જીએફઆર અને ઇજીએફઆર વચ્ચેના તફાવત

કી તફાવત - જીએફઆર vs ઇજીએફઆર

ગ્લોમોર્યુલર ગાળવણી દર (જીએફઆર) એક પરીક્ષણ છે જેનો ઉપયોગ કિડની કાર્યનું સ્તર માપવા માટે થાય છે. વાસ્તવમાં, તે માપે છે કે દર મિનિટે ગ્લોમેરૂલી દ્વારા કેટલી લોહી પસાર થાય છે. અનુમાનિત ગ્લોમોર્યુલર ગાળવણી દર (ઇજીએફઆર) એ વિવિધ જીએફઆરની વ્યાખ્યાઓ પર આધારિત ગણતરી મૂલ્ય છે. આ કી તફાવત છે જીએફઆર અને ઇજીએફઆર વચ્ચે; આ લેખમાં વધુ તફાવતોનો સારાંશ આવશે.

ગ્લોમોર્યુલર ગાળણક્રિયા દર (જીએફઆર) શું છે?

જીએફઆરને આરોગ્ય અને રોગમાં કિડનીના કાર્ય માટે શ્રેષ્ઠ અનુક્રમણિકા ગણવામાં આવે છે. તેને રેનલ ગ્લેમર્યુલર રુધિરકેશિકાઓમાંથી બોટમૅનની કેપ્સ્યુલ દીઠ એકમ સમયમાં ફિલ્ટર કરેલ પ્રવાહીનું કદ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ફિલ્ટરરેશનનો દર ઇનપુટ વિરુદ્ધ વાસૉક્રોક્ટ્રીશન ઓફ આઉટપુટના વાસ્રોક્રોટ્રક્શન દ્વારા બનાવવામાં આવેલા રક્ત દબાણના તફાવત પર આધારિત છે. GFR અંતર્વાહી (ક્રીટિિનિન, યુરિયા) અથવા બાહ્ય (ઇન્યુલીન, iothalamate) ગાળણ માર્કર્સ બંનેની મદદથી ક્લિયરન્સ તકનીકો દ્વારા માપી શકાય છે. ક્લિનિકલ પ્રેક્ટિસમાં, જીએફઆરને સીરમ ક્રિએટિનિન સાંદ્રતાના આધારે માપવામાં આવે છે.

કિડનીના મૂળભૂત ફિઝીયોલોજિક પદ્ધતિઓ

અનુમાનિત ગ્લોમોર્યુલર ગાળણક્રિયા દર (ઇજીએફઆર) શું છે?

ઇજીએફઆર (અંદાજીત ગ્લોમોર્યુલર ગાળવણી દર) એ શુદ્ધિકરણ માર્કર (મૂળભૂત રીતે, સીરમ ક્રિએટિનિન) કિડની કાર્યનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે એકાગ્રતા પર આધારિત ગણતરી મૂલ્ય છે. અંદાજિત જીએફઆર તંદુરસ્ત વસ્તીમાં પણ વય સાથે બદલાઈ શકે છે. તંદુરસ્ત વસ્તી માટે ઉંમર આધારિત સરેરાશ EGFR નીચે યાદી થયેલ છે

- કોષ્ટક પહેલાંની કલમ મધ્યમ ->

ઉંમર

સરેરાશ ઇજીએફઆર

20-29

116

30-39

107

40-49

99 < 50-59

93

60-69

85

70+

75

ઇ.જી.એફ.આર. મૂળભૂત રીતે સીકેડી (ક્રોનિક કિડની ડિસીઝ) નું નિદાન કરવામાં આવે છે અને હાલમાં તેને પાંચમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે. વ્યવસાયિક માર્ગદર્શિકા દ્વારા ભલામણ કરાયેલ eGFR પર આધારિત તબક્કા. સ્ટેજ

વર્ણન

ઈજીએફઆર

1

સામાન્ય કિડની કાર્યવાહી સાથે કિડનીનું નુકશાન

≥ 90

2

કિડની કાર્યવાહીના હળવા નુકશાન સાથે કિડની નુકસાન

89 થી 60

3a

કિડની કાર્યવાહીના હળવાથી મધ્યમ નુકસાન

59 to 44

3b

મધ્યમથી કિડનીના કાર્ય માટે ગંભીર નુકશાન [999] 44 થી 30

4

ગંભીર નુકશાન કિડની કાર્ય માટે

29 થી 15

5

કિડની નિષ્ફળતા

<15

ઇજીએફઆર ગણના માટે સમીકરણો

ભૂતકાળમાં, 24-કલાક ક્રિએટિનિન ક્લિઅરન્સને સંવેદનશીલ પદ્ધતિ તરીકે ગણવામાં આવે છે કિડની કાર્યનું માપન પરંતુ સામયિક પેશાબના નમૂના એકત્ર કરવા અને સમગ્ર નમૂનાને એકત્રિત કરવામાં નિષ્ફળતાના કારણે, રાષ્ટ્રીય કિડની ફાઉન્ડેશન રોગના પરિણામો ગુણવત્તા પહેલ (કે-ડોક્યુઆઇ) પ્લાઝ્મા / સીરમ ક્રિએટિનિન પર આધારિત અનુમાન સમીકરણની ગણતરી કરતા ઈજીએફઆરનો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરે છે.

આ દર્દીની ઉંમર, જાતિ, વજન અને વંશીયતા (સમીકરણના પ્રકાર પર આધારિત) જેવા પરિબળોને ધ્યાનમાં રાખીને eGFR ની ગણતરી માટે એક સરળ અને વ્યવહારુ અભિગમ અપનાવ્યો. સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી સમીકરણો રેનલ ડિસીઝ [[એમડીઆરડી (1999)] અને ક્રોનિક કિડની ડિસીઝ એપેડેમિઓલૉજી સહયોગ [(સીકેડી-ઇપીઆઈ (2009)]

18 વર્ષની ઉંમરથી ઓછી ઉંમરના દર્દીઓમાં જીએફઆરનો અંદાજ કાઢવા માટે, બૅડસાઇડ શ્વાર્ટઝ સમીકરણનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.

એમડીઆરડીનું સમીકરણ

એમડીઆરડી ઇજીએફઆર = 186 × [પ્લાઝમા ક્યુટીટિનિન (μmol / L) × 0 0011312] -1. 154 × [વય (વર્ષ)] - 0. 203 × [0. 742 જો સ્ત્રી] × [1. 212 જો બ્લેક હોય છે]

એકમો - એમએલ / મિ / 1 73 મીટર

2

આ સમીકરણ ડાયાબિટીક કિડની રોગ, રેનલ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ મેળવનારા અને બિન-ડાયાબિટીસ કિડની રોગથી આફ્રિકન અમેરિકનોને માન્ય કરવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ 18 વર્ષથી ઓછી વયના બાળકો, સગર્ભા સ્ત્રીઓ અને 70 વર્ષથી વધુ ઉંમરના દર્દીઓમાં તે માન્ય નથી.

સીકેડી-ઇપીઆઈ સમીકરણ સફેદ અથવા અન્ય

ક્રિએટીનિન સાથે સ્ત્રી 0. 7 એમજી / ડીએલ; eGFR = 144 × (સીઆર / 0.7) નો ઉપયોગ કરો - ^ 0 329 × (0 993) ઉંમર

ક્રિએટીનિન સાથે સ્ત્રી> 0. 7 એમજી / ડીએલ; eGFR = 144 × (સીઆર / 0.7) નો ઉપયોગ કરો - ^ 1 209 × (0 993) ઉંમર

સર્ટીનેઈન સાથે પુરૂષ 0. 9 એમજી / ડીએલ; eGFR = 141 × (સીઆર / 0 9) નો ઉપયોગ કરો - - 0 411 × (0 993) ઉંમર

ક્રિએટીનિન સાથે પુરૂષ> 0. 9 એમજી / ડીએલ; eGFR = 141 × (સીઆર / 0 9) નો ઉપયોગ કરો - ^ 1 209 × (0 993) ઉંમર

બ્લેક

ક્રિએટીનિન સાથે સ્ત્રી 0. 7 એમજી / ડીએલ; eGFR = 166 × (સીઆર / 0.7) નો ઉપયોગ કરો - - 0. 329 × (0 993) ઉંમર

ક્રિએટીનિન સાથે સ્ત્રી> 0. 7 એમજી / ડીએલ; eGFR = 166 × (સીઆર / 0.7) નો ઉપયોગ કરો - ^ 1 209 × (0 993) ઉંમર

સર્ટીનેઈન સાથે પુરૂષ 0. 9 એમજી / ડીએલ; eGFR = 163 × (સીઆર / 0 9) નો ઉપયોગ કરો - - 0. 411 × (0 993) ઉંમર

ક્રિએટીનિન સાથે પુરૂષ> 0. 9 એમજી / ડીએલ; eGFR = 163 × (સીઆર / 0 9) નો ઉપયોગ કરો - ^ 1 209 × (0 993) ઉંમર

એકમો - એમએલ / મિ / 1 73 મીટર

2

સીકેડી-ઇપીઆઈ સમીકરણ, એમડીઆરડી સમીકરણ સાથે સીકેડીના નિદાન પર ઓછું કરે છે. તેમાં કુદરતી સ્કેલ પર જાતિ, વંશ અને વય સાથે લોગ સીરમ ક્રિએટિનના મોડેલનો સમાવેશ થાય છે.

જીએફઆર અને ઈજીએફઆર વચ્ચે શું તફાવત છે? વ્યાખ્યા

જીએફઆર:

જીએફઆર કિડની દ્વારા પસાર થતા લોહીનો દર છે

ઈજીએફઆર:

ઇજીએફઆર એ પરિણામ છે જે જીએફઆર દ્વારા મેળવી શકાય છે. ઉપયોગ

જીએફઆર: જીએફઆર કિડની ફલકને માપવા માટે શ્રેષ્ઠ માર્ગ તરીકે કામ કરે છે.

ઈજીએફઆર:

ઇજીએફઆર તે માટે મૂલ્ય પ્રદાન કરે છે. આ મૂલ્ય તદ્દન વિવિધ પરિસ્થિતિઓ પર માન્ય થયેલા સમીકરણો પર આધારિત છે. તેથી ભારે શરીર વજન, સગર્ભા સ્ત્રીઓ, અને બાળકો ધરાવતા લોકોમાં નોંધપાત્ર ભૂલો શક્ય છે. વધુમાં, મોટા ભાગના સમીકરણો યુએસ સફેદ અને બ્લેક દર્દીઓને માન્યતા આપે છે અને તે અન્ય વંશીય જૂથો સાથે સુસંગત નથી.

સંદર્ભો રાષ્ટ્રીય કિડની ફાઉન્ડેશન

[ઓનલાઇન] ઉપલબ્ધ: // www. કિડની org / atoz / content / gfr [જૂન 23, 2016 સુધી પ્રવેશ]

નેશનલ ઈન્સ્ટીટ્યુટ ઓફ ડિબેટીઝ એન્ડ ડાયગેસ્ટેવ કિડની ડિસીઝ

[ઓનલાઇન]. ઉપલબ્ધ: // www. niddk એનઆઇએચ gov / health-information / સ્વાસ્થ્ય-સંચાર-કાર્યક્રમો / nkdep / lab- મૂલ્યાંકન / જીએફઆર / અંદાજ / પાના / અંદાજ. એએસપીક્સ [23 જૂન, 2016 ના રોજ એક્સેસ કરાયેલ] અમેરિકન કિડની ફંડ

[ઓનલાઇન] ઉપલબ્ધ: // www. કિડનીફંડ org / નિવારણ / કિડની-આરોગ્ય / પરીક્ષણ માટે? રેફરર = // www. googleLK /? રેફરર = // www. કિડનીફંડ org / prevention / for-kidney-health / test [એક્સેસેટેડ 23 જૂન 2016]. FLORKOWSKI, સી. એમ. અને ચૌ-હારસ, જે. એસ. 2011. જી.એફ.આર.ના અંદાજની પદ્ધતિઓ - સીકેડી-ઇપીઆઇ સહિતના વિવિધ સમીકરણો.

ક્લિન બાયોકેમ રેવ, 32

, 75-9 મુલા-એબીડ, ડબ્લ્યુએ, એ.એલ. રાસદી, કે. અને અલ-આરઆઇમી, ડી. 2012. અંદાજિત ગ્લોમોર્યુલર ગાળણક્રિયા દર (ઇજીએફઆર): ક્રોનિક કિડની ડિસીઝ અને ક્લિનિકલ પ્રેક્ટિસ પર તેના અસરની શોધ માટે સર્મ ક્રિએટિનિન-આધારિત પરીક્ષણ . ઓમાન મેડ જે, 27

, 108-13. XIE, D., JOFFE, MM, BRUNELLI, SM, BECK, જી., CHERTOW, જીએમ, FINK, JC, GREENE, T., HSU, CY, KUSEK, JW, LANDIS, R., LASH, J ., લેવેઈ, એ.એસ., ઓ. કોનર, એ, ઓજો, એ., રામાન, એમ., ટોવનસંદ, આર.આર., વાંગ, એચ. અને ફેરડમેન, હાય 2008. દર્દીઓમાં માપી અને અનુમાનિત ગ્લોમોર્યુલર ગાળણક્રિયા દરમાં ફેરફારની તુલના. નોનડાબેટીક કિડની રોગ સાથે ક્લિન જે એમ સોક નેફ્રોલ, 3

, 1332-8 ચિત્ર સૌજન્ય: "ફિઝિયોલોજી ઓફ નેફ્રોન. "વાય મેડહરો 88 - પોતાનું કામ (સંદર્ભો અહીં) (3 દ્વારા સીસી. 0) કોમન્સ દ્વારા વિકિમિડિયા