ડિસમિસલ એન્ડ ટર્મિનેશન વચ્ચેનો તફાવત

ડિસમિસલ વિ ટર્મિનેશન

ડિસમિસલ અને ટર્મિનેશન કર્મચારીઓની ચિંતા હોય ત્યાં સુધી ભયાવહ શબ્દો મળે છે. રોજગાર બાબતોમાં વિશેષતા આપનાર એટર્નીને કર્મચારીઓ તરફથી મોટાભાગના પ્રશ્નો મળે છે કે જેઓ ખોટી રીતે બરતરફ અથવા સમાપ્ત થયા છે, અને આવા સ્થિતિમાં તેમના અધિકારો શું છે તે જાણવા માગે છે. બરતરફી અથવા સમાપ્તિનો સામનો કરતી વખતે કોઈના અધિકારોની ખાતરી કરવી, ખોટી બરતરફી અને સમાપ્તિ વચ્ચેનો તફાવત શોધવા માટે જરૂરી છે.

જ્યારે કોઈ એમ્પ્લોયર કર્મચારીને જાણ ન કરવાનું પસંદ કરે અને તેને નોકરીમાંથી કાઢી નાંખે, તો તેને ખોટી રીતે બરતરફી ગણવામાં આવે છે. તે આવું બને છે કારણ કે એમ્પ્લોયરને લાગે છે કે તે આમ કરવાનાં કારણો ધરાવે છે, તે કારણ સાચું છે કે નહીં. કેટલીકવાર, એમ્પ્લોયર કર્મચારીઓના વેતન અથવા પગારને બદલીને કામ કરવાની પરિસ્થિતિઓમાં ફેરફાર કરવાનું નક્કી કરે છે અને તેમને બદલાતી કામ કરવાની પરિસ્થિતિઓ સ્વીકારવા માટે દબાણ કરે છે અથવા તો નોકરી છોડી દે છે. બન્ને આ કેસોમાં, કોઈ કર્મચારીને એટર્નીની સલાહ લેતા હોય તો તે નોકરીદાતા પર દાવો કરવા માટે શક્ય છે.

જો તમને લાગે કે તમે ખોટી રીતે બરતરફ થઈ ગયા છો, તો તમે તમારા એમ્પ્લોયર પાસેથી રોજગાર ધોરણોનો દાવો કરી શકો છો, અને તે દાવો ચૂકવવા માટે જવાબદાર છે, જો તમારી એટર્ની સાબિત કરે કે તમે ખોટી રીતે બરતરફ કરવામાં આવ્યા છે. વળતરની મહત્તમ રકમ $ 10000 છે, અને આ ચેનલ એ દાવા પ્રાપ્ત કરવાનો સૌથી સરળ રસ્તો છે.

જો કે, જો તમે આ રકમથી સંતુષ્ટ ન હો, તો તમારે નોકરીદાતા વિરુદ્ધ નાગરિક દાવો સામે લડવાનું રહેશે. જો કે, આ એક લાંબી, દોરવામાં આવેલી પ્રક્રિયા છે.

ખોટી રીતે બરતરફીની સરખામણીમાં તીક્ષ્ણ સરખામણી સમાપ્તિ છે, જે કર્મચારીને કારણ વિના અથવા વગર કાઢી મૂકવાનો હોઈ શકે છે. કર્મચારી દ્વારા કોઈ કર્મચારીને કર્મચારી દ્વારા કોઈ પણ ખોટા કામના કારણે સમાપ્ત કરવામાં ન આવે, પરંતુ કારણ કે નોકરીદાતા નક્કી કરે છે કે તેમની સેવાઓને કંપની દ્વારા લાંબા સમય સુધી જરૂર નથી અથવા આર્થિક પુનર્રચનાના દૃષ્ટિકોણથી સમાપ્તિ જરૂરી છે, તે હોઈ શકે છે ખોટી સમાપ્તિને સાબિત કરી, અને કર્મચારી નોકરીદાતા પાસેથી અગાઉથી આવા સમાપ્તિની નોટિસ પ્રાપ્ત કરવા માટે હકદાર છે. આનો અર્થ એ છે કે એમ્પ્લોયરને કર્મચારીને જાણ કરવી જોઈએ કે તે સમાપ્ત થઈ જશે. આનાથી કર્મચારીને વૈકલ્પિક રોજગાર જોવા માટે પૂરતો સમય મળે છે.

ડિસમિસલ એન્ડ ટર્મિનેશનમાં શું તફાવત છે?

• સમાપ્તિને સામાન્ય રીતે નીચે જોવામાં આવે છે કારણ કે તે સામાન્ય રીતે કર્મચારીના ભાગરૂપે કોઈ પણ ખોટું કામ કરે છે.

• અપરાધી એ ગુનેગાર કર્મચારી માટે એક પ્રકારની સજા છે

• ટર્મિનેશન એ કોન્ટ્રાક્ટનો અંત છે, જ્યારે બરતરફીમાં, કર્મચારીને કોર્ટ દ્વારા તેના આરોપોમાંથી નિર્દોષ છોડી શકાય છે અને તેની નોકરી પર પાછો ફર્યો

• સમાપ્તિમાં, કર્મચારી માટે કોઈ લાભ નથી, જ્યારે બરતરફીના કિસ્સામાં મેનેજમેન્ટ દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવતા કેટલાક લાભો હોઈ શકે છે.