ઈક્વિટી અને અસ્કયામતો વચ્ચેનો તફાવત

ઈક્વિટી વિ એસેટ્સ

વર્ષના અંતે, સંસ્થાઓ નાણાકીય નિવેદનો તૈયાર કરે છે જે ચોક્કસ સમયગાળા માટે તેમની પ્રવૃત્તિનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આવા એક નિવેદન જે તૈયાર કરવામાં આવે છે તે સરવૈયા છે અને અસંખ્ય વસ્તુઓ જેવી કે અસ્કયામતો, જવાબદારીઓ, ઇક્વિટી, રેખાંકનો, વગેરેનો સમાવેશ કરે છે. નીચેનો લેખ બે પ્રકારની બેલેન્સશીટની વસ્તુઓની ચર્ચા કરે છે; ઇક્વિટી અને અસ્કયામતો, અને સ્પષ્ટપણે બે વચ્ચેનો તફાવત સમજાવે છે.

ઈક્વિટી

ઇક્વિટી એ ફર્મમાં માલિકીનું એક સ્વરૂપ છે અને ઇક્વિટી ધારકોને પેઢી અને તેના અસ્કયામતોના 'માલિકો' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કોઈપણ કંપની, સ્ટાર્ટઅપના તેના તબક્કે, બિઝનેસ ઓપરેશન્સ શરૂ કરવા માટે કેટલાક પ્રકારની મૂડી અથવા ઇક્વિટીની જરૂર છે. ઇક્વિટી સામાન્ય રીતે માલિકના યોગદાન દ્વારા નાના સંગઠનો દ્વારા અને મોટા સંસ્થાઓ દ્વારા શેરના મુદ્દા દ્વારા મેળવવામાં આવે છે. ઈક્વિટી પેઢી માટે સલામતી બફર તરીકે કાર્ય કરી શકે છે અને કંપનીએ તેના દેવાને આવરી લેવા માટે પૂરતી ઇક્વિટી રાખવી જોઈએ. ઇક્વિટી મારફત ભંડોળ મેળવવાનો ફાયદો એ છે કે ઇક્વિટીના ધારક પણ કંપનીના માલિક હોવાના કારણે કોઈ વ્યાજની ચુકવણી કરી શકાતી નથી. જોકે, ગેરલાભ એ છે કે ઇક્વિટી ધારકોને કરવામાં આવતી ડિવિડન્ડની ચૂકવણી કપાતપાત્ર નથી.

અસ્કયામતો

અસ્કયામતો સામાન્ય રીતે મૂલ્ય સાથે કોઈ પણ વસ્તુ તરીકે ઓળખાય છે જે આર્થિક સ્રોતો અથવા માલિકીનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે જે મૂલ્યની કંઈક રૂપાંતરિત થઈ શકે છે જેમ કે રોકડ અસ્કયામતો અમૂર્ત નાણાકીય અસ્કયામતો અથવા મૂર્ત ભૌતિક અસ્કયામતોના રૂપમાં હોઈ શકે છે. અસંભવિત અસ્કયામતો પાસે દસ્તાવેજની અસ્તિત્વ સિવાયના કોઈ ભૌતિક હાજરી હોઈ શકે નહીં જે સંપત્તિમાં માલિકીની રુચિનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આવા નાણાકીય અસ્ક્યામતોના ઉદાહરણોમાં શેરો, બોન્ડ્સ, બેંકમાં ભંડોળ, રોકાણો, એકાઉન્ટ્સ પ્રાપ્ય, કંપની ગુડવિલ, કૉપિરાઇટ્સ, પેટન્ટ્સ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. ભૌતિક સંપત્તિ મૂર્ત અસ્કયામતો છે અને ખૂબ જ ઓળખી શકાય તેવી ભૌતિક હાજરી સાથે જોઇ શકાય છે અને સ્પર્શ કરી શકાય છે. આવા ભૌતિક સંપત્તિના ઉદાહરણોમાં જમીન, ઇમારતો, મશીનરી, પ્લાન્ટ, સાધનો, સાધનસામગ્રી, વાહનો, સોના, ચાંદી અથવા મૂર્ત આર્થિક સ્રોતનો અન્ય કોઇ પ્રકારનો સમાવેશ થાય છે. ભૌતિક સંપત્તિ સામાન્ય રીતે અવમૂલ્યન તરીકે ઓળખાતી સતત ઉપયોગ દ્વારા સંપત્તિના વસ્ત્રો અને આંસુને કારણે મૂલ્યમાં ઘટાડો અનુભવે છે, અથવા તેનો ઉપયોગ કાલગ્રસ્ત થવા માટેના મૂલ્યને ગુમાવી શકે છે અથવા ઉપયોગ માટે ખૂબ જૂનું થઈ શકે છે.

અસ્કયામતોને નિશ્ચિત એસેટ અને વર્તમાન એસેટ્સમાં વર્ગીકૃત કરી શકાય છે. સ્થિર અસ્કયામતોમાં મશીનરી, સાધનસામગ્રી, મિલકત, પ્લાન્ટ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. વર્તમાન અસ્કયામતોમાં દેવું, સ્ટોક, બેંક સિલક, રોકડ, વગેરે જેવી અસ્કયામતો શામેલ છે.

ઈક્વિટી વિ અસ્કયામતો

અસ્કયામતો અને ઇક્વિટી બન્ને વસ્તુઓ કે જે સંતુલનમાં સમાવિષ્ટ છે વર્ષ ઓવરને અંતે શીટઅસ્કયામતો અને ઇક્વિટી એકબીજાથી ખૂબ જ અલગ છે, ભલે તે કોઈ પણ ઇક્વિટી અથવા મૂડીના ઉચ્ચ સ્તર હોવા છતાં અથવા બન્નેને વ્યવસાયની નાણાકીય શક્તિ માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. અસેટ્સ કોઈ પણ પ્રકારની ભૌતિક, નાણાકીય, મૂર્ત અથવા અમૂર્ત વસ્તુનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે જે રોકડમાં રૂપાંતરિત થઈ શકે છે. ઈક્વિટી શેરહોલ્ડર્સના માલિકો દ્વારા બિઝનેસને વધુ વિકસિત કરવા અને વિકાસ માટે યોગદાન આપ્યું છે.

સારાંશ:

• અસ્કયામતો અને ઇક્વિટી બંને વસ્તુઓ કે જે વર્ષના અંતમાં બેલેન્સ શીટમાં શામેલ છે.

ઈક્વિટી એ ફર્મમાં માલિકીનું એક સ્વરૂપ છે અને ફૉર્મ અને ઇક્વિટી ધારકોને પેઢી અને તેના એસેટ્સના 'માલિકો' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઇક્વિટી સામાન્ય રીતે માલિકના યોગદાન દ્વારા નાના સંગઠનો દ્વારા અને શેરના મુદ્દા દ્વારા મોટા સંગઠનો દ્વારા મેળવવામાં આવે છે.

• અસ્કયામતો સામાન્ય રીતે મૂલ્ય ધરાવતી વસ્તુ તરીકે ઓળખાય છે જે આર્થિક સ્રોતો અથવા માલિકીનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે જેને રોકડ તરીકે મૂલ્યના કંઈક રૂપમાં રૂપાંતરિત કરી શકાય છે.