કર્મચારી સંગઠન અને કર્મચારી ભાગીદારી વચ્ચેનો તફાવત

એમ્પ્લોયી ઇન્વોવલમેંટ વિ એમ્પ્લોયી પાર્ટિસિપશન

કર્મચારી સંડોવણી અને કર્મચારી ભાગીદારી વચ્ચેનો તફાવત જાણવાનું મહત્વનું બને છે કારણ કે તે સંસ્થાઓમાં માનવ સંસાધન વ્યવસ્થાપન સાથે સંકળાયેલા બે મહત્વપૂર્ણ ખ્યાલો છે અને તે અર્થમાં સમાન હોવાનું જણાય છે, પરંતુ તે નથી. કર્મચારીની સંડોવણી સંસ્થા પ્રત્યેના કર્મચારી ફાળોનું સ્તર દર્શાવે છે. કર્મચારી ભાગીદારી, નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં ભાગ લેવા માટે કર્મચારીઓને આપવામાં આવેલી તક છે. આ લેખમાં, કર્મચારી સંડોવણી અને કર્મચારી ભાગીદારી વચ્ચેનો તફાવત વિશ્લેષણ કરવામાં આવે છે.

કર્મચારીની સામેલગીરી શું છે?

કર્મચારીઓને સંગઠનમાં કરવામાં આવેલી પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ થવાની તકો પૂરી પાડવા માટે કર્મચારીની સંડોવણી નોકરીદાતાની એક જવાબદારી છે. સંસ્થાકીય સફળતા ભારે કર્મચારીઓના યોગદાનના સ્તર પર આધારિત છે. હ્યુમન રિસોર્સને કોઈપણ સંસ્થા માટે મહત્ત્વની અસ્કયામત તરીકે ગણવામાં આવે છે કારણ કે તે લક્ષ્યો હાંસલ કરવા માટે ડ્રાઇવિંગ બળ છે.

મોટાભાગની સંસ્થાઓમાં કર્મચારીઓ ચોક્કસ કાર્યો સાથે ફાળવવામાં આવે છે, જે ચોક્કસ સમયની ફ્રેમમાં પૂર્ણ થાય. સામાન્ય રીતે, કર્મચારીઓનું યોગદાન માનવ સંસાધન વ્યવસ્થાપન વિભાગ દ્વારા પ્રદર્શન મૂલ્યાંકન કરીને વર્ષમાં વાર્ષિક અથવા બે વાર મૂલ્યાંકન કરે છે.

કર્મચારી ભાગીદારી શું છે?

કર્મચારીની સહભાગિતા કર્મચારીઓને નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં ભાગ લેવા માટે તક પૂરી કરવાની પ્રક્રિયા છે અને તે કાર્યસ્થળે સશક્તિકરણની પ્રક્રિયાનો એક ભાગ છે. તેથી, વ્યક્તિગત કર્મચારીઓને તેમના ગ્રાહકોની જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે ચોક્કસ પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરવા માટે જવાબદારી લેવા પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે. તે મેનેજમેન્ટ દ્વારા તેમના કર્મચારીઓને પ્રોત્સાહિત કરવા અને સંસ્થાકીય સફળતા માટે મહત્તમ યોગદાન મેળવવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી એક પ્રેરક તકનીક છે.

કર્મચારીઓને તેમના વિચારો વ્યક્ત કરવા માટે આપવામાં આવતી તકની એક કર્મચારી ભાગીદારીને પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ દરમિયાન, મેનેજમેન્ટ સંસ્થા વતી નિર્ણાયક નિર્ણયો લેવાના તેમના મંતવ્યોની અપેક્ષા અને પ્રશંસા કરી રહ્યું છે.

નીચેના ઉદાહરણોનો ઉપયોગ તેઓ જે કાર્યોમાં સામેલ છે તેના વિશે વધુ સમજાવવા માટે થાય છે.

• પ્રોજેક્ટ ટીમ્સ અથવા ગુણવત્તાવાળા વર્તુળોમાં કામ કરવાની તકો પૂરી પાડો જેમાં ટીમના સભ્યોમાં કાર્યોને સોંપવામાં આવે છે.

સૂચન યોજનાઓનો ઉપયોગ, જ્યાં કર્મચારીઓને સંસ્થામાંના મેનેજરો માટે નવા વિચારો સૂચવવા માટે ચેનલ આપવામાં આવે છે.

• કન્સલ્ટેશન કસરતો અને મીટિંગ્સ જેમાં કર્મચારીઓને વિચારો શેર કરવા પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે.

• સંસ્થામાં જવાબદારીનું પ્રતિનિધિત્વ, જ્યાં કર્મચારીઓને દૈનિક ધોરણે ગ્રાહકો સાથે વ્યવહાર કરવાની જવાબદારી અને જવાબદારી આપવામાં આવે છે.

કર્મચારી સંગઠન અને કર્મચારી ભાગીદારી વચ્ચે શું તફાવત છે?

કર્મચારીઓની ભાગીદારી એ નિર્ણય તકનીકી પ્રક્રિયામાં ભાગ લેવા માટે કર્મચારીઓને આપવામાં આવતી તક છે અને કર્મચારીઓની સામેલગીરી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ માટે કર્મચારીઓના યોગદાન મેળવવાની પ્રક્રિયા છે.

• કર્મચારી ભાગીદારીમાં, કર્મચારીનાં વિચારો અને અભિગમ નિર્ણય લેવાની પ્રક્રિયામાં ચિંતિત છે. કર્મચારીઓની સંડોવણીમાં, સંસ્થાના વતી ચોક્કસ ઉદ્દેશ્ય પ્રાપ્ત કરવા સાથે તમામ કર્મચારીઓનું યોગદાન એકસાથે લેવામાં આવે છે.

કર્મચારીઓ અને સંચાલન વચ્ચે કર્મચારીની સંડોવણી એ એક-વચ્ચે-એક અભિગમ છે કારણ કે ઉપરી અધિકારીઓ અથવા સંચાલન દ્વારા કાર્યોને સોંપવામાં આવે છે. કર્મચારીઓની ભાગીદારી, કર્મચારીઓના વિચારો અને અભિગમની અપેક્ષા છે અને સંગઠનની વતી નિર્ણયો લેવા માટે મેનેજમેન્ટ દ્વારા પ્રશંસા કરવામાં આવે છે.