એચ. પિલરી આઇજીજી અને આઈજીએ વચ્ચેનો તફાવત

કી તફાવત - એચ. પિલોરી આઇજીજી વિ આઇજીએ

હેલિકોબેક્ટર પિલોરી સર્પાકાર આકારના બેક્ટેરિયા છે જે જઠરાંત્રિય ચેપને કારણ આપે છે. એચ. pylori સમગ્ર વિશ્વમાં મનુષ્યો માટે જાણીતા ચેપ સૌથી સામાન્ય બેક્ટેરિયા ચેપ છે. વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશને હેલિકોબેક્ટર પિલોરી બેક્ટેરિયાને વર્ગ 1 નું કેન્સરજન જાહેર કર્યું છે જે જઠરાંત્રિય કેન્સર અને લિમ્ફોમા તરફ દોરી જાય છે. એચ. પિલિઓરી પેટની શ્લેષીય અસ્તર પર આક્રમણ કરીને ચેપ લાવે છે અને તે ડ્યુઓડીએનલ અલ્સરના 95% અને 75% સુધી ગેસ્ટિક અલ્સરનું કારણ છે.

એચ નિદાન કરવા માટે વિવિધ પરીક્ષણો કરવામાં આવે છે પિલરી ચેપ પરીક્ષણોના પ્રકારોમાં ગેસ્ટ્રોસ્કોપી, યુરિયા શ્વાસ પરીક્ષણ અને પેટ બાયોપ્સી પરીક્ષણોનો સમાવેશ થાય છે. સેરોલોજી શરીરની સીરમ સાથે વ્યવહાર કરે છે. એચ માટે સેરોલોજી ટેસ્ટમાં પિલોરી, દર્દીઓના રક્તને એન્ટિબોડીઝની હાજરી માટે એચ પિલોરી જે બેક્ટેરિયાને રોગપ્રતિકારક પ્રતિભાવ સૂચવે છે આવા બે પરીક્ષણોને એચ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પિલોરી આઇજીજી અને આઈજીએ ટેસ્ટ એચ વચ્ચે મુખ્ય તફાવત પિલોરી આઇજીજી અને આઇજીએ એ છે કે, એચ માં પિલોરી આઇજીજી ટેસ્ટ, ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન જીની હાજરી રક્તમાં ચકાસાયેલ છે, જ્યારે એચ પિલોરી આઇજીએ પરીક્ષણ, રક્તમાં ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન એનું પરીક્ષણ થાય છે.

વિષયવસ્તુ

1 ઝાંખી અને કી તફાવત
2 એચ શું છે પિલિઓરી આઇજીજી
3 એચ શું છે પિલિઓરી આઇજીએ
4 એચ વચ્ચે સમાનતા પિલિઓરી આઇજીજી અને એચ. પિલિઓરી IGA
5 સાઇડ સરખામણી દ્વારા સાઇડ - એચ pylori આઇજીજી વિ એચ. પિલરી કોઠા ફોર્મમાં IGA
6 સારાંશ

શું છે એચ. પિલોરી આઇજીજી?

રોગપ્રતિકારક તંત્રમાં આઇજીજી સૌથી સામાન્ય પ્રકારનો ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન છે. શરીરમાં રુધિરાભિસરણ ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિનનું મુખ્ય સ્વરૂપ છે. તેના વિશાળ કાર્યોને કારણે આઇજીજી પાસે ચાર મુખ્ય પેટા વર્ગો છે. આ IGG1, IGG2, IGG3 અને IGG4 ધરાવે છે. આઇજીજી એ શરીરમાં ઉત્પન્ન થતી તાત્કાલિક એન્ટિબોડીઝ પ્રતિક્રિયા છે જે બેક્ટેરિયલ અથવા વાયરલ એજન્ટના ચેપને કારણે થાય છે. આઈજીજીને બેક્ટેરિયલ એજન્ટના પ્રતિભાવમાં ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે, તેથી આ પરીક્ષણ બેક્ટેરિયલ એજન્ટોની હાજરીને ઓળખવા માટે કરવામાં આવે છે જેમ કે H પાયલોરી આઇજીજી પ્રથમ વખત ચેપ લાગેલ વ્યક્તિઓમાં પ્રાઈમલ ઇમ્યુન પ્રતિક્રિયા તરીકે પ્રોડકટ થવાની જાણ કરાઈ અને પ્રથમ દેખાયા. પરંતુ ફરીથી સંક્રમિત વ્યક્તિઓમાં, IGG સીરમમાં મોડું થાય છે.

આકૃતિ 01: એચ. પિલોરી

આઈજીજીને એન્ઝાઇમ લિંક્ડ ઇમ્યુનોસોર્બન્ટ આસે (ELISA) દ્વારા પરીક્ષણ કરવામાં આવે છે.જો કે, પ્રારંભિક ચેપ શોધવા માટે આ અત્યંત સચોટ પરીક્ષણ નથી. આઇજીજી (IGG) ટેસ્ટ પુખ્ત વયના અને બાળકો બંનેમાં કરવામાં આવે છે, અને એચના નિદાનમાં વિશાળ એપ્લિકેશન હોવાનું દર્શાવ્યું છે. પાઇલોરી ચેપ

શું છે એચ. પિલોરી આઇજીએ?

ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન એ સામાન્ય રીતે મ્યુકોસ મેમ્બ્રેનની ઊંચી સાંદ્રતામાં જોવા મળે છે. શ્વસન માર્ગો અને ગેસ્ટ્રોઇનટેસ્ટીનલ ટ્રેક્ટને આવરી લેતા તે ખાસ કરીને જોવા મળે છે. એચ તરીકે પાયલોરી જઠરાંત્રિય શ્વૈષ્મકળાના વિનાશ દ્વારા ચેપ લાક્ષણિકતા છે, IGA નું એલિવેટેડ પ્રોડક્શન એ એચ દરમિયાન શક્ય પ્રતિરક્ષા પ્રતિસાદ છે પિલરી ચેપ પ્રથમ વખત ચેપનો સંપર્ક કરનારા વ્યક્તિઓમાં આઇજીએ પ્રારંભિક ઘટના બની ગઇ છે. પરંતુ ફરીથી સંક્રમિત વ્યક્તિઓમાં તે આગવી રીતે ઓળખવામાં આવે છે.

આકૃતિ 02: IGG અને IGA

વચ્ચેનો મુખ્ય તફાવત એચ. પિલોરી આઇજીજી અને આઇજીએ ટેસ્ટ એ છે કે, એચ માં પિલોરી આઇજીજી ટેસ્ટ, ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન જીની હાજરી લોહીમાં ચકાસાયેલ છે, જ્યારે એચ પિલોરી આઇજીએ પરીક્ષણ, રક્તમાં ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન એનું પરીક્ષણ થાય છે.

એચ વચ્ચે સમાનતા શું છે? પિલોરી આઇજીજી અને આઇજીએ?

  • બંને પિલોરી ચેપના પ્રતિક્રિયામાં એન્ટિબોડીઝની હાજરી માટે પરીક્ષણો છે.
  • બંને એક પ્રકારનો સેરોલોજીકલ ટેસ્ટ છે
  • એલિસા અને રેડિયો ઇમ્યુનો પરેનો જેવા ઇમ્યુનોલોજિકલ પરીક્ષણ પદ્ધતિઓ બંને પરીક્ષણો માટે નિદાન માટે વપરાય છે.
  • બંને ઈન વિટ્રો પરીક્ષણ પદ્ધતિઓ છે
  • વપરાયેલા સીરમનો નમૂનો બંને પરીક્ષણો માટે રક્ત છે.
  • બંને પરીક્ષણો ખૂબ ચોક્કસ નથી

એચ વચ્ચે શું તફાવત છે? પિલોરી આઇજીજી અને આઇજીએ?

- કોષ્ટક પહેલાં મધ્યમ લેખ મધ્યમ ->

એચ. પિલોરી આઇજીજી વિ આઇજીએ

એચ પિલોરી આઇજીજી ટેસ્ટ એ સિર્રોલોજીકલ ટેસ્ટ છે જે ચેપને પગલે રક્તમાં ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન જીની હાજરીને ચકાસવા માટે કરવામાં આવે છે. એચ. પિલોરી આઈજીએ ટેસ્ટ એ સિર્રોલોજિકલ ટેસ્ટ છે જે ચેપને પગલે લોહીમાં ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન એટીની હાજરી તપાસવા માટે કરવામાં આવે છે.
ઇમ્યુનોગ્લોબિલિન
ઇગ્જીનો બેક્ટેરિયલ એજન્ટના પ્રતિભાવમાં બનાવવામાં આવે છે અને આમ, તે પિલોરી માટે પરીક્ષણ કરી શકાય છે જે બેક્ટેરિયમ છે. જઠરાંત્રિય માર્ગના મ્યુકોસલ લાઈનિંગ નુકસાનની પ્રતિક્રિયામાં IGA નું ઉત્પાદન થાય છે જે ચેપનું એક લાક્ષણિક લક્ષણ છે.

સારાંશ - એચ. પિલોરી આઇજીજી વિ આઇજીએ

હેલિકોબેક્ટર પિલોરી અથવા એચ. પિલોરી ચેપને સૌથી સામાન્ય જઠરાંત્રિય બેક્ટેરિયલ ચેપ ગણવામાં આવે છે. આ ચેપ વિશ્વભરમાં જોવા મળે છે અને બન્ને વયસ્કો અને બાળકો સમાન રીતે ચેપ લગાડે છે. જઠ્ઠાણાંના અલ્સરમાં ચેપના પરિણામ અને જઠરનો સોજો વધતો જાય છે. આ જઠરાંત્રિય કેન્સર તરફ દોરી શકે છે. આ રીતે, ચેપની તીવ્રતાને રોકવા પ્રારંભિક તબક્કે એન્ટિ-બેક્ટેરિયલ સારવારનો ઉપયોગ કરવો જોઇએ. તેથી, એચ ની હાજરીને શોધવા માટે એન્ટિબોડી પરીક્ષણનો વ્યાપક પ્રમાણમાં ઉપયોગ થાય છે. રોગપ્રતિકારક તંત્રમાં પિલોરી ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન પ્રકારો આઇજીજી અને આઇજીએનો એચ શોધવામાં વ્યાપકપણે ઉપયોગ થાય છે pylori કારણ કે તેઓ બેક્ટેરિયાક ચેપ સામે ઉત્પન્ન થાય છે જે ગેસ્ટ્રોઇનટેસ્ટીનલ ટ્રેક્ટમાં મ્યુકોસલ નુકસાનનું કારણ બને છે.

PDF સંસ્કરણ ડાઉનલોડ કરો એચ. pylori આઇજીજી વિ આઇજીએ

તમે આ લેખનો પીડીએફ વર્ઝન ડાઉનલોડ કરી શકો છો અને ટાઇટન નોટ પ્રમાણે તેને ઑફલાઇન હેતુઓ માટે ઉપયોગ કરી શકો છો. અહીં પીડીએફ વર્ઝન ડાઉનલોડ કરો. એચ. પિલિઓરી આઇજીજી અને આઈજીએ વચ્ચે તફાવત

ચિત્ર સૌજન્ય:

1. "અલ્સર-ઉભરતા બેક્ટેરિયમ (એચ. પિલોરી) ક્રોસિંગ બ્લૂમ ઓફ લેયર ઓફ પેટ" દ્વારા ઝિના ડેરેટ્સકી, નેશનલ સાયન્સ ફાઉન્ડેશન - એનએસએફ ફ્લિકર ફોટોસ્ટ્રીમ, (પબ્લિક ડોમેઇન) કૉમન્સ મારફતે વિકિમિડિયા
2 વોન માર્ટિન બ્રાન્દલી (બ્રાંડલી 86) દ્વારા "મોનો-અંડ-પૉલિમીર" - ઇગિન્સ વાર્ક, (સીસી-એ-એસએ 2. 5) કોમન્સ દ્વારા વિકિમિડિયા

સંદર્ભ:

1. રોઝમેરી સી. અને એન્ડ્ર્યુ આર. વિલ્સન 2, "ક્લિનિકલ એન્ડ વેક્સિન ઇમ્યુનોલોજી", 1 ઑગસ્ટ 2009, સીવીઆઈ. એએસએમ org / content / 16/8/1253 સંપૂર્ણ. 21 સપ્ટેમ્બર 2017 ના રોજ એક્સેસ્ડ.
2 "બ્લડ ટેસ્ટ: ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન (આઇજીએ, આઇજીજી, આઈજીએમ). "યામિનીદુરાણી એડ, કિડ્સ હેલ્થ, ધ નેમોર્સ ફાઉન્ડેશન, ઑગસ્ટ 2014, બૂકેહલેથ. org / en / parents / test-immunoglobulins html 21 સપ્ટેમ્બર 2017 ના રોજ એક્સેસ્ડ.
4 "ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન એ આઇજીએ બ્લડ ટેસ્ટ. "એક ટેસ્ટ વિનંતી, વિનંતી કોમ / ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન-એગિગ-રક્ત-પરીક્ષણ. એક્સેસ્ડ 21 સપ્ટેમ્બર 2017.