ભગવાન અને શેતાન વચ્ચેનો તફાવત

ભગવાન vs શેતાન

"ભગવાન" અને "શેતાન" એ ઇંગ્લીશ શબ્દો છે જેનો ઉપયોગ અનુક્રમે સાચી ભલાઈ અને દુષ્ટતાનો ઉલ્લેખ કરવા માટે ખ્રિસ્તી વિશ્વમાં કરે છે. અન્ય ધર્મો અને માન્યતાઓમાં સમાન ધર્મો છે, પરંતુ જે અલૌકિક શક્તિ જે તેઓ માને છે અને જે દેવની ભલાઈનો વિરોધ કરે છે અને દુષ્ટતાને દુષ્પ્રભાવ આપે છે તેના માટે ઉપયોગમાં લેવાતી શબ્દોમાં અન્ય નામો છે. આખરે, બધા ધર્મો અને બધા માને એ બધું માને છે જે દરેક વસ્તુને નિયંત્રિત કરી રહ્યા છે અને "ભગવાન" જેવા સમાન વિભાવનાઓ છે અને જે બધી દુષ્ટતા પેદા કરે છે તે "શેતાન" જેવી સમાન વિચાર ધરાવે છે. "

"ભગવાન" એક અંગ્રેજી શબ્દ છે જે અલૌકિક નિર્માતા માટે વપરાય છે. એવું માનવામાં આવે છે કે અમારી દુનિયામાં જે બધું થઈ રહ્યું છે તેના પર સંપૂર્ણ અંકુશ છે અને ઓવરસિયર જે સમગ્ર બ્રહ્માંડ પર દેખરેખ રાખે છે. ધર્મશાસ્ત્રીઓ દ્વારા ઘણાં વિવિધ લાક્ષણિકતાઓ ભગવાનને આભારી છે. તેમાંના કેટલાક ભગવાન સર્વવ્યાપી છે, જેનો અર્થ બધે જ થાય છે. અનંત જ્ઞાન એટલે સર્વજ્ઞ. સંપૂર્ણ ઉપાસનાનો અર્થ સર્વશક્તિમાન; સર્વશકિતમાન અર્થ, અમર્યાદિત શક્તિ, દિવ્ય સરળતા, અને શાશ્વત અસ્તિત્વ ધરાવનાર વ્યક્તિ. ભગવાનની કેટલીક અન્ય લાક્ષણિકતાઓ તેમની અમૂર્ત છે. અર્થ તેમણે નૈતિક અને નૈતિક જવાબદારી એક, સૌથી મહત્વપૂર્ણ સ્રોત છે. ઈશ્વરના અસ્તિત્વ એ એવી માન્યતા છે કે જે દરેક અને દરેક વ્યક્તિ માને છે કે નાસ્તિકતા પસંદ કરે છે. કોઈ તેના અસ્તિત્વ અથવા પુરાવા છે કે ભગવાન અસ્તિત્વમાં નથી તેનો કોઈ પુરાવો સંકલન કરી શકતો નથી. આ રીતે, તે વ્યક્તિગત પસંદગી અને માન્યતા છે અને આદર હોવો જોઈએ.

ખ્રિસ્તી ધર્મમાં શેતાનને એક એકમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે જે ભગવાનનો 'વિરોધ કરનાર' છે. અન્ય માન્યતાઓમાં, શેતાન પણ દુષ્ટ વ્યક્તિ બની શકે છે, પરંતુ ખ્રિસ્તી શેતાનને મુખ્ય મૃત્યુ પામેલા દેવદૂત તરીકે વર્ણવે છે, કારણ કે તેણે તેના પિતા, ભગવાન સામે બળવો કર્યો હતો. શેતાન મૂળમાં આરોપ મૂકનાર હતો, જેને ભગવાન દ્વારા તેમને ઈશ્વરની શ્રદ્ધા અને શ્રદ્ધાની ચકાસણી કરવા માટે નિમણૂક કરવામાં આવી હતી. શેતાનને શેતાન પણ કહેવામાં આવે છે, જે માનવામાં આવે છે કે તે દુનિયામાં સર્વ દુષ્ટોને જન્મ આપે છે. "ડેવિલ" શબ્દ જુની અંગ્રેજી શબ્દ "ડીફોલ" અને મધ્ય અંગ્રેજી શબ્દ "ડેવલ" માંથી ઉતરી આવ્યો છે. "તે શેતાન માટે સૌથી સામાન્ય પર્યાય છે પરંપરાગત રીતે, શેતાનને ખ્રિસ્તી ધર્મમાં ઓળખવામાં આવે છે, જે સર્પ જે હવાને પ્રતિબંધિત ફળમાં લલચાવી હતી. શેતાનને પણ "છેતરનાર," "વિશ્વના રાજકુમાર," "આરોપના," "દીકરાના દીકરા," "લ્યુસિફર," વગેરે તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.

સારાંશ:

1. "ભગવાન" એક અંગ્રેજી શબ્દ છે જે અલૌકિક નિર્માતા માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે. એવું માનવામાં આવે છે કે અમારી દુનિયામાં જે બધું થઈ રહ્યું છે તેના પર સંપૂર્ણ અંકુશ છે અને ઓવરસિયર જે સમગ્ર બ્રહ્માંડ પર દેખરેખ રાખે છે. "શેતાન" એક એકમ જે ભગવાનનો 'વિરોધ કરનાર' છે તેનો ઉલ્લેખ કરે છે.
2ભગવાનને વિશ્વ માટે સંપૂર્ણ ભલાઈ લાવવાનું માનવામાં આવે છે; શેતાન વિશ્વ માટે તમામ અનિષ્ટ લાવવા માનવામાં આવે છે