આઇઆઇઆર અને એફઆઈઆર ફિલ્ટર્સ વચ્ચેનો તફાવત

આઇઆઇઆર વિરૂદ્ધ એફઆઈઆર ફિલ્ટર્સ

આઇઆઇઆર ફિલ્ટર્સને નિયંત્રિત કરવાનું અને કોઈ ચોક્કસ તબક્કા હોવું મુશ્કેલ છે, જ્યારે એફઆઈઆર ફિલ્ટર્સ લીનીયર તબક્કાને હંમેશા શક્ય બનાવે છે. આઇઆઇઆર અસ્થિર હોઈ શકે છે, જ્યારે એફઆઈઆર હંમેશા સ્થિર છે. આઇઆઇઆર, જ્યારે એફઆઇઆરની સરખામણીમાં મર્યાદિત ચક્ર હોઈ શકે છે, પરંતુ એફઆઈઆરમાં મર્યાદિત ચક્ર નથી. આઇઆઇઆર એનાલોગમાંથી મેળવવામાં આવે છે, જ્યારે એફઆઈઆરનો કોઈ એનાલોગ ઇતિહાસ નથી. આઇઆઇઆર ફિલ્ટર પોલિફેસ અમલીકરણ શક્ય બનાવે છે, જ્યારે એફઆઈઆર હંમેશા કેઝ્યુઅલ બનાવી શકાય છે.

આંશિક સતત વિલંબ પ્રાપ્ત કરવા માટે એફઆઈઆર ફિલ્ટર્સ મદદરૂપ થાય છે. # એમએડી સંખ્યાબંધ ગુણાકાર અને વધારાઓ માટે વપરાય છે, અને આઈઆઈઆર અને એફઆઈઆર ફિલ્ટરની તુલના માટે માપદંડ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે. એફઆઇઆરની તુલનામાં આઇઆઇઆર ફિલ્ટરને વધુ # એમએડીની જરૂર છે, કારણ કે આઇઆઇઆરની તુલનામાં એફઆઈઆર ઊંચો ઓર્ડર છે, જે નીચલા ક્રમમાં છે, અને પોલીફેસ માળખાઓનો ઉપયોગ કરે છે.

એફઆઈઆર ફિલ્ટર લીનીયર-તબક્કા લાક્ષણિકતાઓ પર આધાર રાખે છે, જ્યારે આઈઆઈઆર ફિલ્ટર કાર્યક્રમો માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે જે લીનિયર નથી. એફઆઈઆર વિલંબ લાક્ષણિકતાઓ વધુ સારું છે, પરંતુ તેઓ વધુ મેમરીની જરૂર છે. બીજી તરફ, આઈઆઈઆર ફિલ્ટર આઇ / પી અને ઓ / પી બંને પર આધારિત હોય છે, પરંતુ એફઆઈઆર ફક્ત આઇ / પી પર આધાર રાખે છે. આઈઆઈઆર ફિલ્ટરમાં ઝીરો અને ધ્રુવોનો સમાવેશ થાય છે, અને એફઆઈઆર ફિલ્ટર્સ કરતા ઓછી મેમરીની જરૂર છે, જ્યારે એફઆઈઆરમાં ઝેરો હોય છે. આઇઆઇઆર ફિલ્ડ્સ અમલ કરવા મુશ્કેલ બની શકે છે, અને વિલંબ પણ કરી શકે છે અને વિકૃત કરી શકે છે, પોલ્સ અને ઝરોને બદલી શકે છે, જે ફિલ્ટર્સને અસ્થિર બનાવે છે, જ્યારે એફઆઈઆર ફિલ્ડ સ્થિર રહે છે. ઉચ્ચ ક્રમમાં ટેપ કરવા માટે એફઆઈઆર ફિલ્ટર્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, અને આઇઆઇઆર ફિલ્ટર્સ નીચા ઓર્ડરના ટેપીંગ માટે સારી છે, કારણ કે IIR ફિલ્ટર ઉચ્ચ ઓર્ડરના ટેપ સાથે અસ્થિર બની શકે છે.

એફઆઈઆર ફિનીટી આઇઆર ફિલ્ટર્સ માટે વપરાય છે, જ્યારે આઇઆઇઆર અનંત આઈઆર ફિલ્ટર્સ માટે વપરાય છે. આઈઆઈઆર અને એફઆઈઆર ફિલ્ટર્સ ડિજિટલ સિસ્ટમ્સમાં ગાળણ માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે. એફઆઈઆર ફિલ્ટર્સ વધુ વ્યાપક ઉપયોગમાં લેવાય છે, કારણ કે તેઓ પ્રતિભાવમાં જુદા પડે છે. આઈઆઈઆર ફિલ્ટર્સની તુલનામાં એફઆઈઆર ફિલ્ટર્સમાં માત્ર આંકડા જ હોય ​​છે, જે બંને અંશના અને ડિનોમિનેટર છે.

જ્યાં સિસ્ટમની પ્રતિક્રિયા અનંત છે, અમે IIR ફિલ્ટર્સનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, અને જ્યાં સિસ્ટમની પ્રતિક્રિયા શૂન્ય છે, અમે એફઆઈઆર ફિલ્ડનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. એફઆઇઆર ફિલ્ટર્સને આઈઆઈઆર ફિલ્ડમાં પણ પસંદ કરવામાં આવે છે કારણ કે તેમની પાસે રેખીય તબક્કોનો જવાબ હોય છે અને તે ફરી યાદ આવતો નથી, જ્યારે આઇઆઇઆર ફિલ્ટણીઓ ફરી યાદ આવતી હોય છે, અને પ્રતિસાદ પણ સામેલ છે. એફઆઈઆર એનાલોગ ફિલ્ટર પ્રતિસાદોનું અનુકરણ કરી શકતું નથી, પરંતુ IIR એ તે ચોક્કસ કરવા માટે રચાયેલ છે. એફઆઈઆરની સરખામણીમાં આઇઆઇઆરનો આડકતરો પ્રતિભાવ અનંત છે.

ટૂંકા વિલંબ સાથે આઇઆઇઆર ફિલ્ટર્સની ઉચ્ચ કોમ્પ્યુટેશનલ કાર્યક્ષમતા, વૈકલ્પિક રીતે આઇઆઇઆરને લોકપ્રિય તરીકે બનાવે છે. એફઆઇઆર ફિલ્ડ ડિજિટલ પ્રતિસાદ સિસ્ટમો, તેમજ અન્ય કાર્યક્રમોમાં, અને સમસ્યાઓનું કારણ બને છે તેટલા લાંબા બની ગયા છે.

સારાંશ:

1.આઈઆઈઆર અનંત છે અને એપ્લિકેશન્સ માટે વપરાય છે જ્યાં રેખીય લાક્ષણિકતાઓ ચિંતા ના હોય.

2 એફઆઈઆર ફિલ્ટર્સ મર્યાદિત-તબક્કાની લાક્ષણિકતાઓ માટે જરૂરી છે તે ફિનીટી આઇઆર ફિલ્ટર્સ છે.

3 આઇઆઇઆર નીચલા ક્રમમાં ટેપીંગ માટે સારી છે, જ્યારે એફઆઈઆર ફિલ્ટર ઉચ્ચ ક્રમમાં ટેપીંગ માટે વપરાય છે.

4 એફઆઈઆર ફિલ્ટર્સ આઈઆઈઆરમાં પસંદ કરવામાં આવે છે કારણ કે તેઓ વધુ સ્થિર છે, અને પ્રતિસાદ શામેલ નથી.

5 આઈઆઈઆર ફિલ્ટર ફરી યાદ આવવું અને વૈકલ્પિક તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે, જ્યારે એફઆઈઆર ફિલ્ટર્સ ખૂબ લાંબુ બની ગયા છે અને વિવિધ કાર્યક્રમોમાં સમસ્યાઓ ઉભી કરે છે.