોરોસન્ટ લેમ્પ ગેસ વિસર્જનને
2 અગ્નિથી પ્રકાશિત બલ્બ ફ્લોરોસન્ટ લેમ્પ્સ કરતાં વધુ અપૂરતું છે
3 અગ્નિથી પ્રકાશિત બલ્બ ફ્લોરોસન્ટ લેમ્પ્સની તુલનામાં ઘણો ગરમી પેદા કરે છે
4 અનપેન્ડિસન્ટ બલ્બ ફ્લોરોસન્ટ લેમ્પ્સ જેટલા લાંબા સમય સુધી ચાલતા નથી
5 ફ્લોરેસન્ટ બલ્બ
6 ની સરખામણીમાં ઇન્કેન્ડિસન્ટ બલ્બ ખૂબ સસ્તી છે અગ્નિથી પ્રકાશિત બલ્બ ફ્લોરોસન્ટ બલ્બ્સ