ફ્રન્ટ અને બેક સ્ક્વૅટ વચ્ચેનો તફાવત

ફ્રન્ટ વિ બેક સ્ક્વેટ

શરીરના સ્નાયુઓ અને તાકાત વધારવા માટે કરવામાં આવેલો વેઈટ લિફ્ટિંગમાં, બે અલગ અલગ વેઈટલિફ્ગિંગ સ્થિતિ છે જેને ફ્રન્ટ સ્ક્વેટ્સ અને બેક સ્ક્વેટ્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. વેઈટલિફ્ટિંગ કસરતો આ બંને સ્વરૂપો જાંઘ, નિતંબ, હિપ્સના સ્નાયુઓ વિકસાવવા માટે અને પગમાં અસ્થિબંધન અને રજ્જૂને મજબૂત કરવા માટે રચાયેલ છે. ઘણા લોકો ફ્રન્ટ અને બેક સ્ક્વૅટ વચ્ચે મૂંઝવણમાં રહે છે, જે પર્યાપ્ત હોવા માટે ફ્રન્ટ બેસવું માને છે. આ લેખ આ બે વેઈટલિફ્ટિંગ કસરતો વચ્ચે તફાવતને સ્પષ્ટ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે.

ફ્રન્ટ સ્ક્વૅટ

ફ્રન્ટ સ્ક્વેટ

જયારે પાછળના ભાગમાં કોઈ શંકા નથી કે તમામ કસરતનો રાજા તરીકે વર્ણવવામાં આવેલો એક સારો વેઈટલિફ્ટિંગ કસરત છે, ત્યારે કોઈ પણ આગળના બેસવુંને બિનમહત્વપૂર્ણ ન હોવું જોઈએ અથવા કોઈ ઓછું મહત્વ હોવું જોઈએ નહીં. શરીર અથવા સ્નાયુઓ વિકાસ કરવાનો પ્રયાસ ઘણાં લોકો આગળના ભાગે બેસતાં નથી અથવા તે માત્ર પછીથી વિચાર્યું નથી. આ બેવકૂફની એક ભિન્નતા છે જ્યાં barbell વ્યક્તિગત રીતે આગળના ખભા પર રહે છે, જેમાં વિસ્ફોટની પાછળ વિપરીત હોય છે જ્યાં barbell પાછળના ખભા પર અથવા ઉપરના ભાગમાં રહે છે. ફ્રન્ટ સ્ક્વેટ્સ quads માટે મહાન હોઈ મળી આવ્યા છે, અને એક મોટી અને મજબૂત ક્વાડ્રિસેપ્સ બિલ્ડ કરી શકે છે.

બેક સ્ક્વેટ

બેક સ્ક્વેટ

બેક સ્ક્વેટ એક વેઈટલિફ્ટિંગ કસરત છે જે બોડિબિલ્ડિંગ શાસનથી શરૂ થનારા લોકોમાં પ્રિય છે અને તે પણ તેમના નીચલા પગ, બેક, હેમ્સ્ટ્રીંગ, ક્વાડ્રિસપ્સ અને ગ્લોટ્સ પર કાર્ય કરે છે. તમારા ઉપલા બેક અથવા બેક ખભા પર barbell હોલ્ડિંગ તમારા આગળના ખભા પર તેને હોલ્ડિંગ કરતાં ઘણું સરળ અને સ્વાભાવિક છે. પાછળ બેસવું સ્પાઇન ફ્લેક્સ કરવા બનાવે છે. એવું જોવામાં આવ્યું છે કે બેક સ્ક્વેટની સ્પાઇન પર મોટી અસર પડે છે અને પાછળની સ્ક્વૅટ્સ બનાવે છે જે એક સ્પાઇન મજબૂત બનાવે છે.

ફ્રન્ટ સ્ક્વેટ વિ બેક સ્ક્વેટ

• આ બે બેસવાની સ્થિતિમાં એક અલગ પટ્ટીમાં barbell બેસે છે, ફ્રન્ટ ફિટમાં આગળના ખભા પર અને પાછળના ભાગમાં ઉપરના ભાગમાં

• બેક સ્ક્વેટ લક્ષ્યો હેમસ્ટ્રીંગ્સ અને ગ્લોટ્સ સીધી હોય છે જ્યારે ફ્રન્ટ સ્ક્વૅટ્સની ક્વાડ્રિસેપ્સ પર સીધા અસર પડે છે.

• નીચલા પગના સ્નાયુઓ માટે બેક સ્ક્વૅટ્સને શ્રેષ્ઠ વેઈટલિફ્ટિંગ કવાયત ગણવામાં આવે છે

• ઘૂંટણની ઓછી સંકોચન અને ફ્રન્ટ સ્ક્વૅટ્સના કિસ્સામાં નીચલા પીઠનો સમાવેશ થાય છે અને, તેથી, પીઠ અને ઘૂંટણને ઓછી કરવાની ઇજાના ઓછા જોખમ

• ગરદનનો આધાર એ છે કે જ્યાં પાછળના ભાગોમાં પરિણમે છે.

• આખું વજન તેના આગળના ખભા પર, સામેના ખડકોમાં, સામે છે.

• બધા લોકો માટે સ્વાભાવિક રીતે આવે છે તેવા બેક સ્ક્વેટ્સ કરતા કેટલાક લોકો માટે ફ્રન્ટ બેસવું વધુ પડકારરૂપ બની શકે છે.