વહીવટીતંત્ર અને ફાળવણી વચ્ચેનો તફાવત

વહીવટીતંત્ર વિ લિક્વિડેશન

વહીવટ અને ફાળવણી એ બે શબ્દો છે જેનો ઉપયોગ ઘણીવાર દેવું દૃઢીકરણની વિચારસરણીમાં થાય છે. આ બંને શબ્દો અલગ રીતે સમજી શકાય છે. વહીવટ કાનૂની પ્રક્રિયા છે જ્યાં હપતામાં ઘટાડો થાય છે અને લેણદારોને ત્રણ મહિનામાં એક વાર ચૂકવણી કરવામાં આવશે.

ફાળવણી એ બીજી બાજુ કાનૂની પ્રક્રિયા છે જ્યાં દેવુંના બોજને ઘટાડવા માટે અસ્કયામતો વેચવામાં આવે છે અને કોર્ટ તમારા નાણાંને સંભાળવા અને તેનું સંચાલન કરવા માટે કોઇને પણ સોંપી દેશે. આ વહીવટ અને લિક્વિડેશન વચ્ચેનું મુખ્ય તફાવત છે.

એ નોંધવું અગત્યનું છે કે વહીવટના કિસ્સામાં પુન: ચુકવણીનો સમય ઘણો સમય છે. બીજી બાજુ, અદાલત તમને તમારી નાણાંકીય વ્યવસ્થાની સાથે વ્યવહાર કરવા અથવા લિક્વિડેશનના કિસ્સામાં તમારી નાણાકીય વ્યવસ્થાને દિશા નિર્દેશિત નહીં કરે.

ફાળવણી એ એક ખર્ચાળ પ્રક્રિયા છે જેનો અર્થ એવો થાય છે કે તમને લગભગ 30 વર્ષ સુધી બ્લેકલિસ્ટેડ કરવામાં આવશે ત્યાં સુધી તે જ કોર્ટ તમને જાહેર કરે છે કે તમે સંપૂર્ણપણે પુન: વસવાટ કરો છો. બ્લેકલિસ્ટિંગનો અર્થ એ છે કે તમે ગમે ત્યાં વધુ લોન્સ મેળવવા માટે હકદાર નથી.

ફડચાને માત્ર તમને અસર કરતી નથી પરંતુ તમારા પરિવારના અન્ય સભ્યોને તે અસર કરે છે, ઉદાહરણ તરીકે તમારા પુત્ર અને અન્ય. તમારા પુત્રએ બ્લેકલિસ્ટિંગની અસરને લીધે આપના લીધે લોન લેવાની સ્થિતિમાં નહીં હોત. આ જ કારણ છે કે ફડચાને ખર્ચાળ ગણવામાં આવે છે.

જોકે પુનઃપ્રાપ્તિ બંને આ કાનૂની કાર્યવાહી પાછળ પ્રાથમિક હેતુ છે, તે લાંબા સમય સુધી વહીવટના કિસ્સામાં અને લિક્વિડેશનના કિસ્સામાં ઝડપથી કરવામાં આવે છે. આ બંને વચ્ચે એક બીજું મહત્વનું તફાવત છે.

જો તે વહીવટ અને લિક્વિડેશન વચ્ચેનો તફાવત જાણતો ન હોય તો તે ઘણી વાર જોખમી હોય છે. આ ખાસ કરીને સાચું છે જો તમે દેવું દૃઢીકરણ માટે પસંદગી કરી રહ્યા છો. જો તમને બંને વચ્ચેનો તફાવત નથી જાણતો હોય, તો તમે તમારા લેણદારોને કેટલી ચૂકવણી કરી હોવી જોઈએ તેના કરતાં ઘણી ડૉલર ચૂકવીને અંત આવશે.

અસુરક્ષિત લેણદારોના લાભ માટે અસ્કયામતોનું વિતરણ મુખ્યત્વે કરવામાં આવે તે જાણવું અગત્યનું છે. 'લિક્વિડેશન' શબ્દને યોગ્ય અર્થમાં સમજવું જોઈએ. તેનો અર્થ એવો થાય છે કે કંપનીની સંપત્તિ પ્રવાહી મનીમાં ફેરવવાની પ્રક્રિયા છે. તેથી તેને લિક્વિડેશન કહેવાય છે

બીજી બાજુ વહીવટમાં લેણદારોને ચૂકવવા માટે તમારી અસ્કયામતો અને નાણાંનું સંચાલન કરતી કોઈ વ્યક્તિનો સમાવેશ થાય છે વહીવટ માત્ર મેનેજમેન્ટ અર્થ હશે. આ 'વહીવટ' શબ્દનો મુખ્ય ઉલ્લેખ છે