ફાઇનાન્સિયલ અને ઓપરેશનલ ઓડિટિંગ વચ્ચેનો તફાવત

નાણાકીય વિ ઓપરેશનલ ઓડિટિંગ

ઓડિટીંગ વ્યવસ્થિત રીતે લાયક લોકો દ્વારા કાર્યો અથવા રેકોર્ડની સુનિશ્ચિત અને ચકાસણી છે, જે ઓડિટર્સ તરીકે ઓળખાય છે, એક સ્વતંત્ર મંતવ્ય કે પ્રવૃત્તિઓના નિયમન માટે વ્યવસાયિક સંસ્થાઓ અને સરકાર દ્વારા આપવામાં આવેલા કામ, ટ્રેક પર એકદમ સારી અને સારી છે.

નાણાકીય ઓડિટ

ફાઈનાન્સિયલ ઓડિટ એ એક સચોટતા છે કે ક્લાયન્ટનું નાણાકીય નિવેદન સચોટ છે. નાણાકીય નિવેદનોનું નાણાકીય ઑડિટ અથવા ઑડિટ દરેક રજિસ્ટર્ડ કંપનીની વૈધાનિક જરૂરિયાત છે. નાણાકીય નિવેદનો 'ઑડિટ વ્યવસાયિક રીતે લાયક કર્મચારીઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે જે ઓડિટર્સ તરીકે ઓળખાય છે. નાણાકીય ઓડિટ હાથ ધરવાનો પ્રાથમિક ઉદ્દેશ એ છે કે, ઓડિટર પાસેથી એક નિષ્ઠાવાળા અને સ્વતંત્ર અભિપ્રાય મેળવવામાં આવે છે કે નાણાકીય નિવેદનો સાચા અને વાજબી દૃષ્ટિકોણ આપે છે, અને તે સામગ્રી ખોટી બાબતોમાંથી બહાર છે. તમામ કંપનીઓ માટે, નાણાકીય નિવેદનો પ્રકાશિત કરતા પહેલા, બાહ્ય ઑડિટર્સ દ્વારા કરવામાં આવતી નાણાકીય ઓડિટ હાથ ધરવા માટે ફરજિયાત છે. કંપનીના શેરહોલ્ડર્સ અથવા માલિકોએ તે ચકાસવા માટે ઓડિટરોની નિમણૂક કરી છે કે સ્ટેજવર્ડ્સ દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલ કાર્ય અને નાણાકીય નિવેદનો-તેમના દ્વારા નિયુક્ત સંચાલન સાચી છે અને કંપનીની નાણાકીય સ્થિતિની સ્પષ્ટ ચિત્ર દર્શાવે છે.

ઓપરેશનલ ઓડિટ

ઓપરેશનલ ઓડિટ એ મૂલ્યાંકન કરવા માટે કે જેમાં તેઓ અસરકારક રીતે અને અસરકારક રીતે નિર્માણ કરવામાં આવે છે અને તેમને સુધારવા માટે સૂચનો કરવા માટે, એક સંસ્થાના સિસ્ટમો, આંતરિક નિયંત્રણો અને પ્રક્રિયાની એક રચનાત્મક સમીક્ષા છે. , જો જરૂરી હોય તો. ઓપરેશનલ ઓડિટનું સંચાલન મેનેજમેન્ટ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા કન્ટ્રોલ સ્તરનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે કરવામાં આવ્યું છે, અને તે મુખ્યત્વે કાર્યક્ષમતા અને કાર્યક્ષમતા, નાણાકીય અને કામગીરીની માહિતીની વિશ્વસનીયતા અને સંકલન, સંપત્તિની સલામતી અને કાયદાઓ, નિયમો અને નિયમનોનું પાલન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. સામાન્ય રીતે, ઓપરેશનલ ઓડિટ આંતરિક ઓડિટર્સ દ્વારા કરવામાં આવે છે. આંતરિક ઓડિટર્સ ઓડિટર્સ છે, જે મૂળભૂત રીતે, સંસ્થાના કર્મચારીઓ છે. ઓપરેશનલ ઓડિટર્સ સામાન્ય રીતે આંતરિક ઑડિટર્સ છે જે કાર્યક્ષમતા અને અસરકારકતા ચકાસીને મેનેજમેન્ટની પ્રવૃત્તિઓને સાનુકૂળ બનાવવા માટે કાર્યક્ષમતા સુધારવા માટે સૂચનો કરે છે.

ઓપરેશનલ ઓડિટીંગ અને ફાઇનાન્સિયલ ઑડિટીંગ વચ્ચે શું તફાવત છે? જેમ તેમનું નામ સૂચવે છે, નાણાકીય ઓડિટ અને ઓપરેશનલ ઓડિટ બંનેમાં તેમની વચ્ચે કેટલાક તફાવતો છે.

• નાણાકીય નિવેદનો નાણાકીય નિવેદનો પર 'સાચું અને ન્યાયી દૃષ્ટિકોણ' ની સ્વતંત્ર અભિપ્રાય મેળવવાના હેતુથી કરવામાં આવે છે, જ્યારે સંચાલનની કામગીરી તપાસ કરવામાં આવે છે કે કેમ તે તપાસવામાં આવે છે કે શું સંગઠનની કામગીરી અસરકારક રીતે અને અસરકારક રીતે હાથ ધરવામાં આવી રહી છે કે નહીં.

સામાન્ય રીતે, નાણાકીય ઓડિટ બાહ્ય ઓડિટર્સ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવે છે, જ્યારે ઓપરેશનલ ઓડિટ આંતરિક ઓડિટર્સ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવે છે.

• નાણાકીય ઑડિટ રિપોર્ટમાં પ્રમાણભૂત બંધારણ છે, જ્યારે ઓપરેશનલ ઓડિટ રિપોર્ટમાં સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મેટ નથી.

• નાણાકીય ઓડિટ રિપોર્ટ્સ જાહેરમાં પ્રકાશિત થવી જ જોઈએ, પરંતુ ઓપરેશનલ ઓડિટ રિપોર્ટ્સ જાહેર કરવાની જરૂર નથી.

પ્રોફેશનલ્સ જે નાણાકીય ઓડિટ કરી રહ્યા છે બાહ્ય ઑડિટર્સ કે જે મેનેજમેન્ટ દ્વારા નિયંત્રિત નથી હોતા, જ્યારે ઓડિટર્સ ઓપરેશનલ ઓડિટ કરે છે તે એન્ટિટીના કર્મચારીઓ છે અને તેથી મેનેજમેન્ટ દ્વારા નિયંત્રિત છે.