ફ્લોક અને કેરે વચ્ચેનો તફાવત

ઘેટાના ઊનનું પૂમડું વિ કેરે

ઘોડો, ઉર્ફ અશ્વારોહણના સવારી વિશે કંઈક છે, કારણ કે તે ઘણાં કૌશલ્યોની જરૂર છે કાર્યક્ષમ સવારી માટે ઘોડો તેમજ સારી ગુણવત્તાની સાધનો સાથે વેલ્ટિંગ. કાર્યક્ષમતા દર્શાવતા, પ્રાણી અને રાઇડર બંને માટે આરામ સાથે મહત્તમ સવારી આનંદ છે. ઘોડોની વધુ સારી સંભાળ માટે યોગ્ય સાધનોનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. ઘોડો અને સવાર બંને પર નકારાત્મક રીતે અસર કરી શકે છે, કારણ કે સેડલ અશ્વારોહણમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ પાસાઓ પૈકી એક છે, ખાસ કરીને પેડિંગમાં ખામીઓ હોય તો. સેડલ એ મુખ્યત્વે બેઠક છે કે જેના પર સવારી કરતી વખતે સવાર બેઠેલો હોય છે, અને તે ઘણીવાર ચામડાની બહારથી ભરેલા હોય છે. અગાઉ, સેડલ્સ ઉન સાથે સ્ટફ્ડ હતા અને પાછળથી સૅડલ્સની અંદર એર કંપાર્ટમેન્ટ્સ મૂકીને પેડિંગ કર્યું હતું. ઘોડો રાઇડર્સ માટે આ સેડલનાં પ્રકારો, ફ્લોક અને કેઈ બંને ઉપલબ્ધ છે અને આ લેખ તેમની વચ્ચેના તફાવતો અને સમાનતા વિશે વાત કરે છે.

ઘેટાના ઊનનું પૂમડું

ઘોડાની પીઠની સામે રાઇડર્સને મદદ કરવા માટે બેઠક માટે ઉન ઘુસણખોરીનો ઉપયોગ કરીને ઘેટાના ઊનનું પૂમડું ઊભું કરવામાં આવે છે. ઘેટાંના વર્ટેબ્રલ સ્તંભની બાજુઓ તેમજ સવારના બેકબોનની બાજુમાં સ્નાયુઓની જાળવણી કરતી વખતે ઘેટાના ઊનનું ઊન ઉઠાવવું કૂદકો દ્વારા અનુસરતા આંચકાને શોષી લે છે. ઠંડું અને નરમ ઉનનો ઉપયોગ ભરણમાં થાય છે અને બેઠક બાહ્યમાં નરમ હોય છે, જે અંગૂઠાના સૌમ્ય દબાણને લાગુ પાડીને દબાવવામાં આવી શકે છે. ઘેટાના ઊનનું પૂમડું કાઠી તેથી, ખૂબ આરામદાયક બેઠક બનાવે છે આ સેડલ્સની પરંપરાગત શૈલી છે, અને પેડિંગની ગુણવત્તાની જાળવણીમાં યોગ્ય કાળજી આપવામાં ન આવે તો સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે. સમય અને વપરાશ સાથે, જુદા જુદા સ્થળોએ ઊન પેડિંગ, દબાણના સ્થળો બનાવવાની ફરજ પાડે છે. આમ, ઘેટાના ઊનનું પૂમડું સેડલ્સ માટે સામાન્યપણે ફરીથી એક વર્ષ જરૂરી હોય છે. જો ફરી પાછો આવતો નથી, તો તેના પરિણામે ઘોડો માટે સ્નાયુ ઍરોપ્ફી થાય છે, i. ઈ. ઘોડાના વર્ટેબ્રલ સ્તંભની બાજુઓ સાથે સ્નાયુબદ્ધ સાંકળોનું વિરામ. જો કે, કાઠીની ફરી ભરવા માટે કુશળતા, જ્ઞાન અને ઉનની જરૂર પડશે જે ખર્ચાળ બની શકે. ઊન કાં તો સફેદ હોય છે અથવા રંગીન અથવા ભૂરા રંગનો હોય છે. તે કુદરતી સફેદ ઉનનો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે કારણ કે તે પરસેવોને ઘોડાની પાછળની બાજુમાં પલંગની પરવાનગી આપે છે. સફેદ ઉનનાં લાંબા તંતુઓ અન્ય ઉનનાં પ્રકારો કરતા પ્રતિકારક દબાણમાં સક્ષમ છે.

સીઆઇઆરે

સીએઆઇઆરે હવાનું પ્રસારણ કરવું એનો અર્થ એ છે કે, ઘોડાનો પીઠ અને સવારનો વજન અનુકૂળ હોવાના કારણે સવારીની વ્યવસ્થા સૅડલની અંદર હવાને ફરતી દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવે છે. પેનલ્સ આંચકાને શોષવા માટે હવાથી ભરપૂર ફીણ બ્લોક્સ ધરાવે છે. જેમ ઘોડો ચાલે છે તેમ, પૅનલની અંદરની હવા વધુ કુશન પૂરું પાડવા માટે ફેલાવે છે અને પ્રાણી અને રાઇડર બંને માટે અસર પ્રતિકાર કરે છે. આ ફોમ બ્લોક્સ માળખામાં સખત હોય છે અને દબાણના સ્થળો સમય સાથે થતા નથી.સી.આ.આઇ.આર. કાઠી, વર્ટેબ્રલ કોલમમાં સ્નાયુઓને મુક્તપણે ખસેડવા દે છે. જો કે, જો કાઠી વધારે પડતી હોય તો, તે વધુ ઉછાળવાળી હશે અને સવારને બાઉન્સ પણ કરી શકાશે. એર પંપ દ્વારા ભરતી હવા કરી શકાય છે અને ઘોડો અને રાઇડર અનુસાર દબાણ બદલી શકાય છે. પ્રારંભિક ખર્ચ હોવા છતાં, જાળવણી CAIR saddles માટે ખર્ચાળ ન હોઈ શકે.

ફ્લોક અને સીએઆઇઆર સિડલ્સ વચ્ચેના તફાવતો શું છે?

- ફ્લોક્સ તેના શોધથી ચાલુ રહે છે, જે ઓછામાં ઓછા સો વર્ષનો હતો પરંતુ, સીઆઇઆર નવા અને ફક્ત થોડા વર્ષોનો છે

- ઘોડાના બન્ને સેડલ્સની સુરક્ષા તેમજ સવાર પૂર્ણ થાય છે પરંતુ અલગ અલગ રીતે; સીએડી (CAIR) saddles માં ઘેટાના ઊનનું પૂમડું સેડલ્સ અને એર પરિભ્રમણમાં ઉન પેડિંગ દ્વારા.

- ઘેટાંની નરમ બેઠકો હોય છે, તે દર વર્ષે રીપેર કરાવી શકાય છે જેથી દબાણના સ્થળો દૂર થાય, જ્યારે CAIR કાઠી બેઠકો સખત હોય છે, પરંતુ વાર્ષિક ધોરણે સમારકામ કરવાની જરૂર નથી.

- ઉપરાંત, ઘેટાના ઊનનું પૂમડું કેડલના કિસ્સામાં, ફરીથી ભરવા માટે કુશળતા, જ્ઞાન અને નાણાંની જરૂર હોય છે, જ્યારે કે સીઆઇઆયર સિડલ્સ ભરવા માટે માત્ર એક હવાઈ પંપ જરૂરી છે.

- જો કે, પરંપરાગત ઘેટાના ઊનનું પૂમડું ઘોડો માટે વધુ આરામદાયક માનવામાં આવે છે.