ગેરકાયદે અને અનૈતિક વચ્ચેનો તફાવત

ગેરકાયદેસર અનૈતિક

"ગેરકાયદેસર" અને "અનૈતિક" વચ્ચેનો તફાવત સમજવા માટે આપણે સૌ પ્રથમ "કાનૂની" અને "નૈતિક" "" કાનૂની "નો અર્થ" કોર્ટના ઇક્વિટીમાંથી અલગ તરીકે અદાલત દ્વારા માન્ય અથવા અસરકારક બનાવવામાં આવે છે "એથિક્સમાં આંતરિક સ્વતા સાથે ઘણું કરવાનું છે "એથિક્સ" તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે "એક વ્યક્તિગત તરીકે નૈતિક સિદ્ધાંતો "
એક ગેરકાયદેસર કાર્યવાહીમાં, નિર્ણય લેવાનો પરિબળ કાયદો એજન્સી છે. અનૈતિક અધિનિયમ માટે, નિર્ણાયક એજન્ટ વ્યક્તિની પોતાની અંતરાત્મા છે અનૈતિક ખત નૈતિકતા સામે હોઇ શકે છે પરંતુ કાયદાની વિરુદ્ધ હોઈ શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, કોઈ મંત્રી કોઈ પણ જાહેર સંમેલન સાથે વાત કરવાનો ઇન્કાર કરી શકે છે, સિવાય કે તેને સ્પીકર્સ ફી તરીકે મોટી રકમ ચૂકવવામાં આવે. તે તદ્દન કાનૂની પરંતુ અનૈતિક છે.

સંસ્થાકીય ધોરણે "કાયદો" અને "નૈતિકતા વચ્ચેના તફાવતને સ્પષ્ટ કરવા જરૂરી છે "એક સંસ્થામાં, કાયદાઓ એવા નિયમોનો સમૂહ છે કે જેને સત્તાનો શિસ્ત આપવા માટે શાસક સરકારો દ્વારા આગળ અને લાગુ કરવામાં આવે છે. અહીં, "નૈતિકતા" સમાજના સંસ્કૃતિના આધારે સંગઠન દ્વારા સેટ કરાયેલા નૈતિક કોડ છે.
દાખલા તરીકે, કમ્પ્યુટર્સની દુનિયામાં, કોઈ વ્યક્તિ સિસ્ટમમાં લખી અથવા ડિઝાઇન કરી શકે છે જે ભવિષ્યમાં સામાજિક વ્યવસ્થા પર નકારાત્મક પરિણામો ધરાવે છે. આ અનૈતિક પણ ગેરકાયદેસર હોઈ શકે છે જ્યાં સુધી પ્રોગ્રામ ડિઝાઇન અને અમલી ન થાય ત્યાં સુધી અને ખરાબ અસરને કારણે થઇ શકે છે.

"અનૈતિક" એ છે કે એક અથવા એકનું સંસ્કૃતિ અને વાતાવરણ ખોટું વિચારે છે. ગેરકાયદેસર કાર્ય હંમેશા અનૈતિક છે જ્યારે અનૈતિક ક્રિયા ગેરકાયદેસર હોઈ શકે અથવા ન પણ હોય. નૈતિકતાની દ્રષ્ટિ અલગ પરિસ્થિતિઓમાં અલગ હોઈ શકે છે.
દરેક સંસ્થાને સહન કરવાની સામાજિક જવાબદારી છે. તે સમાજ પર કેટલીક હકારાત્મક અસર છે; તે સમુદાયના કલ્યાણના સ્વરૂપમાં શું લેવામાં આવ્યું છે તે સમાજને પાછું આપવાનું છે. એક અનૈતિક વર્તણૂક આને ધ્યાનમાં લેશે નહીં અને તેના પોતાના અંગત ફાયદા શોધી કાઢશે. આવા સંસ્થા સમાજ પર તેમની સિસ્ટમ શું ઊભુ કરે છે તે ધ્યાનમાં લેશે નહીં તે સારું કે ખરાબ કે ખરાબ. આવા એક ઉદાહરણ ખાણકામ કંપનીઓ હશે. તેઓ તેમના ઓપરેશન્સ દ્વારા વિસ્થાપિત થયેલા લોકોની અસુવિધાને સંબોધવાનો પ્રયાસ કરતા નથી. આવા અભિગમ અનૈતિક માનવામાં આવે છે. આ ચોક્કસપણે ગેરકાયદેસર તરીકે લેબલ કરવામાં આવશે નહીં કારણ કે કાયદાએ લોકો માટે પુનઃસ્થાપિત કરવું ફરજિયાત બનાવ્યું નથી અને ખાણકામ કામગીરી દ્વારા કરવામાં આવેલી અગવડતાને સરળ બનાવવા માટે તેને ફરજિયાત બનાવ્યું નથી.

ગેરકાયદેસર વર્તણૂંકને સરળતાથી શોધી કાઢવામાં આવે છે કારણ કે તે સંચાલિત સંસ્થાઓ દ્વારા ચોક્કસ અને સેટ નિયમો અને નિયમનોમાંથી પસાર થાય છે. અનૈતિક વર્તન એ શોધવામાં થોડી જટિલ છે કારણ કે નૈતિક વર્તન માટે કોઈ નિયમન નિયમો નથી.પણ, અનૈતિક વર્તન આ દ્રષ્ટિ પર આધાર રાખે છે એક કૃત્ય એક માટે અનૈતિક હોઈ શકે છે અને અન્ય માટે સંપૂર્ણપણે પ્રામાણિક હોઇ શકે છે.

સારાંશ:

1. "ગેરકાયદેસર" એ કાયદા વિરુદ્ધ કાર્ય છે, જ્યારે "અનૈતિક" નૈતિકતા સામે છે.
2 ગેરકાનૂની વર્તન શોધવાનું સરળ છે; જો કે, અનૈતિક વર્તન શોધવાનું મુશ્કેલ છે.
3 આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાઓ બધા માટે સમાન છે, પરંતુ જુદા જુદા પ્રદેશો અને સંસ્કૃતિઓ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય નીતિશાસ્ત્ર અલગ હોઈ શકે છે.