ગેસોલીન અને કેરોસીન અને ડીઝલ વચ્ચેનું અંતર

ગેસોલીન વિ રૂરિયોસીન ડી ડીઝલ

આપણે બધા ગેસોલીન , કેરોસીન અને ડીઝલનો ઉપયોગ કરે છે અને તેનો ઉપયોગ આપણા દૈનિક જીવનમાં થાય છે પરંતુ જો આ ત્રણ મહત્વના ઉર્જા પ્રોડક્ટ્સ વચ્ચેના વિશિષ્ટ તફાવતો માટે કહેવામાં આવે છે જે અમને વિવિધ ઉદ્દેશ્યો માટે ઊર્જા મેળવવા માટે બળતણ પૂરું પાડે છે, તો ઘણા બધા ચોક્કસ જવાબ સાથે ઉભો થશે નહીં. તેમ છતાં ત્રણેયને ઇંધણ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે, તેમ છતાં, તેઓ રાસાયણિક અને ભૌતિક ગુણધર્મો દ્રષ્ટિએ તફાવતો ધરાવે છે જે આ પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોને વધુ સારી રીતે સમજવા માટે લોકોને આ લેખમાં સમજાવશે.

જો તમને ખબર ન હોય તો, ક્રૂડ ઓઈલ જે ઓઈલ રિગમાંથી બહાર આવે છે, જેને પેટ્રોલિયમ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે તે કાળો રંગ છે અને તેમાં ઘણા પ્રકારનાં હાઇડ્રોકાર્બન્સ છે. હાઈડ્રોકાર્બન્સ કાર્બન અને હાઇડ્રોજન પરમાણુની બનેલી સંયોજનો છે. હાઈડ્રોકાર્બન હાઇડ્રોકાર્બન બનાવવા માટે એક સાથે જોડાયેલા કાર્બન પરમાણુઓની સંખ્યાના આધારે સરળ અથવા જટિલ હોઇ શકે છે. હાઈડ્રોકાર્બન્સમાં અલગ અલગ કાર્બન શૃંખલા હોય છે જેમાં વિવિધ ભૌતિક અને રાસાયણિક ગુણધર્મો હોય છે. હાઈડ્રોકાર્બન્સની સૌથી સહેજ મિથેન છે જે 4 કાર્બન પરમાણુ (સીએચ 4) સાથે જોડાયેલ એક કાર્બન પરમાણુ ધરાવે છે. હાઇડ્રોકાર્બન્સની લાંબી સાંકળોની સરખામણીમાં આ ખૂબ જ હળવા ગેસ છે જ્યાં કાર્બન પરમાણુની સંખ્યા વધુ હોય છે.

પ્રથમ 4 હાઇડ્રોકાર્બન, સીએચ 4, સી 2 એચ 6, સી 3 એચ 8, અને સી 4 એચ 10, બધા ગેસ છે. સી 18 સુધીની સાંકળોમાં તમામ પ્રવાહી હોય છે અને C19 અથવા તેથી વધારે હોય છે તે સાંકળો ઓરડાના તાપમાને બધા ઘન હોય છે. ગેસોલીન, કેરોસીન અને ડીઝલ વચ્ચેના તફાવતો તરફ પાછા ફરવું, વાસ્તવિક તફાવત તેમના ઉકળતા બિંદુઓમાં છે જે અલગ છે. આ રીતે ત્રણ પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટ્સને અલગ અલગ તાપમાનમાં ક્રૂડ તેલ ગરમ કરીને અલગ કરવામાં આવે છે. વિવિધ હાઈડ્રોકાર્બનની સાંકળો અલગ પાડવામાં આવે છે અને ઉકળતા પિંટ્સ પર આધારિત છે. C7 સુધી, હાઈડ્રોકાર્બન્સ પ્રકાશ પ્રવાહી છે જેને નાપથ્સ કહેવામાં આવે છે જે સરળતાથી અલગ પડે છે. આનો ઉપયોગ શુદ્ધ સફાઈ એજન્ટ તરીકે અને પેઇન્ટ સોલવન્ટ તરીકે પણ થાય છે.

ગેસોલીન અને કેરોસીન અને ડીઝલ વચ્ચેના તફાવતો

ગેસોલિન બનાવવા માટે C7 થી C11 ની હાઈડ્રોકાર્બન સાંકળ એકબીજા સાથે ભેળવવામાં આવે છે. તેમાંથી બધા જ ઉકળતા પાણીના નીચે વરાળ અને સરળતાથી ભેળવવામાં આવે છે. નીચા ઉકળતા બિંદુ હોવાથી, ગેસોલીન ઝડપથી બાષ્પીભવન કરે છે જો તમે તેને જમીન પર ફેલાવો છો ઉચ્ચ હાઇડ્રોકાર્બન્સ, C12 થી C15 સુધી, જે ભારે છે, કેરોસીન બનાવે છે, જ્યારે ડીઝલ હજી વધુ હાઇડ્રોકાર્બન્સથી મેળવી શકાય છે.

આમ તે સ્પષ્ટ છે કે ત્રણેય, ગેસોલીન, કેરોસીન અને ડીઝલ એ એક જ ક્રૂડ ઓઇલમાંથી મેળવવામાં આવે છે અને વાસ્તવિક તફાવત હાઈડ્રોકાર્બનની સાંકળોમાં રહે છે, જે તેમાંથી બને છે. જ્યારે ગેસોલીન પીળો રંગ છે, કેરોસીન રંગહીન છે પરંતુ ગેસોલીન સાથે તફાવત કરવા માટે વાદળી બનાવે છે. બીજી બાજુ ડીઝલ રંગમાં લાલ હોય છે અને તે જાળીદાર પણ હોય છે.ત્રણ પૈકી, ગેસોલીનમાં મોટા પ્રમાણમાં ગંધ છે અને કેરોસીન અને ડીઝલ કરતાં વધુ ઝડપથી બાષ્પીભવન થાય છે.