એફએમઈએ અને એફએમઇસીએ વચ્ચેનો તફાવત

એફએમઇએ વિ FMECA

બંને, એફએમઇએ અને એફએમઇસીએ ઉત્પાદન પ્રક્રિયાની ઉપયોગમાં લેવાયેલા બે પધ્ધતિઓ છે અને એફએમઇએ અને એફએમઇસીએ વચ્ચેનો તફાવત એ છે કે એક અન્યનો વિસ્તરણ છે. વધુ સમજાવવા માટે, ફેલ્યોર મોડ એન્ડ ઇફેક્ટ્સ એનાલિસિસ (એફએમઇએ) અને ફેલ્યોર મોડ્સ, ઇફેક્ટ્સ એન્ડ ક્રિટિકલિટી એનાલિસિસ (એફએમઇએસીએ) એ બે પ્રકારની તકનીકો છે, જે ઉત્પાદન અથવા પ્રક્રિયામાં ચોક્કસ નિષ્ફળતા અથવા ભૂલોને ઓળખવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે અને સુધારણાત્મક કાર્યો કરવા માટે સમસ્યાઓ; અને FMECA એ FMEA નું વિકાસ છે. આ લેખ તમને FMEA અને FMECA વચ્ચેના તફાવતનું વધુ વિશ્લેષણ રજૂ કરે છે.

એફએમઇએ શું છે?

એફએમઈએ ફેલ્યોર મોડ્સ અને ઇફેક્ટ્સ એનાલિસિસ માટે વપરાય છે અને તે ઉત્પાદન, ડિઝાઇન અથવા વિધાનસભા પ્રક્રિયાઓમાં અથવા ઉત્પાદનો અથવા સેવાઓમાં થતી નિષ્ફળતાઓ અથવા ભૂલોને નક્કી કરવા માટે પગલું-દર-પગલા અભિગમ તરીકે ગણી શકાય છે.

નિષ્ફળતા સ્થિતિઓનો અર્થ અર્થ અથવા નિષ્ફળતાઓને અસર કરતી રીતો નિષ્ફળતા ગ્રાહક અસંતોષ તરફ દોરી શકે છે, જે વેચાણ વોલ્યુમના ઘટાડાને પરિણમે છે. ઇફેક્ટ્સ વિશ્લેષણ તે નિષ્ફળતાના પરિણામ અથવા કારણોનો અભ્યાસ કરવા સૂચવે છે. તેથી, એફએમઇએનો ઉદ્દેશ એ છે કે સૌથી વધુ અગ્રતાવાળા લોકો સાથે પ્રારંભ કરીને નિષ્ફળતાઓ દૂર કરવા અથવા ઘટાડવા માટે જરૂરી પગલાં / પગલાં લેવા.

FMEA નો ઉપયોગ નિષ્ફળતાની રોકથામ કરવા માટે ડિઝાઇન તબક્કે થાય છે. તે પછી, તેનો ઉપયોગ પ્રક્રિયાના ચાલુ ઓપરેશન પહેલા અને તે દરમિયાન, નિયંત્રણના તબક્કામાં થાય છે. એફએમઇએ ડિઝાઇનના પ્રારંભિક તબક્કામાં શરૂ થવું જોઈએ અને ઉત્પાદન અથવા સેવાના સમગ્ર જીવન દરમિયાન તેને ચાલુ રાખવા જરૂરી છે.

FMEA માં ઉપયોગ કરી શકાય છે,

• ગુણવત્તા કાર્ય જમાવટ પછી પ્રક્રિયા, ઉત્પાદન અથવા સેવાનું ડીઝાઇનિંગ અથવા ફરીથી ડિઝાઇન કરવું

• જ્યારે વધુ સુવિધાઓ સાથે ઉત્પાદન વિકસાવવું

નવી પ્રક્રિયા માટે નિયંત્રણ યોજના વિકસિત કરવા પહેલાં.

સુધારાની ધ્યેયોના સમયે હાલની પ્રક્રિયા, ઉત્પાદન અથવા સેવા માટે આયોજન કરવામાં આવે છે.

• હાલની પ્રક્રિયા, ઉત્પાદન અથવા સેવાની નિષ્ફળતાનું વિશ્લેષણ.

એફએમઇસીએ શું છે?

એફએમઇસીએ નિર્ણાયક વિશ્લેષણ વિભાગ ઉમેરીને એફએમઇએનો સુધારેલ વર્ઝન છે, જે પરિણામની અસર સામે નિષ્ફળતાના સંજોગોની સંભાવનાને ચાર્ટ કરવા માટે વપરાય છે. એફએમઇસીએને સિસ્ટમની નિષ્ફળતાની ઓળખ માટે ઉપયોગમાં લેવાતી એક પદ્ધતિ તરીકે સમજાવવામાં આવી શકે છે, નિષ્ફળતાઓ પાછળના કારણો અને તે નિષ્ફળતાઓની અસર. ક્રિટીકલિટી શબ્દ સાથે, એફએમઇસીએ પ્રક્રિયાને ખૂબ ચિંતા સાથે ડિઝાઇનના ક્ષેત્રો પર ઓળખવા અને ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માટે ઉપયોગમાં લઇ શકાય છે.

વધુમાં, એફએમઇસીએ પ્રોડક્ટ્સ અને પ્રક્રિયાની ડિઝાઇનમાં સુધારવામાં ઉપયોગી બની શકે છે, જેના પરિણામે ઊંચી વિશ્વસનીયતા, વધેલી સલામતી, સારી ગુણવત્તા, ખર્ચમાં ઘટાડો અને ગ્રાહક સંતોષમાં વધારો થશે.જ્યારે મરામત કરવાની યોગ્ય વ્યવસ્થા અને અન્ય ગુણવત્તાની ખાતરી માટેની કાર્યપદ્ધતિઓ માટે જાળવણીની યોજનાઓ સ્થાપિત અને ઑપ્ટિમાઇઝ કરવું આ સાધન મદદરૂપ થશે.

વધુમાં, બંને એફએમઇએ અને એફએમઇએએ ગુણવત્તા અને સલામતી જરૂરિયાતો, જેમ કે ISO 9001, સિક્સ સિગ્મા, ગુડ મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રેક્ટિસિસ (GMP), પ્રોસેસ સેફટી મેનેજમેન્ટ ઍક્ટ, વગેરેને પરિપૂર્ણ કરવા માટે જરૂરી છે.

વચ્ચેનો તફાવત શું છે FMEA અને FMECA?

• FMEA પદ્ધતિ માત્ર ગુણાત્મક માહિતી પૂરી પાડે છે, જ્યારે FMECA ગુણાત્મક તેમજ જથ્થાત્મક માહિતી પ્રદાન કરે છે, જે માપવાની ક્ષમતા આપે છે કારણ કે તે નિષ્ફળતા સ્થિતિઓ માટે ગંભીરતાના સ્તરને જોડે છે.

• એફએમઇએએ એ એફએમઇએનો વિસ્તરણ છે તેથી, એફએમઇસીએ કરવા માટે, એફએમઈએ કરવું જરૂરી છે, ત્યારબાદ જટિલ વિશ્લેષણ

• એફએમઇએ પ્રોડક્ટ અથવા પ્રોસેસ અને તેની અસરોના નિષ્ફળતા મોડ્સને નિર્ધારિત કરે છે, જ્યારે ક્રિટીકલિટી એનાલિસિસ નિષ્ફળતાની દરને ધ્યાનમાં લઈને મહત્વના ક્રમમાં તે નિષ્ફળતા મોડ્સને ક્રમે રાખે છે.